Janka, János, Jázmin, Jolán, József, Judit, Julianna, Júlia


Janka


A Janka nevű emberek tapintatosak, diplomatikusak és mindenkivel kedvesek. Könnyen hagyják magukat meggyőzni, de örömük telik a súrlódások elsimításában, a vitás felek kibékítésében. Nem teszi őket boldogtalanná a magány, mert mindig el tudják tölteni valamivel az időt. Békében tudnak élni önmagukkal és fontos számukra az elismerés és a siker. Jó vezetők lehetnek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki és azokat meg is valósítsák.


Olykor agresszívvá válhatnak, felülkerekedhet bennük a gőg és az önzés, nem ritkán fellépésük zsarnoki lehet. Pedig alapvetően félénkek, beletörődők, fontos számukra a béke, mert tudják, általában vesztesként jönnek ki a konfliktusokból. Távol áll tőlük a középszerűség a megalkuvás és a felületesség. Szabadidejüket, felesleges energiáikat valamilyen hasznos, kreatív tevékenységgel kell lekötniük, hogy feszültségeiktől megszabadulhassanak. Nem könnyű velük élni, mert a közlékenység és a melegszívűség kimutatása nehezükre esik.


János


A János nevű emberek hihetetlen energiákat képesek mozgósítani céljaik érdekében, minden vágyuk, hogy elismerjék őket, hatalmuk legyen és sikeresek legyenek az életük minden területén. Kedvelik az egyedüllétet, természetes állapotuk a magány. A nyugalom, az elmélkedés feltölti őket, ilyenkor lelkileg felfrissülnek, kibékülnek a világgal. Ez szükséges ahhoz, hogy ne legyenek ingerültek, feszültek. Szeretik a természetet, a szép dolgokat, szívesen segítenek ismeretlen embereknek. Művészi hajlamaik vannak, komoly műértők, műpártolók lehetnek és tisztelik a kultúrát. Rendkívül tehetségesek, fontos, hogy a bennük rejlő képességeket kinyilvánítsák a számukra legmegfelelőbb önkifejezési módon. Kreativitásukat felhasználhatják olyan tevékenységekre, melyekben örömüket lelik.


Nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, ezáltal felületesekké válhatnak. Nem mutatnak elég érdeklődést és figyelmet mások ügyes-bajos dolgai iránt, el vannak foglalva saját problémáikkal. El kell sajátítaniuk az önzetlenség és önfeláldozás képességét, hogy a külvilág ne tartsa barátságtalannak, magának valónak és önzőnek őket, hiszen mindennél jobban vágynak barátokra és szeretetre.


Jázmin


A Jázmin nevű emberek rendkívül jó vezetői képességeiket eredeti ötleteiknek, hirtelen felismeréseiknek és spontaneitásuknak köszönhetik. Az igazság, az őszinteség és a tökéletesség nagyon fontos számukra. Jóhiszeműségüknek köszönhetően bizalmat szavaznak környezetüknek, de aki visszaél vele, nem számíthat a továbbiakban a jóindulatukra. Alaptermészetüknél fogva békések, gyengédek, kifejezetten nyugtató hatással vannak környezetükre, rendkívül együtt érzők tudnak lenni.


Tehetségesek, kreativitásuk csak kifejezésre vár, hogy általa örömet szerezzenek önmaguknak, és a felgyülemlett energiák okozta feszültségüket levezethessék. Meg kell azonban tanulniuk alkalmazkodni, elfogadni, hogy nem minden van úgy, ahogy ők szeretnék, és felelősséget vállalni tetteikért. Érzéseiknek is teret kell engedniük, mert ha elrejtik, környezetük félreismerheti és érzelmileg alábecsülheti őket, így érzéketlennek és ridegnek tarthatják.

Jolán


A Jolán nevű emberek legfőbb eszméi az igazság, őszinteség és a tökéletesség. Könnyű visszaélni a jóhiszeműségükkel, de visszaszerezni bizalmukat csaknem lehetetlen. Nagy bennük az érvényesülési vágy, fontos számukra az elismerés, a hatalom és a siker. Hihetetlen energiákat képesek céljaik érdekében mozgósítani és rendkívül jól tudnak bánni az emberekkel. Amennyiben képességeiket nemes ügyek és magasztos eszmék mellé állítják, nemcsak sikeres, de méltán elismert emberekké válhatnak. Bár mindenért meg kell harcolniuk, fontos, hogy felismerjék, mennyire fontos javaikkal megfelelően gazdálkodniuk. Az ésszerűség határain belül, törekedniük kell a jótékonykodásra, ami akár tettekben is megnyilvánulhat. 

El kell sajátítaniuk a figyelemösszpontosítás képességét, nem árt, ha felismerik, hogy az előkészítésre időt kell szánni, mert különben kétséges a kedvező végeredmény.  Nyughatatlanságuk és állhatatlanságuk felületessé teheti őket, ami akár az egészségüket is veszélyeztetheti. Fontos megtalálniuk a hitükben az egyensúlyt, hogy megtarthassák a reális érzéküket és tudatosak maradjanak az anyagi világgal kapcsolatban. Hajlamosak érzelmeiket mind a külvilág, mind saját maguk előtt eltitkolni, ami által környezetük alábecsüli, félreismeri őket. Közben erősen vágynak a szeretetre, ezért fontos, hogy erőt vegyenek magukon és módot találjanak érzelmeik kinyilatkoztatására.JózsefA József nevű emberek rendkívül jó vezetői képességgel rendelkeznek, és elég bátrak ahhoz, hogy eredeti elképzelések valósítsanak meg. Érdeklődők, mindig mindenről tudni akarnak, kommunikatívak, inkább szavakkal fejezik ki magukat, mint érzésekkel. Mindig foglalkoznak valamivel, ami leköti őket. Akkor is, ha egyedül vannak, mert nem félnek a magánytól, sőt szükségük van olykor a nyugalomra, tűnődésre, hogy feltöltődhessenek.


Jelentkezhet náluk olykor agresszív megnyilvánulás, zsarnoki fellépés, önző és utasító magatartás, amikre oda kell figyelniük. Törekedniük kell az elrejtett érzéseiket is felszínre engedni, hogy ne tartsák őket merevnek és érzéketlennek, mert egyébként nem azok. Meg kell tanulniuk a türelem, higgadtság képességét, és a megfelelő koncentráció és összeszedettség is nehézséget okoz számukra. El kell jutniuk oda, hogy képessé váljanak odafigyelni embertársaikra, meghallgatni őket és figyelembe venni meglátásaikat.

JuditA Judit nevű emberek csendes természetűek, lassú mozgásúak, megfontolt, nyugodt viselkedésűek. Gondolkodásuk kifinomult, tele van bölcs megértéssel. Nem félnek az egyedülléttől, mert természetes állapotuk a magány. Nyugalomra, szemlélődésre, elmélkedésre vágynak. Mindenről tudni akarnak, fontos számukra a jól informáltság. Tájékozottak és éles eszűek, remekül forgatják a szavakat, sokkal jobban, mint ahogyan az érzéseikkel bánnak. Vezetésre születtek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy elképzeléseiket meg is valósítsák. Ha hagyják őket egyedül tevékenykedni, „csodákra” képesek.


Az értelmük és érzelmük között billegnek, hangulatingadozások tarkítják napjaikat, vidámságuk inkább csak a felszínen mozog. Hajlamosak a visszavonultságra, gyakran nincs is szükségük a társaságra. Gondolataikat és érzéseiket általában megtartják maguknak. Ha úgy érzik, hogy nem hagyják békén őket, kiütközhet rajtuk az agresszív viselkedés. Gőgössé és hatalmaskodóvá válhatnak, ha nem a saját elképzeléseik szerint tevékenykedhetnek. Ötleteiket, terveiket olykor önző módon őrizgetik, félve attól, hogy kiveszi valaki kezükből az irányítást.


Julianna
A Julianna nevű emberek eszesek, intelligensek és kíváncsiak, szinte minden érdekli őket. Alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Tudnak örülni az életnek, kedvelik az embereket, barátkozóak. Javíthatatlan optimisták, nem aggódnak a holnap miatt, a pillanatnak élnek. Közkedveltek kedves, megnyerő és vidám alaptermészetük miatt. Vezetésre születtek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseiket sikeresen meg is valósítsák. Akkor tudják a legjobban kihasználni a képességeiket, ha hagyják őket egyedül dolgozni, a saját ritmusukban.


Hajlamosak a türelmetlenségre, mert túl gyorsan szeretnének eredményeket elérni. Fontos feladatuk türelemmel és nyugalommal kivárni a dolgok alakulását és odafigyelni a részletekre. Meg kell tanulniuk meghallgatni mások meglátásait, tiszteletben tartani eltérő véleményüket, enélkül megtapasztalhatják a kirekesztettség érzését. Hajlamosak érzéseiket nemcsak a külvilág elől, de saját maga elől is elrejteni, ez a visszautasítástól való félelméből fakad. Feladatuk a konfliktusok felvállalása és a kihívások felismerése. 


Júlia


A Júlia nevű emberek alapvető igénye a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Intelligensek és érdeklődők, minden érdekli őket, ami újszerű, szokatlan dolgot képvisel. Rendkívüli akaraterejük, cselekvési energiájuk és kitartásuk van, szeretik határaikat kijelölni, saját biztonság érzésük érdekében. Becsületesek, kreatívak, előítéletektől és érdekharcoktól mentesek. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat kiiktassák az életükből, kiküszöböljék az akadályokat.


Becsvágyuk ellenére nem akarják egyedül vállalni a felelősséget és túl sokat követelnek környezetüktől. Hajlamosak a türelmetlenségre, mert gyors eredményeket akarnak. Sajnos gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, mert túlságosan nagyvonalúak, így azonban bár nem szándékosan, de gyakran megbántanak másokat. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás területén és hajlamosak az önelégültségre, mert olykor figyelmen kívül hagyják mások véleményét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése