Kamilla, Katalin, Károly, Kinga, Kitti, Klaudia, Klára, Kolos, Konrád, Kornél, Kristóf, Krisztián, Krisztina


KamillaA Kamilla nevű emberek átlagon felüli kapacitással rendelkeznek. Ahhoz, hogy elgondolásaik mellett kitartsanak, nagyfokú jellemszilárdságra, önbizalomra és intellektuális bátorságra van szükségük. Sokoldalúak, jó kifejezőkészséggel rendelkeznek, de mivel nem hajlandóak elmélyülni semmiben, felületesek. Természetesnek tekintik az anyagi kényelmet és a kellemes életet, a munkát abban az esetben élvezik, ha az változatos és újszerű. Szeretnek utazni, mindent meg akarnak tapasztalni, hogy világnézetük változhasson, haladni akarnak az idővel. 

Hajlamosak az önelégültségre, mert sokszor figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Nehezükre esik a melegszívűség kimutatása és hiányzik a harmónia és az egyensúly az életükből. A felelősség terheit rendkívül nehezen viselik. A hittel és a pénzzel valószínűleg hadilábon állnak és az érzelmeiket sem képesek kimutatni. Sokan ezért hidegnek és érzéketlennek tartják őket.  Előfordulhat, hogy szégyenlősségük és zárkózottságuk gátja érvényesülésüknek. Meg kell tanulniuk küzdeni, felvállalni konfliktusaikat és felismerni kihívásaikat.

Katalin


A Katalin nevű emberek rendkívüli energiákkal rendelkeznek, amiket ha áldásként fogadnak el, inspirációs képességhez, eredeti ötletekhez, spontán megoldásokhoz vezetik őket. Individualisták, függetlenségre és szabadságra törekednek. Sokoldalúságuk, jó kifejezőkészségük erényeik közé tartoznak, de csak nehezen képesek elmélyülni a dolgokban, ezért felületessé válhatnak. Kommunikatívak, barátságosak és szívesen utaznak, fontos számukra a tapasztalás, a fejlődés és a változás. Nincs türelmük a figyelemösszpontosításhoz, nyughatatlanok és állhatatlanok, nem ártana elsajátítaniuk az alkalmazkodás képességét sem. 

Hajlamosak az önelégültségre, mert bár akaratlanul, de figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, hogy csak nekik lehet igazuk. Meg kell tanulniuk figyelembe venni mások meglátásait és tiszteletben tartani eltérő álláspontjukat. Nehezükre esik a nyugodtság és a melegszívűség kimutatása, hiányzik életükből a harmónia és a kiegyensúlyozottság, s hogy ezeket megtalálhassák, vissza kellene találniuk a természethez. Érzelmeik kinyilatkoztatása hozzásegítheti őket ahhoz, hogy feloldják ridegségüket és zárkózottságukat. Fontos feladatuk a küzdeni tudás és a konfliktusfelvállalás képességének elsajátítása.Károly


A Károly nevű emberek rendkívül segítőkészek, melegszívűek és fejlett szépérzékkel, kifinomult ízléssel rendelkeznek. Az egyensúlyra, a harmónia megteremtésére törekednek, mert az a biztonságot jelenti számukra. Életfilozófiájuk: Ha van nagy kanál, miért ennék kicsivel.  Optimisták, csak a mának élnek, nem aggódnak a holnap miatt. Kedves, megnyerő, vidám alaptermészetűek és rendkívül jóindulatúak. Igazi erősségük az individualitásuk, a szabadságuk megélésére, a függetlenségük elérésére törekednek. Vezetői képességeiket akkor tudják maximálisan kihasználni, ha magukra hagyják őket és saját elképzeléseik szerint dolgozhatnak. 

Nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek, mert nincsen türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz. Meg kell tanulniuk koncentráltan figyelni arra, amit csinálnak. Feladatuk, hogy elsajátítsák a küzdeni tudás képességét, nem szabad megfutamodniuk a feladataik elől. Fel kell ismerniük kihívásaikat és fel kell venniük a kesztyűt, hogy megvívják csatáikat. Fel kell vállalniuk konfliktusaikat és egyensúlyt kell teremteniük a pénzzel való kapcsolatukban is.

Kinga


A Kinga nevű emberek rendkívül erős vezetési vággyal rendelkeznek. Mindig és mindenben az élen szeretnének járni. Bátrak, elszántak és erős akaratúak, ezek a jellemvonások viszik előre az életben őket. Pozitív életszemléletük, barátságos személyiségük által népszerűvé válnak, mentálisan jó hatással vannak a körülöttük élőkre. Kedvesek, megnyerők, vidám az alaptermészetük és képesek az őszinte érdeklődésre. Szeretik a természetet, szépséget, és ha segíteni kell valahol, mindig az élen járnak.


Könnyen fölényessé válhatnak, ha nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy előrejutásuk, környezetük jóindulatán éppen úgy múlik, mint a saját tehetségükön. Fontos, hogy felszínre hozzák egyéniségüket, mert ellenkező esetben kritikussá és pletykálkodóvá válhatnak. Nyugtalanok és felületesek, nincs meg bennük igazán a céltudatos, komoly munkára való hajlam. Hiányosságaik vannak a küzdeni tudás, konfliktusfelvállalás és a kihívások területén is.


Kitti


A Kitti nevű emberek nagy álmodozók, azt szeretnék, ha a világon minden tökéletes lenne. Szívesen tevékenykednek igaz és nemes ügyekért, rendkívül segítőkészek. Az életet illetően alapvetően optimisták, mély belső békéjükből és hitükből fakadóan. A csalódásaikat türelemmel és lelki nyugalommal viselik. Művészi hajlamaik vannak, szeretik a természetet, a szépséget. Sokat segítenek ismeretlen embereknek, ez egy fajta belső késztetés náluk.


Nehezen veszik észre, ha valaki nem méltó a bizalmukra és a barátságukra, egyszerűen nem veszik észre a rosszindulatot. Ha nem értékelik gondoskodásukat, hajlamosak az önzésre. Olykor önfejűek és önelégültek lehetnek és hajszolják az élvezeteket. Hiányzik belőlük az akaraterő és az önállóság, ezáltal könnyen alárendeltté válnak. Nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek. Törekedniük kell a rugalmasságuk és a találékonyságuk kifejlesztésére.

Klaudia


A Klaudia nevű emberek intelligensek, érdeklődők, igénylik a változatosságot, a mozgási lehetőséget és a személyes szabadságot. Fontos számukra az igazság, az őszinte megnyilvánulás és arra törekednek, hogy minden tökéletes legyen körülöttük. Kreatívak a tettek emberei és a jóindulat vezérli őket. Kommunikatívak, speciális képességük van a beszédhez, barátságosak és energikusak. Természetesnek tekintik az anyagi kényelmet és a kellemes életet.

Nagyon igényesek önmagukkal és a külvilággal szemben, ezért nincs sok barát körülöttük. Távolságtartásuk miatt maguknak valónak tarthatják őket. Hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás területén, mivel általában figyelmen kívül hagyják mások véleményét, hajlamosak lehetnek az önelégültségre. Törekedniük kell, hogy nyugodttá és melegszívűvé váljanak. Az érzések tekintetében is nyitottabbaknak és közlékenyebbeknek kellene lenniük, hogy környezetük ne tartsa őket érzéketlennek és ridegnek.


Klára


A Klára nevű emberek vidámak, barátságosak, és derűsek. Precízen működő intellektusuk ellenére ki vannak téve hangulatingadozásaiknak. Az élethez pozitívan viszonyulnak, javíthatatlan optimisták, nem aggódnak a holnap miatt, így sokan szívesen vannak a közelükben, mentálisan jó hatással vannak a környezetükre. Olyan képességeket kaptak a nevük által, melyekkel sokra vihetik az életben, adottságaikat több területen is hasznosíthatják. Fontos azonban, hogy a kapott javakkal megfelelően gazdálkodjanak, az ésszerűség határain belül jótékonykodjanak.


Nehezükre esik érzéseik kifejezése, inkább szóban nyilatkoznak, értelmük és érzelmük között nincs egyensúly. Koncentrálni is csak rövid ideig képesek, bár mindig leköti őket valami, gyakran felületesek. A túlzások nagyban befolyásolják jellemüket. Akár nagyvonalúságról, függetlenségről, vagy lelkességről legyen szó, éppúgy túlzásokba esnek, mint az indulataik tekintetében. A jótékony cselekedetek rendkívül fontosak az életükben, mert ha nem állnak a nemes ügyek mellé, sok ember boldogtalanságát okozhatják, beleértve a sajátjukat is.

Kolos


A Kolos nevű embereket inkább a szavakban való kifejezésmód, mint az érzések kimutatása hozza tűzbe. Folyamatosan foglalkoznak aktuális dolgokkal, ha felületesen is, de mindig koncentrálnak valamire. Alapvetően optimisták, az életet derűsnek látják. Általában bíznak abban, hogy minden jóra fordul. Jól viselik a csalódásokat, mert képesek a lelkük mélyéről erőt meríteni a nehéz helyzetekben. Általában becsületesek, kreatívak és előítéletektől mentesek, sokszor nem értik, hogy min tudnak az emberek állandóan vitázni. Szívesen nyújtanak segítséget és oltalmat a rászorulóknak, és szeretnek az igaz ügyek képviselői lenni.


Gyakran nyugtalanok, türelmetlenek, nem kedvelik a szervezést, tervezést, várakozást, pedig a komoly munkához állhatatosságra és alaposságra van szükség. Jó, ha megpróbálnak rugalmassá és találékonnyá válni, elfogadnia a változásokat és az új tapasztalatokat. Feladatuk csupán, hogy szeretettel telve, kitartóan és legjobb tudásuknak megfelelően tegyék a dolgukat, oldják meg az útjukba kerülő problémákat. Előfordulhat, hogy szégyenlősségük gátja érvényesülésüknek, ugyanis ezáltal képtelenekké válhatnak kimutatni a bennük lévő tudást és tehetséget.


Konrád


A Konrád nevű emberek érvényesülésre, sikerre, hatalomra törekednek. Tudnak bánni az emberekkel és képesek az ügyük mellé állítani másokat. Szeretetre méltók, együttműködésre és megegyezésre hajlók, igyekeznek mások ötleteit, elképzeléseit megvalósítani. Kiváló vezetők lehetnek, elég bátrak ahhoz, hogy irányt mutassanak másoknak. Akkor tudják legjobban kihasználni a képességeiket, ha hagyják egyedül dolgozni őket, saját elképzeléseik szerint.


Tudatosítaniuk kell magukban, hogy semmit sem szabad kritika nélkül elfogadniuk. Nem tudnak nyíltan ellentmondani, lázadni, mert túl félénkek ehhez. Ehelyett inkább alattomos, áskálódó, irigy módon igyekeznek elérni céljukat. Olykor agresszív, önző és gőgös fellépésük mögött, feszült energiák és tenni akarás rejtőzik. Fontos, hogy valamilyen kreatív tevékenységgel igyekezzenek feszültségüktől megszabadulni. Hinniük kell abban, hogy vágyott sikerük záloga, a nemes és magasztos ügyek szolgálata.

Kornél

Kornél nevű emberek számára fontos, hogy mindenről tudjanak, megfelelően informáltak, jól tájékozottak legyenek. A szavakat rendkívül jól forgatják, de érzéseiket nehezen fejezik ki.  Éles eszűek, folyamatosan valamilyen éppen aktuális dologgal tevékenykednek, olyannal, ami leköti őket. Határozott terveik, célkitűzéseik vannak, ellenkező esetben kedvetlenné válnak és elvesztik a lelkesedésüket. Minden cselekedetükben látszik a céltudatosság, erős akarat és ambíció fűti őket. Bizonyos értelemben rendkívül óvatosak, előrelátóak, ami megakadályozhatja őket abban, hogy végérvényesen megragadják a lehetőségeket. 

Gyakran bizalmatlanok embertársaikkal szemben, de képesek ügyesen eligazodni a részletekben. Feladatuk, hogy becsületesen, szeretettel telve és legjobb tudásuknak megfelelően tegyék a dolgukat. Az érzelmeik kimutatásának a képessége is megoldandó feladatuk, ráébredni, hogy nincs okuk félni a visszautasítástól és a nevetségessé válástól. A pénzhez való kapcsolatuk is megoldásra vár, egyszer túl takarékosak, máskor szórják a pénzt. Meg kell tanulniuk megbecsülni, de nem túlbecsülni a pénz értékét.

KristófA Kristóf nevű emberek mély érzésűek, természetes hittel és gazdag belső élettel rendelkeznek. Saját határozott terveik, célkitűzéseik nélkül kedvetlenné, érdektelenné válnak. Erős akaratukkal, telve ambíciókkal és elsöprő energiákkal képesek sikerre vinni bármilyen ügyet. Hogy ne váljanak hatalmaskodókká környezetük szemében, ki kell fejleszteniük az önzetlenség erényét. Tudnak tiszta szívből szeretni, becsületesek, kreatívak és előítélettől mentesek. Nemes érzéseik és gondolkodásuk miatt sokszor nem értik az emberi konfliktusokat.


Alapvetően visszafogottak, zárkózottak, hűvösek és távolságtartóak, mindenkivel bizalmatlanok, ezért nehéz közel kerülni hozzájuk.  Gyakran nyugtalanok, állhatatlanok és felületesek, nincs türelmük a koncentrációt igénylő munkákhoz. Szabadidejüket, fölös energiáikat kreatív módon kell lekötniük, ezzel is segítve egyéniségük kibontakozását. Több megértést, türelmet és érdeklődést kell tanúsítaniuk embertársaik iránt is, rugalmasabbá, optimistábbá, és nyíltszívűbbé kell válniuk. Fel kell ismerniük, hogy a kihívások, a konfliktusok felvállalása, önbecsüléséhez és mások elismeréséhez vezet.

KrisztiánA Krisztián nevű emberek szeretetre méltók, megnyerők, segítőkészek, együttműködésre és megegyezésre mindig hajlanak. Nem szeretnek nyíltan ellentmondani. Fontos számukra az igazság, az őszinteség és a tökéletesség, valamint alapvetően jóhiszeműek. Intellektuálisak, életerősek és kreatív, alkotó képességekkel rendelkeznek. Kitörő energiáikkal inspiratívak, felfedező szelleműek, képesek spontán ötletektől vezérelve eljutni a megoldásokhoz.


Nehezükre esik a figyelemösszpontosítás, nem szeretnek belemenni a részletekbe, ezáltal felületessé válhatnak. A türelem, a nyugalom és az állhatatosság képessége fontos megtanulni valójuk. Nem szívesen alkalmazkodnak és előszeretettel hagyják figyelmen kívül mások véleményét. Nehezen viselik a felelősség terheit és érzéseiket mélyen magukba rejtik. Fontos lenne megtalálniuk azt az önkifejezési módot, amivel felgyülemlett feszültségeiket levezethetik.


Krisztina

A Krisztina nevű emberek bátrak, elszántak, erős akaratúak, megvan a képességük ahhoz, hogy elérjék a legnagyobb céljaikat. Belső vágyuk, hogy vezetőkké váljanak, élen járjanak mindig és mindenben. Alkotó szemléletűek és telve vannak életerővel, érzelmi és intellektuális szempontból kiegyensúlyozottak. Az igazság, az őszinteség és a tökéletesség elengedhetetlen tulajdonságok számukra. Akkor tudják legjobban kihasználni képességeiket, ha önállóan tevékenykedhetnek, saját elképzeléseik szerint, mert így meg is valósíthatják eredeti és egyedi ötleteiket.


Olykor fölényessé válhatnak, amivel rossz benyomást keltenek környezetükben, pedig érvényesülésükhöz mások jóindulatára is szükségük lehet. Igényesek minden tekintetben, saját elvárásaiknak maguk sem tudnak megfelelni. Könnyű visszaélni jóhiszeműségükkel, de bizalmukat visszaszerezni szinte lehetetlen. Megalkuvásra képtelenek, olykor agresszívvé válhatnak, és az önzés is felütheti a fejét a gondolkodásukban. Előfordulhat az is, hogy elvárásaikat erőszakos, zsarnoki fellépéssel nyomatékosítják. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése