2018. február 3., szombat

CsengeA Csenge nevű emberek rendkívül erős vezetői képességekkel rendelkeznek, mindig mindenben élen szeretnének lenni. Egyedül munkálkodva sok mindenre képesek, bátrak, elszántak és erős akaratúak. Nem félnek az egyedülléttől, természetes állapotuk a magány. Nyugalomra, szemlélődésre és tűnődésre vágynak. Rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy megnyugodjanak, mert különben megbetegedhetnek. Olyan képességeik vannak, amelyekkel sokra vihetik az életben. A sok munkával megszerzett javakkal azonban helyesen kell gazdálkodniuk, hogy meg is tarthassák azt. Ésszerű határokon belül törekedniük kell a jótékonykodásra. Hajlamosak a türelmetlenségre, ami azt jelenti, hogy gyors eredményeket akarnak. Nem tudják és nem is akarják a teljes folyamatot végigkísérni. Gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek és könnyen megbántanak másokat, az őket ért sérelmeket azonban nehezen bocsátják meg. Nyughatatlanok, állhatatlanok, felületesek és nincs elég türelmük a figyelemösszpontosításhoz. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni, közlékenyebbé, melegszívűvé és nyugodtabbá válni. Nehezen viselik a felelősség terheit, pedig a sorsuk elől nem térhetnek ki.

2018. február 2., péntek

Balázs


A Balázs nevű emberek kedvesek, megnyerők, vidám alaptermészetűek, alapvetően optimisták, a holnap miatt nem aggódnak. Barátkozók, jóindulatúak és segítőkészek, jó fantáziával rendelkeznek. Jól bánnak a szavakkal. Kevésbé boldogok azonban, ha érzésekről van szó, mert ezek veszélyeztetik gondolataik tisztaságát. Ha érzésekkel kell találkozniuk, akkor az legalább szóban történjen. Precízen működő intellektusuk ellenére ki vannak téve hangulataiknak. Képességeikkel sokra vihetik az életben. Bár mindenért keményen meg kell küzdeniük, fontos tudniuk, hogy megszerzett javaikat csak akkor tarthatják meg, ha képesek megosztani a rászorulókkal. Életükben fontos szerepe van a jótékony cselekedeteknek. Nincs türelmük a koncentrációt igénylő dolgokhoz, nyughatatlanok és felületesek lehetnek. Nehezükre esik az alkalmazkodás, ezért nem könnyű velük élni, mert a nyugodtság és a melegség kimutatásával nehézségeik vannak. Érzéseiket mélyen elrejtik, nemcsak a környezetük, de saját maguk elől is, mert nem akarnak szembesülni a visszautasításokkal. Feladatuk még figyelembe venni mások véleményét és meglátásait.

Mi is az a családállítás?Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.


A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké. Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik.

Képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait?  
Párkapcsolata válságban van? 
Elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen? 
Képtelen feldolgozni a szerette elvesztését? 
Nem találja a helyét a hivatásában, az életében? 
Képtelen megtalálni önmagát? 
Folyamatosan zűrzavar veszi körül? 
Nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből? 
Már-már belebetegszik gondjaiba? 
Már mindent próbált és semmi nem segít?

Szeretettel várom családállításra.
A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges.
Cerny Ildikó   06309628269

2018. február 1., csütörtök

Paolo Coelho


IgnácAz Ignác nevű emberek individualisták, a függetlenségre és szabadságra törekednek. Felfedező szellem, hirtelen felismerések és spontán megoldások jellemzik őket, mert képesek a dolgokat különleges szemszögből szemlélni. Gyakran nyugtalanok, folyton a változást, az újat keresik. Alapvetően optimisták, amely belső hitükből fakad. Általában abban bíznak, hogy a jó diadalmaskodni fog a rossz felett. Szeretetteljesen és segítőkészen fordulnak az emberek felé, csalódásaikat nagy lelki nyugalommal viselik. Olyan képességeket kaptak a sorstól, melyekkel sokra vihetik az életben, a megszerzett javakkal, azonban megfelelően kell gazdálkodniuk. Feladatuk, hogy felismerjék az alkalmakat mások támogatására, törekedniük kell a jótékony tettekre. A figyelemösszpontosítást igénylő munkákhoz, szervezéshez, tervezéshez azonban általában nincs türelmük. Nyughatatlanok, állhatatlanok és felületesek lehetnek. Előfordulhat, hogy gyakran gyengélkednek, - az egészség is az ember személyiségének az alapja, így nem működhet jól tervszerűség és megfontoltság nélkül.

2018. január 31., szerda

A szív intelligenciája
A szeretet furcsa játék. Valamennyien a szeretetre várunk nap mint nap, azonban egyikünk sem képes arra, hogy valóban szeressen. Honnan is tudnánk hogyan kell szeretni? Ki tanított volna rá bennünket? A szeretetet voltaképpen nem lehet megtanulni, csak engedni, hogy bekövetkezzék. És ettől valamennyien rettenetesen félünk. 

Attól félünk a legjobban, amire a legjobban vágyunk. S hogy ez a félelem megszűnjön, közel kell magunkhoz engednünk a szeretetet. Meg kell engednünk, hogy érezzük. S ahhoz, hogy érzéseink, érzelmeink felszínre kerüljenek, ki kell tárnunk a szívünk ajtaját.
Hogy szívünket kinyithassuk, bensőnkben le kell győznünk a bizalmatlanságot és a megsebzéstől, visszautasítástól való félelmet. Így engedhetjük szabadjára a szívünkben élő természetes örömöt, amelyet megoszthatunk másokkal, de akár élvezhetjük is csendben. 

Képessé kell válnunk arra, hogy a szívünkre hallgassunk, hogy az megsúghassa nekünk, melyik irányba kell tartanunk. Segít megtalálnunk azt az utat, amerre mennünk kell. Mert döntést hozni csak nyitott szívvel, nyitott szellemmel és nyitott akarattal lehet. Ez egy olyan szabad érzés, mint amikor a hullámokkal sodródunk. Ilyenkor kapcsolatba kerülünk az élettel és a teljességgel.

A saját akaratunk által mindig azt szeretnénk, hogy a dolgok, másképpen legyenek, mint ahogy vannak. Ilyenkor saját vágyainkkal, kívánságainkkal kapcsolódunk össze. Természetesen attól, hogy a szívünkre hallgatunk, követjük, amit diktál, még lehetnek vágyaink és akaratunk. Azonban már nem kell, hogy ezek határozzák meg cselekedeteinket.  

A válaszokat kérdéseinkre megkaphatjuk a közvetlen érzékelésünk által, - abból, amit éppen abban a pillanatban érzünk, abból, ami most van, - s érzéseink által ráláthatunk a valóságra. Így ha kitárjuk a szívünket az élet felé, az megnyílik és megmutatja a valóságot. A valóság pedig elvezet bennünket a megoldáshoz.


2018. január 30., kedd

Márai Sándor
Éli fájaA sivatag egyik legeldugottabb szegletében, a datolyapálmák mellett térdepelt az öreg Éli. Szomszédja Hakim, a vagyonos kalmár, megállt az oázisnál, hogy megitassa a tevéit, amikor észrevette az öreget.

– Jó napot, bátyám. Mit csinálsz ebben a melegben?
– Datolyapálmát  ültetek – felelte Éli.
– Nyilván napszúrást kaptál, drága barátom. Hagyd abba ezt a értelmetlen munkát. Mondd csak, hány éves vagy? – kérdezte Hakim.
– Mit számít ez! – intett az öreg.
 – Nézd barátom, a datolyapálma több mint ötven év múlva terem. Te is tudod, hogy ennek a gyümölcséből te nem fogsz enni. Hagyd abba, gyere velem.
– Nézd Hakim. Én ettem abból a datolyából, amit más ültetett. Aki nem is álmodott róla, hogy valaha is eszik a fa gyümölcséből. Én pedig azért ültetek ma datolyát, hogy majd mások ehessenek  belőle.
– Ezt jól mondod Éli. Adok is neked egy zacskó pénzt a tanításodért. – azzal az öreg kezébe nyomta a bőrerszényt.
– Köszönöm barátom. Azt mondtad, nem fogom élvezni, amit elültetek, pedig még be sem fejeztem a munkát, de máris egy zacskó pénzzel lettem gazdagabb.
– Elkápráztat a bölcsességed, bátyám. Ez a második tanítás amit kaptam tőled. Ezért adok még egy zacskó pénzt. – Az öreg csak nézte a két zacskó pénzt, és azt mondta:

- Ültettem, pedig tudtam, hogy nem szüretelhetek, és még mielőtt befejeztem volna az ültetést, már kétszer szüreteltem.


N.Sparks


MartinaA Martina nevű emberek individualisták, rendkívül inspiratívak. Gyorsan és könnyen jutnak eredeti ötletekhez, spontán megoldásokhoz, a dolgokat különleges szemszögből szemlélik.  Függetlenségre és szabadságra törekednek. Megnyerők, segítőkészek, együttműködésre és megegyezésre hajló személyiségtípusok, s ez minden cselekedetükben megnyilvánul. Túlzott óvatosságuk azonban megakadályozhatja őket abban, hogy megragadják a lehetőségeket. Szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek. Karrierjüket tervszerű, kitartó munkával építik fel, nagyon jól eligazodnak a részletekben. Fölösleges energiáik miatt jó, ha találnak valami számukra örömöt okozó kreatív tevékenységet, hogy feszültségeiket levezethessék. Rendkívüli tehetségüket felszínre kell engedniük, hogy ilyen módon is kifejezhessék önmagukat. Hiányosságaik vannak az alkalmazkodás területén és hajlamosak az önelégültségre. A nyugodtság, a melegszívűség és a közlékenység kimutatása nehezükre esik. Érzelmeiket mélyen elrejtik, mert félnek a visszautasításoktól, így környezetük ridegnek és érzéketlennek tartja őket. A konfliktusaik és kihívásaik elől könnyen elmenekülnek és a pénz értékével kapcsolatosan sem ártana megtalálniuk az egyensúlyt.

2018. január 29., hétfő

Einstein


A családállítás módszereA családunkból származunk. A családunknak köszönhetjük az életünket, annak minden lehetőségével és korlátjával és a családunk határozza meg sorsunkat is.  A szüleinknek és azok szüleinek a sorsközössége, kihat a mostani családunkra is. Ami a családunk múltjában történt, az nemzedékeken át ható következményekkel jár. A családállítás felhozza a tudatba a tudat alatti kötelékeket, és az eredendő szeretetnek újból szabad utat nyit.

A családállítás történhet egyéni és csoportos terápia keretében. A tanácsot kérő röviden összefoglalja a problémáját, majd kiválasztja önmaga és a szóban forgó családtagok képviselőit. A saját belső képe alapján felállítja őket a teremben. Ezután a terapeuta vezetésével történik a leképezés.A családfelállítások bizonyossá teszik, hogy képesek teljesen idegen emberek megmutatni, hogyan érzik magukat egyes családtagjaink a lelkük mélyén. Gyakran láthatóvá válik, hogy milyen eddig rejtett dinamika működik egy betegség, egy párkapcsolati probléma vagy egy lelki zavar hátterében. És aki először vesz részt családállításon, valami egészen új dolgot élhet meg. Egy ismeretlen ember szerepében állva olyan testi és érzelmi érzékeléseket, sőt mentális belátásokat él meg, amelyek egy másik személyhez, és annak az életéhez tartoznak. Aki először szembesül ezzel, azt elbűvöli, amikor ezt a többieken látja, majd meglepődik, amikor egy szerepbe kerülve saját maga is megéli.

Hogyan lehetséges az, hogy egy ember, egy általa ismeretlen, talán már régen halott emberrel, - akiről semmilyen információval nem rendelkezik,- olyan módon kapcsolódjon össze, hogy felvegye annak identitását, úgy érezzen, úgy gondolkodjon, akár úgy is beszéljen, mint ő? A családállítások során a rejtett valóságok jeleníthetők meg. Az válik láthatóvá, ami van. Az állítások, mint lelkünk tükrei, mutatják meg a kapcsolataink összefüggéseit és elvezethetnek a megoldáshoz.

„ Minél többet tudok, annál világosabb számomra, hogy semmit sem tudok.”      

                                                                                            Szókratész

2018. január 28., vasárnap

Csabay Andrea: Jó volnaJó volna hinni csak úgy akármiben,
Megint hallani a fák üzenetét,
A folyók víztükrén újra és újra
látni, ahogy összeér a föld s az ég.

Színeire bontani a világot,
megfesteni mindent - mindent ami szép,
völgy ölében a virágok sóhaját,
vagy azt, ahogy összeér a föld s az ég.

Dallamát őrizni az évszakoknak,
akár kisgyermek szívében a mesét,
hegyek oltalmában újjászületni
csendben, ahogy összeér a föld s az ég.


Osho