Valéria, Vanda, Vendel, Veronika, Viktor, Viktória, Villő, Vilmos, Virág, Vince, Vivien


Valéria


A Valéria nevű emberek mindenáron érvényesülni akarnak, fontos számukra az elismerés, a hatalom, a siker. Tudnak bánni az emberekkel, képesek sokakat mozgósítani eszméik érdekében. Nem félnek az egyedülléttől, mert természetes állapotuk a magány. Nyugalomra vágynak, rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy feltöltődhessenek. Szeretik a természetet, művészi hajlamaik lehetnek. Érdeklődve fordulnak embertársaik felé, szívesen segítenek.

Fontos megtanulniuk, az önzetlen segítségnyújtás képességét, mert az önzőség könnyen kialakulhat jellemükben. Előfordulhat, hogy egyes élethelyzetekben önfejűvé és önelégültté válnak, és hajlamosak lehetnek az élvezetek hajszolására is. Meg kell találniuk a megfelelő tevékenységet nyugalmuk eléréséhez, hogy elkerüljék a feszültséget, esetleg depressziót, ami betegséghez vezethet. Tisztában kell lenniük azzal, hogy érvényesülésük mások jóindulatán is múlik.

VandaA Vanda nevű emberek tapintatosak és diplomatikusak, örömüket lelik a súrlódások elsimításában, a vitás felek kibékítésében. Könnyen meggyőzhetők, mindenbe beletörődő típusok, főleg mert békét akarnak maguk körül. Rendkívüli cselekvési energia, akaraterő és kitartás jellemzi őket. Biztonságot jelent számukra a határaik kijelölése és nem szívesen vállalják magukra a felelősséget. Sokat segítenek embertársaiknak. Szeretik a természetet, a művészetet, a szép dolgokat, formákat, színeket. Komoly műértők, műpártolók lehetnek, és művészi hajlammal rendelkezhetnek. 

Jó, ha szabadidejüket, fölös energiáikat hasznos, kreatív, számukra örömöt jelentő módon kötik le, mert így könnyen levezethetik felgyülemlett feszültségeiket. Félnek a visszautasításoktól, ezért érzelmeiket mélyen elrejtik, így a külvilág ridegnek, érzéketlennek tartja őket. Pedig erősen vágynak a szeretetre, ezért módot kell találniuk arra, hogy érzelmeiket a felszínre engedjék. Meg kell tanulniuk a pénz értékét megbecsülni és törekedni a pénzzel való kapcsolatuk kiegyensúlyozására. Fontos feladatuk a konfliktusaik felvállalása és a kihívásaik felismerése is.


Vendel
A Vendel nevű emberek belső vágya és indíttatása, hogy élen legyenek mindig és mindenben. Ha magukra hagyják őket, bátrak, elszántak és erős akaratúak, megvannak a képességeik ahhoz, hogy hatalmas akadályokat hárítsanak el. Alapvetően csendesek, megfontoltak, lassú mozgásúak és nyugodt viselkedésűek. Gondolkozásuk kifinomult és tele van bölcs megértéssel. Nem félnek az egyedülléttől, mert természetes állapotuk a magány. Olyan képességekkel rendelkeznek, melyekkel sokra vihetik az életben mind anyagilag, mind társadalmi pozíció tekintetében. 

Mindenért meg kell harcolniuk, és képessé kell válniuk a megszerzett javakkal való megfelelő gazdálkodásra is. Sajnos gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, amivel könnyen, akaratlanul is megbántanak másokat. Rendkívül nehezen bocsátják meg a rajtuk esett sérelmeket, nem felejtenek, sőt számon is tartják a vélt és valós sérelmeiket. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás területén, hajlamosak az önelégültségre, és gyakran figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, hogy mindig nekik van igazuk és csak a saját problémáikkal vannak elfoglalva. Fontos kifejleszteniük magukban az emberségesség, önzetlenség és együttérzés képességeit.VeronikaA Veronika nevű emberek szeretetre méltók, megnyerők, segítőkészek, együttműködésre mindig készek. Könnyen meggyőzhetők, örömüket lelik a súrlódások elsimításában, a vitás felek kibékítésében. Félénk, beletörődő típusok, így akarnak békét teremteni maguk körül. Jó kommunikációs készségüket szívesebben használják, mint érzéseiket. Értelmük és érzelmeik között nem találják az egyensúlyt. Szeretik a változatosságot, az újszerűséget és a fejlődést. Mielőtt megállapodnának sok mindent meg kell tapasztalniuk. Sokat kell utazniuk, hogy világnézetük változhasson. 

Nem szabad ragaszkodniuk olyan dolgokhoz, személyekhez, nézetekhez, melyektől már rég meg kellett volna válniuk. Előfordulhat, hogy szégyenlősségük és zárkózottságuk gátja érvényesülésüknek és nem képesek felszínre engedni tehetségüket. A hit kérdésében is bizonytalanok, itt sem ártana megtalálni az egyensúlyt. Meg kell tanulniuk küzdeni céljaikért, fel kell vállalniuk az kapcsolataik teremtette konfliktusaikat és fel kell ismerniük feladataikat, kihívásaikat.


Viktor
A Viktor nevű emberek melegszívűek és segítőkészek, igyekeznek mindenhol jót tenni. Keresik a harmóniát, az egyensúlyra törekednek az életük minden területén. Fejlett szépérzékkel, kifinomult ízléssel rendelkeznek. A pénzügyek területén való átlagon felüli képességeik az üzleti életben segítik őket, ez jól is jön, mert fontos számukra a siker, az elismerés. Nem ismerik a magányt, az időt bármikor képesek hasznosan tölteni. Kommunikatívak és barátságosak, telve vannak energiával és közkedveltek környezetük körében. Javíthatatlan optimisták, akik szeretnek a mának élni, nem aggódnak a holnap miatt. 

Akaraterő és ambíció híján nehezen küzdik le az útjukban álló akadályokat és valósítják meg terveiket. Sokszor túl óvatosak, bizalmatlanok másokkal szemben és érthetetlenül sokáig halogatják döntéseiket. Meg kell tanulniuk az önkifejezés sajátos módját, mert tehetségük ilyen módon hamarabb felszínre kerülhet. Szabadidejüket és fölös energiáikat igyekezniük kell hasznos, kreatív módon lekötni, hogy a feszültségeiket levezethessék. A hittel valószínűleg hadilábon állnak, vagy nem hisznek semmiben, vagy túl mélyen belebonyolódnak vallási témákba. Itt sem ártana az egyensúlyra törekedniük.


ViktóriaA Viktória nevű emberek legdominánsabb jellemvonása az érvényesülési vágy. Átlagon felüli képességeik vannak a pénzügyek területén. Nem teszi boldogtalanná őket a magány, mert mindig el tudják hasznosan tölteni az időt. Képesek békében élni önmagukkal és gyakran eltűnődnek az élet dolgain. Fontos számukra a siker és az elismerés. Nem hajlandók azonban a kompromisszumokra, elítélik a megalkuvást és lenézik a középszerűséget. Minden amit csinálnak intenzív, dinamikus és alapos, analitikai képességei páratlanok. Személyiségük legfőbb jellemzője a komolyság, ami kitartást és stabilitást eredményez. 

Szabadidejüket, fölös energiáikat kreatív, számukra örömöt adó módon kell lekötniük, hogy feszültségeiket levezethessék. Tehetségüket valamilyen önkifejező módon felszínre kell bocsátaniuk. Meg kell tanulniuk rugalmassá és nyíltszívűvé válni. Igyekezzenek több türelmet és érdeklődést tanúsítani embertársaik iránt. Lehet, hogy kevés a képzelőerejük és nem hisznek a változásokban, a fejlődésben és az új tapasztalatok szerepében, pedig személyiségfejlődésük szempontjából fontosak ezek a hiányosságok.


Villő


A Villő nevű emberek szeretnek a dolgok mélyére látni, a tudományos témák megoldásával foglalkozni, vonzódnak a titokzatos témákhoz, a lélektanhoz, filozófiához. Céltudatosak, erős akaratúak, fontos számukra, hogy határozott terveik legyenek. Kötelességüknek érzik, hogy minden elképzelésüket megvalósítsák. Képességeikkel, sokra vihetik az életben, mind anyagilag, mind társadalmi pozíció tekintetében, ha megfelelően tudnak gazdálkodni javaikkal.


Olykor hajlamosak lehetnek a hatalmaskodásra és önzőségre, amivel ellenszenvet válthatnak ki környezetükből. Ha nem törekednek a jótékony cselekedetekre, a segítőkész hozzáállásra, nemcsak maguk, de mások boldogtalanságának okozói is lehetnek és vágyott békéjüket sem találják meg.  Alapvetően zárkózottak, visszafogottak és távolságtartók, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Csak akkor nyílnak meg, ha érzelmileg teljes biztonságban érzik magukat.

VilmosA Vilmos nevű emberek melegszívűek, jószándékúak és segítőkészek, a harmóniára és egyensúlyra törekednek, hogy biztonságban érezhessék magukat. Sokoldalúak, jó kifejezőkészséggel rendelkeznek, mindenre nyitottak, bárhol megfordulnak, hamar megkedveli őket. Becsületesek, kreatívak és előítéletektől, anyagi ambícióktól és alantas érdekharcoktól függetlenek tudnak maradni. Szívesen kimaradnak a vitákból, konfliktusokból, nem is értik, mire jó a csatázás.


Hiányosságuk, hogy nem hajlandók elmélyülni semmiben, felületesek, amit sokan ki is használnak, ezért mindent meg kell tenniük, hogy felületességüket kiküszöböljék. Figyelmüket embertársaik felé kell irányítaniuk, mert ez sikerük és boldogságuk záloga. Könnyen megbántanak másokat, ők viszont nem tudnak túllépni vélt vagy valós sérelmeiken. Hajlamosak a türelmetlenségre, túl gyorsan szeretnének eredményeket elérni, és a döntéseik meghozatalánál is megfontoltabbá kell válniuk.

Virág

                           


A Virág nevű emberek kitűnő személyiségjegyekkel rendelkeznek, éppen ezért, nem mindennapi feladatok megoldása elé állítja őket az élet. Akkor vannak jó esélyeik a kihívásaik felvállalására és a siker elérésére, ha a családi hátterük megfelelő. Szeretetre méltók, megnyerők, segítőkészek és együttműködésre mindig készek, amely tulajdonságaik minden cselekedetükben megnyilvánul. Túlzott óvatosságuk megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőségeket az áttörésre. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek, de gyakran bizalmatlanok az emberekkel. Hivatásuk, hogy karrierjüket téglánként tervszerű, szorgalmas, kitartó munkával építsék fel. 

Fontos, hogy megtalálják önkifejezésük egyéni módját, hogy tehetségüket, hajlamaikat felszínre bocsáthassák. Fölösleges energiáikat hasznos, kreatív, örömet okozó módon kell lekötniük, hogy feszültségeiket levezethessék. El kell sajátítaniuk a rugalmasság, optimizmus, megismerési vágy és találékonyság képességét, hogy személyiségi szinten fejlődhessenek. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni, figyelembe venni mások véleményét, hogy ne váljanak önelégültté. Hiányzik életükből a harmónia és a kiegyensúlyozottság, aminek megteremtésére is törekedniük kell.Vince


A Vince nevű emberek intelligensek és kíváncsiak. Minden érdekli őket, ami újszerű és szokatlan. Alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Szeretnek utazni, tapasztalatokat gyűjteni. Rendkívül sokoldalúak, kommunikatívak és rendkívül tehetségesek, de hogy megfelelően kibontakozhassanak, fejleszteniük kell az elszántságukat, önbizalmukat és optimizmusukat. Képességeikkel sokra vihetik az életben. Bár mindenért keményen meg kell küzdeniük, megtartani a megszerzett javaikat, csak akkor képesek, ha megfelelően gazdálkodnak és segítséget nyújtanak a rászorulóknak. 

Az akaraterejükre feltétlenül szükségük van, az útjukba kerülő akadályok leküzdéséhez. Türelmetlenségük által hajlamosak felületessé válni, elkerülni a részleteket. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni és figyelembe venni, tiszteletben tartani mások véleményét, meglátásait. Nem könnyű velük élni a nyugodtság, harmónia, kiegyensúlyozottság és melegszívűség hiánya miatt. Nehezen viselik a felelősség terheit és érzelmeiket mélyen elrejtik a külvilág és saját maguk elől is, mert félnek a visszautasításoktól.

Vivien
A Vivien nevű emberek alapvető igénye a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Szeretnek utazni, tapasztalatokat gyűjteni, minden érdekli őket, ami újszerű, szokatlan és különleges. Rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi őket, munkabírásuk felülmúlhatatlan. Fontos számukra, hogy megtalálják a szerepüket egy egységen belül, a határaik kijelölése biztonságot jelent nekik. Becsületesek, kreatívak, előítélet-mentesek, anyagi ambícióktól és alantas érdekharcoktól függetlenek. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat kiiktassák, a problémákat, akadályokat kiküszöböljék. 

Hajlamosak a türelmetlenségre, mert sokszor gyors eredményeket akarnak. Gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, amivel megbánthatnak másokat. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Meg kell tanulniuk meghallgatni a többiek meglátásait és tiszteletben tartani eltérő véleményüket. El kell sajátítaniuk az önkifejezésük egyéni módját, hogy tehetségük és tudásuk felszínre kerülhessen, mert előfordulhat, hogy zárkózottságuk és szégyenlősségük gátja érvényesülésüknek. Nehezen viselik a felelősség terheit mind a munkában, mind a magánéletben és menekülnek a konfliktusok elől is. A hittel és a pénzügyekkel valószínűleg hadilábon állnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése