Rajmund, Renáta, Réka, Richárd, Roland, Róbert, Rudolf

Rajmund


A Rajmund nevű emberek jó praktikus érzékkel rendelkeznek, megbízhatók, becsületesek, kreatívak és elítélik az értelmetlen pazarlást. Magas követelményeket állítanak fel, amelyeknek mások aligha képesek megfelelni. Optimisták, tudnak örülni az életnek, nem aggódnak a holnap miatt. Megnyerők, barátkozók, segítőkészek, jóindulatúak, alaptermészetük vidám. Folytonos mozgásban vannak, olykor csapongók, pedig jobban kellene figyelniük arra, hogy megalapozzák egzisztenciájukat. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat, problémákat, akadályokat kiküszöböljék. 

Hajlamosak a türelmetlenségre, nem győzik kivárni az eredmények megszületését. Gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, könnyen megbántanak másokat, ugyanakkor ők rendkívül nehezen bocsátják meg a rajtuk esett sérelmeket. Csak nehezen képesek alkalmazkodni és olykor önelégültté válhatnak. Problémát okoz számukra a közlékenység, a nyugodtság és a melegszívűség kimutatása. Harmóniára és kiegyensúlyozottságra kell törekedniük. Félnek a visszautasításoktól, ezért jó mélyre rejtik érzelmeiket, ami könnyen kirekesztettséghez vezethet. Feladatuk lehet még a pénzzel való kibillentség megszüntetése és a hitükben való egyensúly megtalálása.


Renáta


A Renáta nevű emberek legdominánsabb jellemvonása az érvényesülési vágy. Fontos számukra hogy elismerjék őket, hogy sikeresek legyenek és ezért hihetetlen energiákat képesek mozgósítani. Általában csendes természetűek, megfontolt, lassú mozgásúak, nyugodt viselkedésűek. Gondolkozásuk kifinomult, tele vannak bölcs megértéssel, nem beszélnek túl sokat. Szeretnek egyedül lenni, mert természetes állapotnak tekintik a magányt. Szeretik a természetet, képesek meglátnia szép dolgokat, és szívesen segítenek ismeretlen embereknek. Érdeklődnek a kulturális események és a különböző kultúrák iránt, komoly művészeti meglátásaik és nézeteik vannak, szívesen támogatják a művészetet. 

Hajlamosak azonban az önzésre, és az önfejűségre. Szabadidejükben jó, ha a kreativitás felé fordulnak, hogy fölös energiáiknak teret adhassanak, és hogy a bennük keletkező feszültségük ne a pletykálkodásban és a kritizálásban nyilvánuljon meg. Ki kell alakítaniuk sajátos önkifejezési formájukat, hogy tehetségük kibontakozhasson. El kell sajátítaniuk a figyelemösszpontosítás képességét, hogy eredményesebb, kifinomultabb formában érhessenek feladataik végére és ne váljanak felületessé.
Réka
A Réka nevű emberek belső hite rendkívül erős, ösztönös felismerések jellemzik őket, és közel állnak a vallással és a filozófiával kapcsolatos témakörökhöz. Alapvetően mindenben szeretnek a dolgok mélyére látni. Individualisták, lelkük mélyén szabadságra és függetlenségre vágynak. Hihetetlen energiáik hirtelen felismeréseken túl, spontán megoldások felé segítik őket. Nehezen jönnek ki embertársaikkal, mert excentrikusnak és hóbortosnak tartják őket, vagy mert valóban külön utakon járnak, hiszen sok esetben csak nehezen fogadja el környezetük szokatlan elképzeléseiket. Becsületesek, kreatívak és előítéletektől mentesek, anyagi ambícióktól és alantas érdekharcoktól függetlenek tudnak maradni. 

Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat, problémákat, akadályokat képesek legyenek kiiktatni az életükből. Szabadidejüket, felgyülemlett energiáikat kreatív módon kell lekötniük, hogy a feszültségüket levezethessék. Ehhez meg kell találniuk egyéni önkifejezési módjukat, hogy tehetségük a felszínre kerülhessen. Törekedniük kell a türelem képességére, hogy megfelelően összpontosíthassanak, bár nyughatatlan, állhatatlan természetük miatt ez nem könnyű feladat. Fontos elsajátítaniuk a rugalmasság és a nyíltszívűség képességét is, hogy eljuthassanak egyéni fejlődésüknek arra a fokára, hogy a személyiség fejlesztés értéket jelenthessen számukra.


Richárd


A Richárd nevű emberek individualisták, függetlenségre és szabadságra törekednek. Hirtelen felismeréseik eredeti ötletekhez, spontán megoldásokhoz segítik őket. Önmagukba vetett mély hitük segítségével békét sugároznak és lebontják határaikat maguk körül. Intuitív, gazdag fantáziájú, alkalmazkodó és érzékeny személyiségek. Szorgalmukkal, megbízhatóságukkal és becsületességükkel képesek bármit elérni az életben, de megszerzett javaikkal törekedniük kell mások megsegítésére.


Gyakran nyugtalanok és folyton az újat, a változást keresik. Kiszámíthatatlanok és szélsőségesek lehetnek, előfordul, hogy energiáikkal nem tudnak mit kezdeni. Bizonytalanná és manipulatívvá válhatnak, hajlamosak lehetnek kikerülni az akadályokat. Hiányzik a rugalmasság és az optimizmus képessége jellemükből, talán félnek az élet teljes megélésétől és megtapasztalásától is. Meg kell tanulniuk a változásokhoz és a fejlődéshez pozitív módon viszonyulni.


Rita


A Rita nevű emberek bátrak, elszántak és erős akaratúak. Mindig mindenben élen szeretnének lenni, vezetési vágyuk óriási. A függetlenségre és szabadságra törekednek minden téren. A hirtelen felismeréseken túl jellemzik őket a spontán megoldások és a felfedező szellem. Rendhagyó szemlélet módra és gondolkodásra képesek, valamint arra, hogy mások negatív gondolatait, pesszimizmusát, komor hangulatát elűzzék. Könnyen meglátják az élet szépségeit és jó kommunikációs képességgel rendelkeznek.

Ha fölényessé és parancsolgatóvá válnak, rossz benyomást keltenek másokban és a saját életüket is megnehezítik. Be kell látniuk, hogy a siker és az elismerés mások jóindulatán is múlik. Nyughatatlanságuk és önfejűségük miatt nincsenek tekintettel senkire, nem szeretnek a mindennapi problémákkal foglalkozni. Olykor túl sokat beszélnek, és sokat adnak a külsőségekre. Nehézséget jelent számukra a kitartás, hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket.

RolandA Roland nevű emberek alapvetően mély érzésű, tiszta hitű emberek, ösztönösen felismerik, a mások által alig észrevett dolgokat is. Rendkívül sokoldalúak, jó kifejezőkészséggel rendelkeznek és nagy bennük a tanulásvágy. Kommunikatívak, könnyed társalgók, előtérbe helyezik a kapcsolatokat. Vezetésre születtek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy ötleteiket, elképzeléseiket dolgozzanak ki és meg is valósítsák őket. Igazán hatékonyan akkor dolgoznak, ha egyedül lehetnek.

A külvilág számára zárkózottnak, hűvösnek és távolságtartónak tűnnek. Nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Csak akkor nyílnak meg, ha érzelmileg biztonságban érzik magukat. Azonban felületesek, nem hajlandók elmélyülni semmiben, tehetségük ellenére nehezen tudnak eredményeket felmutatni. Egyéniségükben rejlő negatív tulajdonságaikat, - mint az agresszivitás, önzés, - meg kell tanulniuk átalakítani. Fontos, hogy ne legyenek zsarnokok és kerüljék el a felsőbbrendűség minden megnyilvánulását.
Róbert


A Róbert nevű emberek kommunikatívak, vidámak, barátságosak, szeretnek jól informáltak lenni, folyamatosan mozgásban vannak. Intuitívak, magasra törő vágyakkal, szilárd elképzelésekkel rendelkeznek. Realisták, idealisták és rendíthetetlenül optimisták. Koncentrációs képességük egyedülálló, munkájukba vetett hitük megkérdőjelezhetetlen. Komolyak, rendkívül kitartók, ami stabilitást eredményez életükben. Analitikai képességek páratlanok, képesek a dolgok mögé tekinteni.


Könnyen megszállottá válhatnak, kényszert érezve arra, hogy minden nagyszabású tervet megvalósítsanak. Ez fanatikussághoz vezethet, mellyel könnyen lerombolhatják önmagukat. Mindent ellenőrizni, befolyásolni akarnak, képtelenek az elengedésre. Könnyen lesznek meggondolatlanok, hirtelenek és a józan ítélőképességük is csorbát szenvedhet. Fölösleges energiáik levezetése fontos lenne, hogy pszichéjük felszabadulhasson és a felgyülemlett feszültségeiktől is megszabadulhassanak.

RudolfA Rudolf nevű emberek szorgalmasak, becsületesek és megbízhatók. Rendkívül optimisták, hajlamosak az álmodozásra, olykor igazi álomvilágban élnek, azt szeretnék, ha a körülöttük minden tökéletes lenne. Magasra törő vágyaik eléréséhez intuíciójukat követik, amellyel elérhetik a változásokat, megújulhatnak, átalakulhatnak. Fontos azonban hogy a realitásokat is vegyék figyelembe. Túlzott óvatosságuk megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőséget az áttörésre.Nehezen veszik észre, ha valaki nem méltó a bizalmukra, a barátságukra, nem képesek meglátni a másik rosszindulatát. Mindent ellenőrizni, befolyásolni akarnak, képtelenek az elengedésre. Távolságtartók, visszafogottak és kicsit sem mérsékletesek. Hajlamosak meggondolatlanságra, heves cselekedetekre, előfordul, hogy kicsinyessé és szőrszálhasogatóvá válnak. Szükségük lehet az akaraterejük és a határozóképességük tudatos erősítésére.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése