Edina, Edit, Egon, Elena, Ella, Eleonóra, Emese, Emőke, Emma, Endre, Enikő, Erika, Ernő, Erzsébet, Eszter, Evelin, Éva,

Edina


Az Edina nevű emberek rendkívül melegszívűek és segítőkészek, harmóniára törekednek és csak akkor érzik magukat biztonságban, ha egyensúlyban van az életük. Fontos számukra az igazság, az őszinteség és a tökéletesség. Veszélyes visszaélni a jóhiszeműségükkel, mert aki egyszer eljátszotta a bizalmukat, többé nem számíthat a jóindulatukra. Alkotó szelleműek, kifinomult ízléssel vannak megáldva és szeretik a természetet, a szépet. Szerencsések, ha olyan területen tevékenykedhetnek, ahol kiélhetik adottságaikat.


Hajlamosak a türelmetlenségre, nem figyelnek a részletekre, és ha megbántódnak, sérelmeiket sokáig felemlegetik. Akaratlanul, de könnyen megbántanak másokat. Olykor nem képesek mit kezdeni felgyülemlett energiáikkal, ezért fontos lenne, valamilyen kreatív tevékenységgel levezetni felgyülemlett feszültségeiket. Az érzéseiket inkább elrejtik, mert félnek a visszautasításoktól. Nem veszik észre, hogy ezáltal ridegnek, távolságtartónak tűnnek, pedig mindennél jobban vágynak a szeretetre.

Edit


Az Edit nevű emberek intelligensek, rendkívül kíváncsiak, alapvető igényük a változatosság és a személyes szabadság megélése. Egészen mélyen gyökerezik bennük a vonzalom távoli, egzotikus tájakhoz. Optimisták, derűlátásuk belső békéjükből és harmóniájukból fakad. Csalódásaikat türelemmel és lelki nyugalommal viselik. Feladatuk megtanítani másokat a segítőkészség és békülékenység képességére, mely tulajdonságok természetes adottságaik egyben. Mindenért meg kell küzdeniük az életben, s ha megkapják javaikat mind anyagilag, mind társadalmi pozíció tekintetében, meg kell tanulniuk megfelelően gazdálkodni mindennel, amit megszereztek. 

Az ésszerűség határain belül törekedniük kell a jótékonykodásra. Jellemükből hiányzik az akaraterő, a határozóképesség és az ambíció, ezek nélkül nehezen képesek leküzdeni az útjukban álló akadályokat és megvalósítani terveiket. Meg kell találniuk az önkifejezés rájuk jellemző módját, hogy tehetségük felszínre kerülhessen. Kreativitásuk egyedi minőségét olyan formában hasznos kibontakoztatniuk, mely örömet okoz számukra, hogy személyiségük kiteljesedhessen, pszichéjük lenyugodhasson. Ilyen módon sok feszültségtől szabadulhatnak meg. A hittel valószínűleg hadilábon állnak, és érzelmeiket nemcsak a környezetük, de önmaguk előtt is hajlamosak eltitkolni.

Egon


Az Egon nevű emberek szuper személyiséggel rendelkeznek, akiket sokszor nem éppen hétköznapi feladatok elé állít az élet. Feltaláló hajlamokkal és nagyszerű képességekkel, óriási lendülettel oldják meg az eléjük kerülő kihívásokat, így generálva feszültséget önmagukban. Rendkívüli sokoldalúságuk, átlagon felüli kifejezőkészségük ellenére felületesek. Könnyed társalgók, kommunikatívak és szinte mindenre nyitottak, ezért nagyon népszerűek. Természetesnek tekintik az anyagi kényelmet és a kellemes életet. Könnyűnek találják a tanulást és a munkát, ha az kellőképpen változatos.

Sajnos nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő feladatokhoz, nyughatatlanok és szükségük van a helyváltoztatásra. Hajlamosak a pénzzel könnyelműen bánni és nem szívesen vállalják fel a konfliktusokat. Meg kell tanulniuk higgadtan részt venni az élet küzdelmeiben, és a kihívásaikat megoldandó feladatokként kezelni. Mivel állandóan el vannak foglalva saját problémáikkal, folyamatosan a karrierjüket építik, nem mutatnak elég érdeklődést és figyelmet mások ügyes-bajos dolgai iránt. Fontos lenne a humanitás, az önzetlenség és az együttérzés képességeinek elsajátítása.

Elena


Az Elena nevű emberek inspiratívak, óriási energiáik segítik őket eredeti ötletekhez, felismerésekhez, spontán megoldásokhoz. Individualisták, törekszenek a függetlenségre és szabadságra életük minden részén. Átlagon felüli képességeik vannak a pénzügyek és az üzleti élet terén, az elismeréseket és a sikereket rendkívül élvezik, és le is aratják azok gyümölcseit. Vezetői képességeik akkor nyilvánulnak meg legerőteljesebben, ha hagyják őket egyedül dolgozni. Elég bátrak ahhoz, hogy eredeti elképzeléseiket megvalósítsák.


Az egyéniségükben rejlő agresszivitás és önzés olykor felszínre kerülhet. A figyelemösszpontosítás területén nehézségeik adódhatnak, mert nyugtalanok és felületesek. Az alkalmazkodás képességét nem árt megtanulniuk, hajlamosak az önelégültségre, és könnyen figyelmen kívül hagyják mások véleményét, úgy érzik, mindig nekik van igazuk. A hittel kapcsolatos elveikben nincs egyensúly, a vallás területén elveszíthetik reális érzékelésüket a valós anyagi világgal kapcsolatban. Mivel el vannak foglalva a saját dolgaikkal, nem törődnek másokkal, fontos, hogy emberségesek és önzetlenek legyenek.EllaAz Ella nevű emberek fejlett szépérzékkel és kifinomult ízléssel rendelkeznek. Minden körülmények között a harmóniára törekednek. Akkor érzik magukat biztonságban, ha egyensúlyban van az életük. Segítő szándékkal és meleg szívvel fordulnak embertársaik felé. Az életet illetően alapvetően optimisták. A csalódásaikat türelemmel és lelki nyugalommal viselik, mert a lelkük legmélyéből fakadó hitből merítenek erőt a nehéz helyzetekben. Képesek mások komor hangulatát elűzni, és megmutatni az élet szépségeit. Tehetséges művészek lehetnek. Jó kommunikációs készséggel rendelkeznek.

Fő nehézségük a kitartás hiányából fakad, hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket, mert egyszerre több dologgal akarnak foglalkozni. Türelmetlenek lehetnek, nem győzik kivárni az eredmények megszületését és a részletek is elkerülik a figyelmüket. Könnyen megbántanak másokat, ugyanakkor ők csak nehezen bocsátanak meg. Meg kell tanulniuk meghallgatni embertársaikat és figyelembe venni meglátásaikat. Nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek. Érzelmeiket nagyon mélyre rejtik és a konfliktusaikat sem vállalják fel szívesen. Nehezükre esik kitartóan küzdeni céljaikért,és könnyen elmennek a kihívásaik mellett. EleonóraAz Eleonóra nevű emberek segítőkészek, jóindulatúak és melegszívűek. Fejlett szépérzékkel és kifinomult ízléssel rendelkeznek, olyan területen érzik jól magukat, ahol kiélhetik adottságaikat. Minden áron érvényesülni szeretnének, fontos számukra az elismerés és hogy sikert érjenek el. Rendkívül energikusak, kommunikatívak és barátságosak, nagyon szeretnek utazni, világot látni, tapasztalatokat gyűjteni. Törekednek a változatosságra és az újszerűségre.


Hajlamosak a türelmetlenségre, ami sokszor azt jelenti, hogy gyors eredményeket akarnak. Gyakran elkerülik figyelmüket a részletek, mert túlságosan nagyvonalúak. Így azonban könnyen, de akaratlanul megbántanak másokat, ugyanakkor ők nehezen bocsátanak meg, és nem felejtenek. Tanácsos lenne, ha cselekedeteiket vagy döntéseiket előbb megfontolnák, és nem a pillanatnyi érzelmeik által hoznák meg. El kell sajátítaniuk a koncentráltság képességét is, hogy ne váljanak felületessé.Emese


Az Emese nevű emberek melegszívűek és segítőkészek, mindent jobbá szeretnének tenni. Bár közkedveltek, vannak, akik nem igazán érzik őszintének állandó gondoskodásukat, jovialitásukat. Vágynak a harmóniára, a biztonságra, és csak akkor érzik jól magukat, ha megteremtették azt. Kedvesek, megnyerőek és vidám alaptermészetűek, megjelenésük és viselkedésük barátkozó és jóindulatú. Kissé csapongóak és mozgékonyak. Inspiratívan hatnak környezetükre, amit olykor áldásként, máskor átokként élnek meg. Igazi egyéniségük az erősségük, törekszenek a lelki függetlenségre és szabadságra. 

Fontos, hogy törekedjenek arra, hogy szabadidejüket, fölös energiáikat kreatív, hasznos formában kössék le. Szinte mindegy hogy milyen módon, csak amit csinálnak, okozzon örömöt számukra. Ne legyenek szégyenlősek, hagyják szabadon kibontakozni képességeiket, mert elképzelhető, hogy így kapnak szabad utat egy új pozíció vagy feladat megszerzéséhez. Rendkívül kiszámíthatatlanok és túlzásokra hajlamosak, mind nagyvonalúság, érzékiség, függetlenség, lelkesség, mind indulatosság tekintetében. 

EmmaAz Emma nevű emberek segítőkészek és melegszívűek, életük minden területén a harmóniára és az egyensúlyra törekednek. Fejlett szépérzékkel és kifinomult ízléssel rendelkeznek. Fontos számukra a siker és az elismerés. Nem teszi őket boldogtalanná a magány, mert mindig el tudják hasznosan tölteni az időt. Energikusak és rendkívül kommunikatívak, szükségük van a változatosságra, keresik az újszerű dolgokat és a haladást tartják szem előtt.Nem hajlandók a kompromisszumokra, elítélik a középszerűséget és a megalkuvást. A nehezebb helyzetekben hajlamosak önzővé és harácsolóvá válni. Nem szabad ragaszkodniuk olyan dolgokhoz, személyekhez és nézetekhez, melyektől meg kell válniuk saját fejlődésük érdekében. Vigyázniuk kell, hogy ne legyenek erőszakosak, hirtelen haragúak, és pazarlók. A türelmüket is gyorsan elveszítik ha, nem elvárásaiknak megfelelően tapasztalnak eredményeket.
EmőkeAz Emőke nevű embereknek fontos az elismerés és a siker. Nem teszi őket boldogtalanná a magány, mert mindig el tudják hasznosan tölteni az időt. Az életet illetően alapvetően optimisták, szeretetteljesen fordulnak az emberek felé, segítőkészek és a békesség hívei. A belső harmóniára és egyensúlyra törekednek. Kommunikatívak és barátságosak, szeretik a változatosságot, az új dolgokat és haladni akarnak a korral. Igyekeznek tapasztalatokat gyűjteni minden területen.Nincs kellő akaraterejük, határozatlanok és ambíciókkal sem rendelkeznek, így azonban csak nehezen képesek leküzdeni az útjukban álló akadályokat. Képesek maguk mellé állítani az embereket, de vigyázniuk kell, hogy ne legyenek etikátlanok, erőszakosak és kellemetlen modorúak.  Hajlamosak  csak a saját maguk problémáival foglalkozni, ilyenkor nem törődnek másokkal, és érzéketlennek, önzőnek tűnhetnek a külvilág szemében.

EndreAz Endre nevű emberek legbelsőbb indíttatása, hogy élen legyenek mindig és mindenben. Rendkívül erős vezetési vágyuk, bátorságban, elszántságban és erős akaratban érvényesül. Minden képességük megvan ahhoz, hogy kemény ellenfeleket győzzenek le, és hatalmas akadályokat hárítsanak el. Vezéreszméik az igazság, az őszinteség és a tökéletesség. Számukra nem létezik középút, valami vagy nagyszerű, vagy elfogadhatatlan. Könnyű visszaélni a jóhiszeműségükkel, de visszaszerezni lehetetlen. Nagyszerű képességeiket akkor tudják igazán kihasználni, ha egyedül dolgozhatnak saját tudásuk szerint.

Könnyen válhatnak fölényessé, előszeretettel mondják meg, kinek mit kell csinálnia, úgy érzik, csak ők a legmegfelelőbbek a jó módszerek kidolgozására. Előrejutásuk azonban nemcsak saját képességeiktől, hanem más jóindulatától is függ. Nagyon igényesek minden tekintetben, saját maguk elvárásainak is csak nehezen tudnak megfelelni, ami környezetükben ellenérzést válthat ki. Olykor agresszívvá és önzővé válhatnak, egyes esetekben kiütközhet gőgösségük és zsarnoki énjük.


Enikő
Az Enikő nevű emberek vidámak, derűsek, mely személyiségjegyek csak a felszínen mutatkoznak, mélyen, belül, érzelmileg nem találják az egyensúlyt. Precízen működő intellektusuk ellenére ki vannak téve hangulatingadozásaiknak. Megfontoltak, nyugodt viselkedésűek, gondolkozásuk kifinomult, tele van bölcs megértéssel. Kedvelik az egyedüllétet, mert természetes állapotuk a magány. Nyugalomra, szemlélődésre és békére vágynak. Vezetésre születtek, elég bátrak ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki, s azokat meg is valósítsák. Akkor tudják képességeiket kamatoztatni, ha hagyják egyedül munkálkodni őket. 

Nehezen megy nekik a figyelemösszpontosítás, nem szívesen foglalkoznak a részletekkel, gyakran felületesek. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás területén. Hajlamosak az önelégültségre, általában figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Nem könnyű velük élni, mert nehezen mutatják ki közlékeny, érzelmes, nyugodt és jóságos jellemvonásaikat. Fontos feladatuk elsajátítani a kiegyensúlyozottság és a harmónia megteremtésének képességét. Ezt egyszerűen megtalálhatják, ha visszatalálnak a természethez. Meg kell tanulniuk még a konfliktusaikat felvállalni, a kihívásaikat felismerni és képessé válni a küzdésre, mert ezek saját önbecsülésük és mások elismerésének a feltételei.

Erika
Az Erika nevű emberek melegszívűek, gondoskodóak és segítőkészek. A harmóniára törekednek, fontos számukra az egyensúly megteremtése életükben, hogy biztonságban érezhessék magukat. Szépérzékük, ízlésviláguk rendkívül fejlett, képesek mindenben meglátni a szépet és a jót. Energiáik eredeti ötletekhez, hirtelen felismerésekhez, spontán megoldásokhoz vezetik őket. Egyéniségükből fakadóan a függetlenség és a szabadság felé irányulnak. Képességeikkel sokra vihetik az életben, ha megfelelően tudnak gazdálkodni azokkal a javakkal, amikért egyébként keményen meg kell küzdeniük. 

Meg kell találniuk az önkifejezésük megfelelő minőségét, hogy tehetségük kibontakozhasson. Fölös energiáikat hasznos, kreatív módon kell levezetniük, hogy a bennük keletkező feszültségektől megszabadulhassanak. Koncentrációs képességeik fejlesztésre szorulnak, mert nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz. Nyughatatlanok és felületesek, ami megnehezíti a komoly, céltudatos munkát. A hittel valószínűleg hadilábon állnak, jól jöhet, ha megtalálják a középutat a realitás és a misztikus tanítások között. A pénzzel való gazdálkodással is nehézségeik vannak, fel kell ismerniük a pénz kezelésének helyes módját.


ErnőAz Ernő nevű emberek tudnak örülni az életnek, barátkozók, javíthatatlan optimisták. Csak a mának élnek, nem aggódnak a holnap miatt. Kedves, megnyerő alaptermészetűek, jóindulatúak és segítőkészek. Belülről azonban kibillent személyiségek, akik az értelem és érzelem között nem találják az egyensúlyt. Jól forgatják a szavakat és fontos számukra, hogy jól informáltak legyenek, mindig mindenről tudni akarnak. Képességeikkel igazán sok mindent elérhetnek az életben, kérdés, hogy tudnak-e megfelelően bánni a megteremtett vagy kapott javakkal. 

Fontos szerepe van életükben a jótékonykodásnak. Akaraterő és ambíció híján esetleg nem képesek leküzdeni az útjukban álló akadályokat. Túlzott óvatosságuk és bizalmatlanságuk miatt döntésképtelenné válhatnak. Türelmetlenségre hajlamosak és figyelmetlenek embertársaikkal szemben. Nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek. Hiányosságaik vannak az alkalmazkodás és a pénz értékének megbecsülése területén is. Meg kell tanulniuk küzdeni és a konfliktusaikat bátran felvállalni.

ErzsébetAz Erzsébet nevű emberek rendkívül fegyelmezettek és felelősségteljesek, elmélyült gondolkodásuknak, alaposságuknak és állhatatosságuknak köszönhetően komoly sikereket érhetnek el. Vonzódnak a lélektanhoz, szeretnek a vallás, a filozófia kérdéseinek boncolgatásával, a tudományos nézetek tanulmányozásával foglalkozni, az élet nagy rejtélyeire keresik a választ. Egyéniségüknek olyan magasra törő vágyai lehetnek, amelyek nagy teljesítményekre késztetik őket. Intuícióik tévedhetetlenül vezethetik, amennyiben figyelnek rá. Képesek a realitásokkal számolni, idealisták, jellemszilárdságuk erős, rendíthetetlen optimisták és kiváló koncentrációs képességeik vannak. 

Kiapadhatatlan energiáik eredeti ötletekhez, spontán megoldásokhoz vezethetik őket. Individualisták, a belső függetlenségük és szabadságuk megélésére törekednek, gyakran nyughatatlanok és kiszámíthatatlanok, a változást keresik. Meg kell találniuk önkifejezésük sajátos, csak rájuk jellemző módját, hogy tehetségük felszínre kerülhessen. Fölös energiáikat hasznos, kreatív módon kell lekötniük, mégpedig úgy, hogy közben jól érezzék magukat. Így mialatt feszültségeiket levezetik, személyiségük is kiteljesedhet.


Eszter


Az Eszter nevű emberek bátran, elszántan és erős akarattal haladnak előre, bármilyen akadályt képesek elhárítani, ha az útjukban áll. Mindig, mindenben az élen akarnak állni, minden vágyuk hogy az elsők legyenek. Szeretetre méltók, megnyerők, segítőkészek, együttműködésre és megegyezésre könnyen hajlanak. Kiválóan értenek a lelkesítéshez, felvidításhoz, szórakoztatáshoz, képesek elűzni mások pesszimizmusát, komor hangulatát. Tehetségük van a művészetekhez.

A szavak emberei, de néha túl sokat beszélnek, ami kellemetlenséget okoz a számukra. Túl sokat adnak a külsőségekre, és a kitartással is gondjaik vannak. Hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket, mert túl sok dologgal akarnak egyszerre foglalkozni. Mivel érzelmeiket az intelligenciájukkal akarják irányítani, előfordulhat, nem tudják kontrollálni azokat. Nem tudnak nyíltan ellentmondani, mert túl félénkek, inkább alattomos, áskálódó módon igyekeznek elérni céljukat.


Evelin


Az Evelin nevű emberek bátran, elszántan és erős akarattal haladnak előre, bármilyen akadályt képesek elhárítani, ha az útjukban áll. Mindig, mindenben az élen akarnak állni, minden vágyuk hogy az elsők legyenek. Sokoldalúak, jó kifejezőkészséggel rendelkeznek, könnyed társalgók, mindenre nyitottak, bárhol megfordulnak, hamar megkedvelik őket. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek, fontos számukra a munkájuk és feladataik megoldása, képesek élvezni a jól végzett munkával járó örömöt.


Túlzott óvatosságuk megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőségeket az áttörésre, gyakran bizalmatlanok az emberekkel. Jól eligazodnak a részletekben, de képesek el is veszni bennük, ha túlzásba viszik. Olykor kicsinyessé, korlátolttá, szűklátókörűvé és szőrszálhasogatóvá válhatnak. Fontos észrevenniük, hogy a siker és az érvényesülés nem csupán saját adottságain múlik, hanem mások jóindulatán is. Jellemüket azzal fejleszthetik, ha erősítik magukban az önbizalmat, az elszántságot és az optimizmust.

ÉvaAz Éva nevű emberek mindenben szeretnek a dolgok mélyére látni, mély hitük kezdetektől jelen van az életükben. Zárkózottságuk, távolságtartásuk csak akkor szűnik meg, ha érzelmileg teljesen biztonságban érzik magukat. Rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi őket, biztonságot jelent számukra, ha kijelölik határaikat és megtalálják helyüket. Individualisták, a függetlenségre és a szabadságra törekednek. Túláradó energiáik spontán megoldásokhoz és a találékonyság képességeihez vezetik őket. 

Önbizalomra, intellektuális bátorságra és jellemszilárdságra van szükségük ahhoz, hogy kitarthassanak elképzeléseik mellett. Hajlamosak a türelmetlenségre, és gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek. Könnyen megbántanak másokat, ők azonban nem túl megbocsátók. Energiáikat kreatív, hasznos módon kell lekötniük, hogy feszültségeiket levezethessék. El kell sajátítaniuk a rugalmasság és nyíltszívűség képességeit és optimistán kell szemlélniük a dolgokat. Konfliktusaik felvállalása és kihívásaik felismerése is fontos feladatuk, valamint a humanitás, együttérzés és az önzetlenség erényeinek elsajátítása.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése