Amikor megérkezünkBuddha járta világot, hogy beszéljen az embereknek az Igazságról. Amerre járt, százával sereglettek az emberek hozzá, akik hittek a szavában, hogy meghallgassák, megérintsék vagy csak láthassák. A szerzetes is elindult öszvére hátán Vaali városába, hogy életében egyszer találkozhasson vele. 
Háromnapos poroszkálás után nagy vihar kerekedett, így betért egy faluba, hogy ott húzza meg magát, amíg elvonul a vihar. Egy pásztornál szállt meg, aki adott neki egy köpönyeget éjszakára és élelmet. Másnap reggel látta ám, hogy a viharban megriadtak a juhok és a pásztor éppen próbálja őket összeterelgetni. Nem volt szíve sorsára hagyni a pásztort, így bár három napba telt, segített neki összegyűjteni a szétszéledt állatokat.
Mikor végeztek elindult, hogy folytassa útját. Három nap múlva, megcsappant vízkészletét megtölteni, megállt egy tanyánál, ahol látta ám, hogy egy asszony egyedül próbálja betakarítani a termést. Bár tudta, hogy nincs sok ideje, mégis három héten át segített az asszonynak, hogy időben végezhessen az aratással, majd folytatta az útját. Nem messze onnan, még kimentett egy idős házaspárt a folyóból. Elsodorta őket az ár, és az ő segítsége nélkül a biztos halál várt volna rájuk.
Akkor értesült, hogy sietnie kell, hiszen Buddha a halálára készül, s így mégsem fog vele találkozni, míg él. Fáradt öszvérével és csekélyke elemózsiájával ismét útnak indult, de egy sebesült szarvas állta útját. Segített rajta, adott neki inni, bekente friss sárral a sebeit. A szarvas azonban alig volt képes lélegezni is. Mindössze két lépést tett meg, hogy folytassa útját, de rádöbbent, hogy nem jelenhet meg Buddha színe előtt, ha a szíve mélyén tudja, hogy magára hagyott egy haldoklót. Így ott maradt az állat mellett és egész éjjel ápolta. 
Reggelre a szarvas magához tért és eliramodott. A szerzetes föltápászkodott és sírva fakadt…végül az utolsó lehetőségét is elszalasztotta, hogy életében találkozhasson Buddhával.
S mikor felnézett, meglátta a fénybe borult szarvast, amint Buddha kerekded alakját ölti magára és azt mondja:  - Buddha nem halhat meg, amíg akad olyan ember, amilyen te vagy, aki képes föláldozni vágyait mások szükségleteiért. Buddha benned él.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése