2018. április 28., szombat

B.Hellinger


Ha április 28-án születtélHa április 28-án születtél kreatív vagy, sok minden érdekel, és jó vezetői képességekkel rendelkezel. Fontos számodra a stabilitás, a biztonság, a személyes szabadságod és függetlenséged megélése. Állhatatos vagy, szeretsz mindent végig csinálni. Akaratod erős, amit eltervezel, ahhoz kitartóan tartod magad és meg is csinálod. Fontos számodra a megtartás, rendkívül tudsz ragaszkodni, mindenhez, ami a tiéd, és kényelmes tempóban éled az életedet.

Nem szereted, ha megmondják mit csinálj, inkább magadat szorítod korlátok közé, mindent a befolyásod alatt akarsz tartani. Meglehetősen érzékeny vagy, de nem viszed túlzásba a sértődékenységet. Rendkívül keményfejű, makacs és önfejű lehetsz, becsvágyad határtalan és nem erősséged az alkalmazkodás. Nehezen jössz ki a sodrodból, de ha igen féktelenül tudsz dühöngeni, agresszívvá válsz. Ha megtalálod a belső egyensúlyodat, a magányt pozitívan éled meg és felhasználod feszültségeid levezetéséhez.

A 2018.április 28-án született babák természetes szerénységgel és alázattal jönnek a világra. Az életből szerzett tapasztalatok által válhatnak majd nagy tanítókká.


2018. április 27., péntek

ValériaA Valéria nevű emberek mindenáron érvényesülni akarnak, fontos számukra az elismerés, a hatalom, a siker. Tudnak bánni az emberekkel, képesek sokakat mozgósítani eszméik érdekében. Nem félnek az egyedülléttől, mert természetes állapotuk a magány. Nyugalomra vágynak, rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy feltöltődhessenek. Szeretik a természetet, művészi hajlamaik lehetnek. Érdeklődve fordulnak embertársaik felé, szívesen segítenek.

Fontos megtanulniuk, az önzetlen segítségnyújtás képességét, mert az önzőség könnyen kialakulhat jellemükben. Előfordulhat, hogy egyes élethelyzetekben önfejűvé és önelégültté válnak, és hajlamosak lehetnek az élvezetek hajszolására is. Meg kell találniuk a megfelelő tevékenységet nyugalmuk eléréséhez, hogy elkerüljék a feszültséget, esetleg depressziót, ami betegséghez vezethet. Tisztában kell lenniük azzal, hogy érvényesülésük mások jóindulatán is múlik.

Ha április 27-én születtélHa április 27-én születtél nem csak nyugodt, megfontolt és határozott vagy, hanem erős, állhatatos és kitartó is. Jó vezetői képességekkel rendelkezel, tudatosan és felelősséggel irányítod a dolgokat. A stabilitás és a biztonság rendkívül fontos számodra, és a becsület is az erényeid közé tartozik. Igyekszel megfelelő önismeretre szert tenni, kedveled a lélekkel, a filozófiával kapcsolatos témákat. Szenvedélyes és ragaszkodó vagy, szereted a természetet, a szép dolgokat, harmóniára törekszel.

Nehezen változtatsz, nem könnyű alkalmazkodnod a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez. Érzékeny vagy, főleg ha úgy érzed, hogy ki akarnak használni. Kritikus vagy magaddal és másokkal is, az életet túl komolyan veszed. Becsvágyad nagy, megtartási igényed könnyen átcsaphat féltékenységbe, kisajátításba. Dolgaidat komótosan intézed, nem tűröd ha sürgetnek. Ha egyensúlyba kerülsz önmagaddal, képessé válhatsz a kompromisszumos megoldások felé nyitni, amivel sok konfliktustól óvhatod meg magadat.

A 2018.április 27-én született babák a művészetekben, és a kreativitásban engedhetik szabadjára túláradó energiáikat. A szeretet és a segítségnyújtás képessége hatja át őket.


2018. április 26., csütörtök

Szepes M.


ZitaZita nevű emberek belső vágya, hogy élen legyenek mindig mindenben. Ha magukra hagyják őket, bátrak, elszántak és erős akaratúak, képesek bármit legyőzni, ami az útjukba kerül. Fontos, hogy legyenek határozott terveik és célkitűzéseik, különben gyorsan elveszítik lelkesedésüket. A függetlenségre és szabadságra törekednek minden téren. Alaptermészetükből fakadóan békések, tele vannak együttérzéssel és rendkívül jó a diplomáciai érzékük.

Könnyen válhatnak fölényessé, parancsolgatóvá, ami ellenszenvet válthat ki környezetükből. Fontos megtanulniuk, hogy az érvényesülésük nem csupán a saját adottságaikon múlik, hanem mások jóindulatán is. Ki kell fejleszteniük magukban az önzetlenség erényét, nem az anyagias dolgok, hanem a magasabb célok felé kell fordulniuk. Ha nem ezt teszik, önhittnek, beképzeltnek és érzéketlennek tarthatják őket és könnyen elmagányosodhatnak.

Ha április 26-án születtélHa április 26-án születtél érzelem orientált vagy, békére, egyensúlyra és harmóniára törekszel. A nyugalom, a megfontoltság és az állhatatosság jellemez. Jó ítélőképességgel rendelkezel, kiváló vezetői képességeddel képes vagy mindent megteremteni, amire szükséged lehet. Fontos számodra az anyagi biztonság és a stabilitás, alkalmazkodó, családszerető és gondoskodó vagy. Nagyvonalúságod, önzetlenséged és segítőkészséged mellett, mindenhez ragaszkodsz ami a tiéd, vagy a magadénak érzel.

Nem szereted a változást, becsvágyad határtalan lehet, igyekszel minden értékesnek ítélt dolgot magad köré gyűjteni. Ha sürgetnek idegessé válsz, bár rugalmatlan vagy, a kihívásaidat mégis sikerrel teljesíted. Béketűrő vagy, szereted, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezted, ragaszkodsz az elképzeléseidhez, nem hagyod magad befolyásolni. Érzékeny és féltékeny természetű vagy, ha felbőszítenek, durván visszavágsz. Ha megtalálod belső egyensúlyodat, képessé válsz értékrendedben is harmóniát teremteni.

A 2018.április 26-án született babák életútját szerencse kíséri, energiáik a haladásban, a megújulásban, a tapasztalatok szerzésében, és a körülményekhez való alkalmazkodásban segítik őket.A.Hepburn


2018. április 25., szerda

Ha április 25-én születtélHa április 25-én születtél türelmes, kitartó, gyakorlatias és lelkes vagy. Szükséged van a békére, az egyedüllétre, a szabadságod megélésére, és a tapasztalataid begyűjtésére. Jó megfigyelőképességgel, intuícióval és őszinteség iránti elkötelezettséggel rendelkezel. A kényelmes tempó jellemez, szereted a saját dinamikád szerint intézni az ügyeidet. Kihívásaidat kiválóan teljesíted, önuralmad nagy, de ha a nyugalmadnak vége, nehéz kibékíteni.

Mély érzésű, érzékeny és sérülékeny vagy, nehéz közel kerülni hozzád, hajlamos vagy a visszahúzódásra, érzéseidet nem szívesen nyilvánítod ki. Csak nehezen tudsz alkalmazkodni a gyorsan változó eseményekhez. Fontos számodra a megtartás, ragaszkodsz mindenhez, ami a tiéd, becsvágyad határtalan. Kritikus vagy, magasra helyezed a mércét és nem szereted ha ellentmondanak, mert dacra ingerel. Ha jobban figyelsz megérzéseidre, ráébredhetsz, hogy feszültséged, idegességed tehetetlenségedre vezethető vissza.

A 2018.április 25-én született babák óriási feszült energiákkal jöttek a világra, amelyek változásra, megújulásra, átalakulásra és terveik megvalósítására késztetik őket.


2018. április 24., kedd

MárkA Márk nevű emberek tapintatosak, diplomatikusak és békepártiak, nyugalmat szeretnének maguk körül. Könnyen meggyőzhetők, ami nem minden esetben válik előnyükre. Alapvetően optimisták, a csalódásokat türelemmel és lelki nyugalommal viselik, amit mély hitüknek köszönhetnek. Szeretetteljesen fordulnak az emberek felé, segítőkészek és együtt érzők. Általában felismerik az alkalmakat mások támogatására, ésszerű jótékony cselekedetekre törekednek.

Belső erejük romboló hatású is lehet, amennyiben figyelmen kívül hagyják mások támogatását. Saját példájukkal kell megmutatniuk az embereknek a segítőkészség és békülékenység képességét. Félénkségük miatt sok mindenbe beletörődnek, mert félnek, hogy vesztesként jönnek ki a helyzetekből. Kissé akaratgyengék, csak nehezen küzdik le az útjukban álló akadályokat és könnyen alárendeltté válhatnak. Túlzott óvatosságuk és bizalmatlanságuk miatt, gyakran döntésképtelenné válhatnak.

DebóraA Debóra nevű emberek kommunikatívak, előtérbe helyezik az értelmüket az érzelmeikkel szemben. Mindig, mindenről tudni akarnak, fontos számukra, hogy jól informáltak legyenek. Alapvetően optimisták, derűlátásuk belső harmóniájukból fakad, csalódásaikat türelemmel és lelki nyugalommal viselik. Becsületesek, kreatívak, előítéletektől és alantas érdekharcoktól függetlenek. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat, és az útjukba kerülő akadályokat kiküszöböljék.

Nemcsak fontos, hogy megtalálják a segítségnyújtás és gondoskodás megfelelő módját, hogy boldogok és elégedettek lehessenek, de meg is kell tanítaniuk másokat minderre, saját példamutatásukkal. Precízen működő intellektusuk ellenére, ki vannak téve hangulatingadozásaiknak, ezért meg kell engedniük maguknak érzelmeik kinyilvánítását, hogy vidámságuk ne csak a felszínen mozogjon. Előfordulhat, hogy szégyenlősségük, zárkózottságuk megakadályozza érvényesülésüket, ezért meg kell tanulniuk az önmenedzselés megfelelő módját.

Ha április 24-én születtélHa április 24-én születtél érzelemorientált, harmóniát, békét kereső, megfontolt és állhatatos vagy. Gyakorlatiasságod miatt nincs időd lustálkodni, fontos számodra a biztonság és a stabilitás. Családcentrikus, otthonszerető, gondoskodó tulajdonságaid mellett a boldogságra törekszel. Ragaszkodó típus vagy, féltve őrzöl mindent, amit már egyszer megszereztél magadnak. Jó intuícióval, kiváló beleérző képességgel rendelkezel és diplomatikusan tudod továbbítani véleményedet.

Rendkívül érzékeny és kissé sértődékeny vagy, birtoklási vágyad miatt féltékeny és haragtartó is. Félsz minden veszteségtől, ezáltal zsugorivá válhatsz. Általában nyugodt vagy, de ha felbőszítenek, rendkívül dühös tudsz lenni. Jóindulatodért cserébe elismerést követelő elvárásaid vannak, szereted ha dicsérnek. Makacs vagy, nem kedveled a kockázatot és a pazarlást és túl magasra teszed a mércét. Ha figyelsz megérzéseidre, képessé válsz felismerni a hamis hozzáállást, az őszintétlen gesztusokat.

A 2018.április 24-én született babákat energiáik optimista gondolkodáshoz, derűs alaptermészethez és széleskörű tehetséghez segítik, miáltal vidámságot és bizakodást közvetítenek.GyörgyA György nevű emberek erős akarattal és ambícióval rendelkeznek, fontos, hogy mindig legyen határozott tervük és célkitűzésük. Céltudatosság nélkül elveszítik kedvüket és lelkesedésüket. Mély hitük és csalhatatlan ösztöneik kiváló felismerésekhez segítik őket. Vonzódnak a titokzatos, misztikus témákhoz, érdeklődnek a lélektan iránt, az élet nagy rejtélyeire keresik a választ. Képességeikkel mind anyagilag, mind társadalmi pozíció tekintetében könnyen érvényesülhetnek. Kérdés, hogyan tudnak javaikkal gazdálkodni.

Alapvetően visszafogottak, zárkózottak, hűvösek és távolságtartók, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Csak akkor nyílnak meg, ha érzelmileg biztonságban érzik magukat. Olykor hajlamosak a hatalmaskodásra, ami ellenszenvet válthat ki környezetükben. Ki kell fejleszteniük önmagukban az önzetlenség erényét, hogy ne az anyagias dolgok felé forduljanak. Ha nem foglalkoznak jótékony, segítőkész cselekedetekkel, sok ember és saját maguk boldogtalanságát okozhatják.

2018. április 23., hétfő

Ha április 23-án születtélHa április 23-án születtél elég önbizalmad van ahhoz, hogy megteremtsd magadnak a szabadságodat és a függetlenségedet. Rendkívül ragaszkodó vagy, értelmed és érzelmeid egyaránt vezérelnek ebben. Erős egyéniséged segít a kihívásaid felvállalásában. Együtt érző, segítőkész és megértő tudsz lenni, ha akarsz, és ha érdeked fűződik hozzá. Kreatív és művészi hajlamú vagy, mindig kitalálsz valami újat, ami változást hoz az a mindennapjaidba és felszabadít a korlátok, a rutinszerű dolgok alól.

Érzékenységed miatt óriási a szeretet éhséged, vágysz a gondoskodásra, a megértésre. Kissé lusta vagy, szívesen kényezteted magad, összegyűjtesz mindent, amit értékesnek és szépnek tartasz. Birtokolni akarsz, viszont birtoklási vágyad könnyen átcsaphat zsugoriságba is, mert semmit nem akarsz elveszíteni. Fontos számodra az anyagi és az érzelmi biztonság egyaránt. Ha belső nyughatatlanságodat képessé válsz lecsillapítani, elkerülheted, hogy meggondolatlanul megbánts másokat.

A 2018.április 23-án született babák erős energiáikkal a segítőkészség és a tiszta érzelmek kifejezői, a béke és nyugalom megteremtői.


BélaA Béla nevű emberek kedvesek, megnyerők, alapvetően optimista szemléletűek, tudnak örülni az életnek. Segítőkészek, jóindulatúak és fantáziaviláguk gazdag. Mély hitük és ösztönös felismeréseik segítségével könnyen a dolgok mélyére látnak, elemeznek, analizálnak, tudományos kutatásokat folytatnak. Képesek lelkesíteni, bátorítani, inspirálni, szórakoztatni másokat. Tehetségük lehet a művészetekhez, szeretik és értékelik a természetet, a szép dolgokat.

Jól értenek a kommunikációhoz, előfordulhat, hogy túlságosan is közlékenyek. Túl sokat adnak a külsőségekre, és nem éppen a kitartásukról híresek. Hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket, mert túl sok dologgal akarnak egyszerre foglalkozni. Érzelmeiket intellektusukkal leplezik. Csapongás és folytonos mozgás helyett tehetségüket arra kellene fordítaniuk, hogy kellően megalapozzák egzisztenciájukat.

2018. április 22., vasárnap

Ha április 22-én születtélHa április 22-én születtél intuitív és kiegyensúlyozott vagy, képes vagy időről időre megújulni, gyakran teljes átalakuláson mész keresztül. Gyakorlatias vagy, a határaidat folyton tágítod, mindent megteszel a terveid és a siker érdekében. Magabiztosan vezetsz, irányítasz, rendkívül ambíciózus és állhatatos vagy. Ragaszkodsz a javaidhoz, a kapcsolataidhoz, amivel erős nyomást gyakorolsz környezetedre. Szereted a művészetet, szívesen veszed körül magad szép és értékes dolgokkal, előszeretettel élsz kényelemben.

Kényszeresen, szinte megszállottan igyekszel terveid megvalósítására, hajlamos vagy a fanatizmusra, amivel nem csak önmagadat, de környezetedet is rombolod. Fontos, hogy kihasználd az élet nyújtotta lehetőségeket, hogy belső erőd ne okozzon feszültséget benned. Nagy lehet a birtoklási vágyad, amit ha túlzásba viszel, zsugoriságba vezethet. Félsz a veszteségektől, mindig mindent ellenőrizni akarsz. Ha megengeded, hogy energiáid szabadon áramolhassanak, képessé válsz az elengedésre, amivel teret adsz az új dolgoknak.

A 2018.április 22-én született babák energiáik segítségével kiváló vezetőkké válhatnak, új utakat, módszereket és felismeréseket teremtve életükben.