Zsigmond, Zsolt, Zsombor, Zsófia, Zsuzsanna


Zsigmond


A Zsigmond nevű emberek melegszívűek és segítőkészek, fontos számukra, hogy jót tegyenek és gondoskodjanak másokról. Harmónia és béke megteremtésére törekednek. Individualisták, a függetlenségük és személyes szabadságuk megélése nélkülözhetetlen számukra. Eredeti ötleteik és spontán felismeréseik, egyedi megoldásokhoz segítik őket. Képesek bármit elérni, bármit megvalósítani életükben, ha kapott javaikat megfelelően használják fel és embertársaik felé fordulnak.

Ha csak saját boldogulásuk válik fontossá, előtérbe kerülhet belső erejük romboló oldala is. Ebben az esetben örök elégedetlenség és békétlenség juthat nekik. Nyugalmuk veszélybe kerülhet, kiszámíthatatlanná és önfejűvé válhatnak. Előfordulhat, hogy képtelenné válnak a mindennapi problémákkal foglalkozni, sehol és semmiben nem találják meg önmagukat. Meg kell találniuk önkifejezésük azon módját, amely feltárja tehetségüket és örömmel tölti el őket. Feszültségeik levezetéséhez kreativitásukon keresztül juthatnak el.


Zsolt


A Zsolt nevű emberek melegszívűek és segítőkészek, a harmóniára és az egyensúlyra törekednek életük minden területén. Fejlett szépérzékkel és kifinomult ízléssel rendelkeznek. Vidám alaptermészetük miatt, képesek örülni az életnek, csak a mának élnek, a holnap miatt nem aggódnak. Hihetetlen energiáik eredeti ötletekhez, spontán megoldásokhoz, hirtelen felismerésekhez vezetik őket. Individualisták, a szabadságuk és függetlenségük megélésére törekednek.


A túlzások emberei, túl nagyvonalúak, túl érzékiek, túl függetlenek, túl lelkesek és indulataik is olykor túl hevesek. Kiszámíthatatlanságuk az érzékenyebb emberekre rémisztően hathat. Folyton csaponganak, állandó mozgásban vannak, pedig jobban tennék, ha tehetségüket arra fordítanák, hogy egzisztenciájukat kellően megalapozzák. Nyugtalanságuk miatt mindig a változást, az újat keresik és szélsőségesen önfejűek tudnak lenni. Nehezükre esik a mindennapi dolgokkal foglalkozni.

Zsombor


A Zsombor nevű emberek kommunikatívak, derűsek és barátságosak, de az érzelmeik és értelmük között nem találják meg a megfelelő egyensúlyt. Kíváncsi természetük miatt, mindenről tudni akarnak. Optimizmusuk belső harmóniájukból fakad, csalódásaikat türelemmel és lelki nyugalommal viselik. Általában bíznak abban, hogy a jó diadalmaskodik a rossz felett. Fontosak számukra az anyagi javak, főként, hogy önmagukról és másokról gondoskodhassanak. Becsületesek, kreatívak és előítéletektől mentesek. Arra törekednek, hogy a nemkívánatos, felesleges dolgokat, problémákat, akadályokat kiküszöböljék. Hajlamosak azonban a rugalmatlanságra, és lehet, hogy kevés képzelőerővel rendelkeznek. Meg kell tanulniuk hinni a változás, a fejlődés és az új tapasztalatok szerepében. Egyensúlyt kell találniuk a hitük tekintetében, és ráébredniük, hogy érzelmeik elrejtése miatt környezetük félreismerheti, érzelmileg alábecsülheti őket. Ridegnek és érzéketlennek tarthatják őket, miközben mindennél jobban vágynak a szeretetre.


Zsófia
A Zsófia nevű emberek legdominánsabb jellemvonása az érvényesülési vágy. Tudnak bánni az emberekkel és képesek maguk mellé állítani másokat. Ez veszélyes képesség, ami jó esetben etikus, korrekt, emberbaráti fellépés, ami által közkedvelt személyiséggé válhatnak. Csendes, megfontolt természetűek, nyugodt viselkedésűek, gondolkozásuk kifinomult. Kedvelik az egyedüllétet, sosem magányosak, mert akkor tudnak igazán töltődni, ha magukra hagyják őket. Szeretik a természetet, a szép dolgokat, a formákat, a színeket. Belső késztetésüknek engedelmeskedve szívesen segítenek másoknak. Fontosak számukra a kulturális események, komoly műértő képességekkel rendelkeznek. 
Sajnos gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, így bár nem szándékosan megbántanak másokat, ugyanakkor nehezen bocsátanak meg. Nem felejtenek és számon is tartják a vélt és valós sérelmeiket. Szabadidejüket kreatív módon kell lekötniük. Szinte mindegy milyen módon, lényeg, hogy jól érezzék magukat, miközben szabadjára engedik kreativitásukat. Ezzel sok-sok felesleges feszültséget tudnak levezetni. Problémáik adódhatnak a koncentrációt igénylő feladatokkal, nem kedvelik a tervező, szervező, rendező tevékenységeket, olykor felületessé válhatnak. Meg kell tanulniuk rugalmassá, nyíltszívűvé, derűlátóvá és találékonnyá válni, hogy személyiségük kiteljesedhessen.


Zsuzsanna


A Zsuzsanna nevű emberek alapvető igénye a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Intelligensek, szinte minden érdekli őket, ami újszerű, szokatlan. Egyéniségükből fakadóan törekednek a függetlenségre minden téren. Energiáik hirtelen felismerésekhez, eredeti ötletekhez segítik őket, amikkel kivívják környezetük elismerését. Rendkívül kitartóan és stabilan törnek céljaik felé, elveikhez és a szabályokhoz hűen tartva magukat.


A figyelemösszpontosítással gondjaik lehetnek, nyughatatlanságuk megakadályozza őket az alapos ismeretek megszerzésében, ezért felületesek lehetnek. Alkalmazkodni sem szeretnek és gyakran figyelmen kívül hagyják környezetük meglátásait. Nem erősségük a közlékenység és a melegszívűség kimutatása, így azonban ridegnek tűnnek. A felelősséget sem vállalják szívesen, pedig a sorsuk elől nem térhetnek ki.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése