Ibolya, Ignác, Ildikó, Ilona, Imre, Irén, István

Ibolya


Az Ibolya nevű emberek rendkívül érdeklődőek, főleg az élet nagy rejtélyeire keresik a választ. Mély hittel és megbízható ösztönökkel rendelkeznek, olyan dolgokat ismernek fel, ami másoknak nem annyira egyértelmű. Sokoldalúak, jó kifejezőkészséggel rendelkeznek, bárhol megfordulnak, hamar megkedvelik őket, hisz könnyed, szellemes társalgók. Vezetői képességeik elsőrendűek. Elképzeléseiket, ötleteiket, kellő bátorsággal képesek megvalósítani, azonban tudatosítaniuk kell magukban, hogy semmit nem szabad a kellő kritika nélkül elfogadniuk.


Alapvetően visszafogottak, zárkózottak, hűvösek és távolságtartóak, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Akkor képesek megnyílni, ha érzelmileg biztonságban érzik magukat. Felületességük nem válik előnyükre, mert ezen keresztül sokan megpróbálják kihasználni őket. Éppen ezért lenne fontos, hogy jobban figyeljenek a részletekre, körültekintőbben, koncentráltabban járjanak el a dolgaikban. Ha így tesznek, könnyebben kiküszöbölhetik agresszivitásukat, sokkal önzetlenebbé és ember közelibbé válhatnak.Ignác
Az Ignác nevű emberek individualisták, a függetlenségre és szabadságra törekednek. Felfedező szellem, hirtelen felismerések és spontán megoldások jellemzik őket, mert képesek a dolgokat különleges szemszögből szemlélni. Gyakran nyugtalanok, folyton a változást, az újat keresik. Alapvetően optimisták, amely belső hitükből fakad. Általában abban bíznak, hogy a jó diadalmaskodni fog a rossz felett. Szeretetteljesen és segítőkészen fordulnak az emberek felé, csalódásaikat nagy lelki nyugalommal viselik. Olyan képességeket kaptak a sorstól, melyekkel sokra vihetik az életben, a megszerzett javakkal, azonban megfelelően kell gazdálkodniuk. 

Feladatuk, hogy felismerjék az alkalmakat mások támogatására, törekedniük kell a jótékony tettekre. A figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, szervezéshez, tervezéshez azonban általában nincs türelmük. Nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek. Előfordulhat, hogy gyakran gyengélkednek, - az egészség is az ember személyiségének az alapja, így nem működhet jól tervszerűség és megfontoltság nélkül.


Ildikó

Az Ildikó nevű emberek jóindulatúak, alkotó szelleműek, intellektuálisan kiegyensúlyozottak és fontos számukra az igazság, őszinteség és a tökéletesség. Mély hittel és kiváló ösztönökkel rendelkeznek, alapvetően szeretnek a dolgok mélyére látni, a lélektan és filozófia témaköreivel foglalkozni, elemezni, analizálni. Személyiségük legfőbb jellemvonása a komolyság és a kitartás, ami stabilitást eredményez életükben. Ha érzelmileg biztonságban érzik magukat, megnyílnak és felszabadulnak zárkózottságuk fogságából.

Könnyű visszaélni jóhiszeműségükkel, de bizalmukat visszaszerezni szinte lehetetlen. Szükségük van az akaraterejük és határozóképességük tudatos erősítésére. Törekedniük kell arra, hogy rugalmasabbá váljanak, és hogy maximálisan megéljék és megismerjék életük minden tapasztalatát. El kell sajátítaniuk a közlékenység és nyugodtság képességét és fel kell vállalniuk a felelősséget terhekért. Ki kell állniuk a konfliktushelyzetekben és fontos, hogy képesek legyenek felismerni feladataikat és életük kihívásait.

IlonaAz Ilona nevű emberek mély érzésűek, erős hitűek, és gazdag belső életűek, ami akkor nyilvánul meg igazán, ha biztonságban érzik magukat. Szeretnek a dolgok mélyére látni, élvezik a kutató, elemző tevékenységeket. Fontos számukra a siker és az elismerés, átlagon felüli képességekkel rendelkeznek a pénzügyek terén. Nem teszi őket boldogtalanná a magány, békében élnek önmagukkal. Művészi hajlamaik mellet, szeretik a természetet, a szépet, harmóniára törekednek. Őszintén érdeklődnek embertársaik iránt, közel áll hozzájuk ismeretlen embereken való segítés.


Alapvetően zárkózottak és távolságtartóak, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Csak akkor nyílnak meg, ha érzelmileg biztonságban érzik magukat. Fontos számukra, hogy kitörjenek a középszerűségből, sosem hajlandóak kompromisszumra és képtelenek a megalkuvásra. Olykor felülkerekedhet bennük az önzőség, és a hajlandóság a harácsolásra. Előfordulhat, hogy elkezdik vég nélkül hajszolni az élvezeteket, különösen önfejűvé válnak, és váratlanul előtör belőlük az önelégültség érzése.

ImreAz Imre nevű emberek intelligensek és érdeklődők, alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi őket, becsvágyók, de a felelősséget nem szívesen vállalják. Becsületesek, előítéletektől mentesek, anyagi ambícióktól és hatalmi harcoktól függetlenek, nemes gondolkozásúak. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat, problémákat, akadályokat kiiktassák az életükből. Túlzott óvatosságuk, bizalmatlanságuk miatt, döntéseiket sokáig halogatják, így gyakran kifutnak az időből. 

Hajlamosak a türelmetlenségre, mert túl gyorsan szeretnének eredményeket látni. Ha szabad utat engednek kreativitásuknak, a fölös energiáikból generált feszültségeket könnyen levezethetik. Hiányosságaik adódhatnak az alkalmazkodás területén, és hajlamosak az önelégültségre azzal, hogy figyelmen kívül hagyják mások véleményét. A hitük tekintetében is egyensúlyt kell teremteniük és elrejtett érzelmeiket kinyilvánítaniuk, annak érdekében is, hogy környezetük ne formálhasson róluk hamis véleményt. Fel kell vállalniuk konfliktusaikat, fel kell ismerniük kihívásaikat és fontos, hogy megtanuljanak küzdeni.Irén


Irén nevű emberek belsőleg melegszívű, segítő szándékú emberek, erősen munkál bennük a jobbítás, a gondoskodás vágya. Keresik és meg is teremtik a harmóniát, az egyensúlyt, így árasztva magukból a nyugalmat.„Nagy szívük” van, de a környezetük felé zárkózott, mogorva jellemet mutatnak, joviális mivoltukat nem ismerik el. Tudnak örülni az életnek, optimisták, élvezik a bőséget és barátkozóak. Kedves, megnyerő, vidám alaptermészetük miatt közkedveltek, de olykor indulatosságuk eltávolíthatja tőlük az embereket. 

Individualitásuk az erősségük, népszerűségük által is érvényesülhetnek, óriási energiákkal rendelkeznek. Feladatuk, hogy az önkifejezés által képessé váljanak megmutatni magukat, hogy tehetségük, képességeik felszínre törhessenek. Fontos, hogy hitrendszerükben megtalálják az egyensúlyt és becsületesen, szeretettel telve tegyék a dolgukat. Meg kell tanulniuk megbecsülni és értékelni a pénzt, mint eszközt, valamint felvállalni az élet konfliktusait.


István

Az István nevű emberek jó kifejezőkészséggel, rendkívüli sokoldalúsággal és nagy tehetséggel rendelkeznek. Könnyed, szellemes társalgó természetüknél fogva, bárhol megfordulnak, mindenhol megkedvelik őket. Energiáik spontán megoldásokat, hirtelen ötleteket és inspirációs segítséget nyújtanak az éltük minden területén, mely személyiségük egyediségéhez vezet. Legfőképp függetlenségre és szabadságra törekednek.  Természetesnek találják az anyagi kényelmet és a kellemes életet, kedvelik a változatos és érdekes tevékenységeket. Kommunikációs képességük által képesek fellelkesíteni, bátorítani, meggyőzni az embereket.

Gyakran nyughatatlanok, mindig valami újat, a változást keresik. Előfordul, hogy kiszámíthatatlanok, szélsőségesen önfejűek, nincsenek tekintettel senkire és semmire. Nem szeretnek hétköznapi gondokkal foglakozni. Időnként eléggé felületesek lehetnek, amit sokan ki is használnak, olykor képtelenek az alapos munkára, a részletekbe menő odafigyelésre. Túlzott szenvedélyességük erőszakosságba torkollhat, alkalmanként megmutatkozhat, miként tudnak kissé kellemetlen modort felvenni, vagy hirtelen haragra gerjedni.


IvettAz Ivett nevű emberek rendkívül intelligensek és érdeklődők, alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Jól boldogulnak a pénzügyek és az üzleti élet területein. Nem teszi őket boldogtalanná a magány, mert mindig el tudják hasznosan tölteni az időt, képesek békében élni önmagukkal. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek, akkor elégedettek, ha életüket a folyamatos munkafeladatok és azok megoldása tölti ki.


Túlzott óvatosságuk megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőségeket az áttörésre. Gyakran bizalmatlanok az emberekkel, képesek elveszni a részletekben. Bármit hajlandók feláldozni a sikerük és elismerésük érdekében. Képtelenek a kompromisszumra, mottójuk: „mindent vagy semmit”, ezért nem mindig népszerűek. Fontos, hogy ne váljanak önzővé és harácsolóvá, és fejlesszék akaraterejüket és legyenek ambícióik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése