Tamás, Teréz, Tibor, Tímea, Tünde

TamásA Tamás nevű emberek vidámak és barátságosak, de hangulatuk határozza meg őket. Értelem és érzelem között nem találják az egyensúlyt, vidámságuk inkább csak a felszínen mozog. Megfontoltak, lassú mozgásúak és nyugodt viselkedésűek. Gondolkodásuk kifinomult, tele van bölcs megértéssel. Nyugalomra, szemlélődésre, tűnődésre vágynak, rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy feltöltődjenek, megnyugodjanak. Jó vezetési képességekkel rendelkeznek, megvan a kellő bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki, s azokat meg is valósítsák. Tehetségüket akkor tudják a legmegfelelőbben kihasználni, ha hagyják egyedül dolgozni. 

Fontos elsajátítaniuk a rugalmasság és megismerési vágy képességeit és nem árt, ha optimistán tekintenek a jövőbe. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás terén, hajlamosak lehetnek az önelégültségre, mert gyakran figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Meg kell tanulniuk küzdeni és a konfliktusaikat felvállalni, valamint egyensúlyt teremteni a pénzzel kapcsolatosan is. Be kell építeniük az életükbe az önzetlenséget és a mások iránti figyelmet, mert általában csak a saját problémáikkal vannak elfoglalva.TerézA Teréz nevű emberek a szabadságra és a függetlenségre törekednek. Inspiratívak, felfedező szelleműek és szokatlan meglátásaik, eredeti ötleteik, spontán megoldásokhoz vezetik őket. Határozott terveiken, célkitűzéseken keresztül válnak érdeklődővé, lelkessé. Erős akaratúak, ambícióval fűtöttek, természetesnek tartják, hogy sikerre vigyék ügyeiket. Kitűnő vezetői tulajdonságokkal és kommunikációs képességgel rendelkeznek. Sokat adnak a külsőségekre és hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket. 

Érzelmeiket szívesen rejtik el nemcsak a külvilág, önmaguk elől is. Nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, nyughatatlanok és felületesek. A hittel valószínűleg hadilábon állnak, meg kell találniuk az egyensúlyt, mert vagy materialista módon szemlélik a világot, vagy belebonyolódnak a vallási témákba.  Feladatuk, hogy becsületesen, szertettel telve és legjobb tudásuknak megfelelően tegyék a dolgukat, oldják meg az elébük kerülő problémákat. Meg kell tanulniuk a visszautasítások elfogadását, hiszen ettől való félelmük ridegséggel, keményszívűséggel ruházza fel őket a külvilág. 


Tibor
A Tibor nevű emberek erős akaratúak, kitartóak és tettre készek, munkabírásuk felülmúlhatatlan. Biztonságot jelent számukra a határaik kijelölése. Melegszívűek és segítőkészek, szeretnek gondoskodni másokról. Fontos számukra a harmónia és az egyensúly megteremtése életük minden területén. Kiváló vezetők lehetnek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki és azokat meg is valósítsák. Egyedül képesek a leghatékonyabban dolgozni.


Túlzott elvárásaik lehetnek másokkal szemben. Ha nem vigyáznak agresszívvá, önzővé és gőgössé válhatnak. Energiáik levezetésére, találniuk kell valamilyen kreatív tevékenységet, hogy feszültségüktől megszabadulhassanak. Előfordulhat, hogy félnek az élet teljes megélésétől, megismerésétől és megtapasztalásától, ezért törekedniük kell, megtanulni a változáshoz, fejlődéshez pozitív módon viszonyulni. Több megértést és türelmet kell tanúsítaniuk embertársaik iránt.


TímeaA Tímea nevű emberek mély hittel rendelkeznek, szeretnek a vallás, a filozófia kérdéseivel foglalkozni, a felszín alatt ható erők és okok tanulmányozásával foglalkozni. Alapvetően optimisták az életet illetően, derűlátásuk belső békéjükből és harmóniájukból fakad. Bíznak abban, hogy a jó diadalmaskodik a rossz felett. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek, életüket a folyamatos munkafeladatok és azok megoldása jellemzi. Tudják élvezni a jól végzett munkából fakadó örömöt.

Túlzott óvatosságuk megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőségeket az áttörésre. Meg kell találniuk önkifejezésük megfelelő módját, hogy tehetségük kibontakozhasson. Gyakran bizalmatlanok az emberekkel és hajlamosak elveszni a részletekben. Olykor kicsinyessé, korlátolttá, és szőrszálhasogatóvá válhatnak. Alapvetően zárkózottak, visszafogottságuk és távolságtartásuk miatt hűvösnek tűnnek mások szemben. Csak akkor nyílnak meg, ha érzelmileg biztonságban érzik magukat.


Tünde


A Tünde nevű emberek álmodozók, igazi álomvilágban élnek, azt szeretnék, ha körülöttük minden tökéletes lenne. Örömet okoz számukra, ha olyan ügyért tevékenykedhetnek, ahol az igazság és jóság dominál. A függetlenségre és személyes szabadságra törekednek, hirtelen felismeréseik, eredeti ötleteik vezetik őket a spontán megoldásokhoz. Alapjában véve békések, gyengédek, kifejezetten nyugtató hatással vannak környezetükre. Készek bármikor, bárkit vigasztalni, csordultig vannak együttérzéssel.

Előfordulhat, hogy az önhittség, beképzeltség és az érzéketlenség kerekedik bennük fölül, ebben az esetben legszívesebben elszigetelődnek, elmagányosodnak, hogy átadják magukat az önsajnálatnak. Nehezen veszik észre a rosszindulatot, nem veszik észre, ha valaki nem méltó a bizalmukra, barátságukra. Olykor kiszámíthatatlanokká válhatnak, amikor képtelenek tekintettel lenni környezetükre és szélsőségesen önfejűek tudnak lenni. Ilyenkor igyekeznek távol tartani magukat a hétköznapi problémáktól.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése