2018. január 27., szombat

A guru macskája



Volt egyszer egy guru, aki követőivel együtt egy Ásramában élt Indiában. A guru napjában egyszer, napnyugtakor összeült tanítványaival és prédikált.
Egy napon megjelent az Ásramában egy macska és mindenhová követte a gurut, ahová csak ment. A guru valahányszor prédikált, a macska ott sétálgatott a tanítványok között, elvonta a figyelmüket, így azok nem a mester beszédét hallgatták, hanem a macskára figyeltek.

Ezért egy napon a guru azt a döntést hozta, hogy beszéde elkezdése előtt öt perccel, meg kell kötni a macskát, hogy az ne zavarhassa őket.
Telt-múlt az idő, a guru egy napon meghalt. A legöregebb tanítvány lett az Ásrama új szellemi vezetője. Az első prédikációjának a megkezdése előtt öt perccel, úgy mint eddig is, utasítást adott a tanítványainak, hogy kössék meg a macskát. Ez így ment egy ideig, míg egy napon a macska is elpusztult…

Az új guru elrendelte, hogy szerezzenek egy másik macskát, hogy minden prédikáció előtt legyen mit megkötni.

2018. január 26., péntek

Vanda



A Vanda nevű emberek tapintatosak és diplomatikusak, örömüket lelik a súrlódások elsimításában, a vitás felek kibékítésében. Könnyen meggyőzhetők, mindenbe beletörődő típusok, főleg mert békét akarnak maguk körül. Rendkívüli cselekvési energia, akaraterő és kitartás jellemzi őket. Biztonságot jelent számukra a határaik kijelölése és nem szívesen vállalják magukra a felelősséget. Sokat segítenek embertársaiknak. Szeretik a természetet, a művészetet, a szép dolgokat, formákat, színeket. Komoly műértők, műpártolók lehetnek, és művészi hajlammal rendelkezhetnek. Jó, ha szabadidejüket, fölös energiáikat hasznos, kreatív, számukra örömöt jelentő módon kötik le, mert így könnyen levezethetik felgyülemlett feszültségeiket. Félnek a visszautasításoktól, ezért érzelmeiket mélyen elrejtik, így a külvilág ridegnek, érzéketlennek tartja őket. Pedig erősen vágynak a szeretetre, ezért módot kell találniuk arra, hogy érzelmeiket a felszínre engedjék. Meg kell tanulniuk a pénz értékét megbecsülni és törekedni a pénzzel való kapcsolatuk kiegyensúlyozására. Fontos feladatuk a konfliktusaik felvállalása és a kihívásaik felismerése is.

2018. január 25., csütörtök

A lélek kiáltása



Mi a lélek? – kérdezik sokan. A lélek területén nincsen véletlen. Minden, amivel szembesülünk, amivel a lelkünk találkozik, törvényszerűen jön szembe velünk. Ez a lélek törvénye.
Amik az életünk során elfojtásra kerülnek, blokkokat okoznak bennünk, szenvedést váltanak ki belőlünk.  Szenvedünk, amikor összeütközésbe kerül egymással, ami van, azzal, ami az elképzeléseink szerint lennie kellene.
A szenvedés egy kiáltás. A lélek kiáltása. „ Halló, rossz úton haladsz. Ezen az úton nem jutsz haza! Rossz irányba mész, fordulj meg!” De a kiáltást legtöbbször senki sem hallja meg. Nem figyelünk oda. Egész nap zajt keltünk magunk körül: beszélünk, zenét hallgatunk, felhangosítjuk a tévét… Haladunk az eltervezett úton, hogy közelebb jussunk céljainkhoz. Kell a nagy lakás, a még több pénz, az jobb autó, utazások, nyaraló…
Közben a lélek kiabál: „Nem ezt az utat ígérted! Kérlek, fordulj meg!” De mi nem halljuk. Még többet akarunk, és ezt a még többet is biztonságban akarjuk tudni…
A lélek már teljes erővel ordít: „Hagyd abba! Már nem látod az utadat! Fordulj meg!”  Aztán a lélek abbahagyja a kiabálást. Rájön, hogy nem figyelsz rá. Elhalkul és belezuhan a testiségbe. Most másképp kell felhívnia magára a figyelmet. Így feszültséget okoz. Fájni kezd a nyakunk, kificamítjuk a lábunkat, gyomorfekélyünk, magas vérnyomásunk lesz. Egy másik síkról szólít. Korábban jeleket adott, most megpecsétel. Most kezdünk el odafigyelni. Érezzük a szenvedést, érezzük a fájdalmat és elmegyünk orvoshoz. Az orvos diétát rendel el, a dohányzást okolja, gyógyszert, esetleg nyugtatót ír fel, vagy elküld további vizsgálatokra.

Csak ha az igazi orvost találjuk meg, aki a lelkünk segítője, ő segíthet abban, hogy meggyógyuljunk. Azt mondja: Fordulj meg! … és ha a lelkünk kész van arra, hogy megtegyük ezt a lépést, a visszafelé vezető úton már minden segítségünkre van.

„ A betegség egy kiáltás, amely megfordulásra és újrakezdésre szólít fel.”        
                                                                                Herbert Fritsche


Pál



A Pál nevű emberek segítőkész, együttműködésre, megegyezésre mindig hajló személyiségek. Erős akaratúak és telve vannak ambíciókkal, minden cselekedetükben céltudatosság rejlik. Fontos számukra, hogy mindig határozott tervekkel, elképzelésekkel rendelkezzenek, hogy lelkesedésüket, érdeklődésüket fenntarthassák. Vezetői adottságaik már fiatal korukban megmutatkoznak. Művészi vénáikkal, gyorsan és könnyen meglátják az élet szépségeit és képesek, azokat másoknak is megmutatni. Jól forgatják a szavakat, olykor túl sokat beszélnek, és túlságosan sokat adnak a külsőségekre. 

Fő nehézségük a kitartás hiányából fakad. Hajlamosak szétforgácsolni a tehetségüket, elpazarolni az idejüket, mert túl sok dologgal akarnak egyszerre foglalkozni. Meg kell tanulniuk összpontosítani, hogy ne váljanak felületessé. Nyughatatlanok és állhatatlanok, olykor rugalmatlanná, merevvé válnak. Több türelmet és érdeklődést kellene tanúsítaniuk embertársaik iránt. Nem könnyű velük élni, mert nehezükre esik az alkalmazkodás, és a melegszívűség kimutatása. Nehezen viselik a felelősség terheit, de nyíltan lázadni félnek, a konfliktusaikat nem vállalják fel. Meg kell tanulniuk küzdeni és felismerni kihívásaikat.

2018. január 24., szerda

A bennünk élő ellentétek



A mennyország kapujában összegyűltek a lelkek. Szent Péter, a paradicsom kapujának őrzője irányította őket. Három nagy csoportra kellett beosztania őket, attól függően, hogy hogyan tartották be a tíz parancsolatot életükben. Az első csoportba azoknak kellett kerülniük, akik legalább egy ízben mindet megsértették. A másodikba, akik a tíz parancsolatból legalább egyet megsértettek egy ízben. S végül a harmadikba azoknak, akik soha életükben nem sértettek meg egyetlen parancsolatot sem.
- Akik valamennyi parancsolatot megsértették, álljanak jobb oldalra! - rendelkezett Szent Péter. A lelkek több mint fele jobbra állt.
- Most pedig - folytatta, - akik valamely parancsolatot megsértették, álljanak bal oldalra! A lelkek másik csoportja balra állt. Vagyis majdnem mind… Egyetlen lélek maradt középen, aki jó ember volt. Egész életében a jó érzések, a jó gondolatok, a jó cselekedetek útját járta. Szent Péter elcsodálkozott. Hívta is tüstént Istent, hogy tudassa vele.
- Így állunk hát. Ha az eredeti tervünk szerint járunk el, ez a szegény ember, aki középen maradt, nemhogy üdvözülne, hanem végtelen magányra lesz kárhoztatva. Szerintem tennünk kellene valamit. Isten kiállt a csoport elé, és azt mondta:
- Akik most megbánják bűneiket, azoknak megbocsátok. Akik megbánást tanúsítanak, középre állhatnak, a szeplőtlen, tiszta lelkek közé.- Szép lassan megindult a mozgás középre.

- Állj! Igazságtalanság! Árulás! - kiáltotta a nem vétkező lélek. - Így nem ér! Ha tudtam volna, hogy megbocsátanak, nem fecséreltem volna el az életemet…

2018. január 23., kedd

Rajmund


A Rajmund nevű emberek jó praktikus érzékkel rendelkeznek, megbízhatók, becsületesek, kreatívak és elítélik az értelmetlen pazarlást. Magas követelményeket állítanak fel, amelyeknek mások aligha képesek megfelelni. Optimisták, tudnak örülni az életnek, nem aggódnak a holnap miatt. Megnyerők, barátkozók, segítőkészek, jóindulatúak, alaptermészetük vidám. Folytonos mozgásban vannak, olykor csapongók, pedig jobban kellene figyelniük arra, hogy megalapozzák egzisztenciájukat. Arra törekednek, hogy a felesleges dolgokat, problémákat, akadályokat kiküszöböljék. Hajlamosak a türelmetlenségre, nem győzik kivárni az eredmények megszületését. Gyakran elkerülik a figyelmüket a részletek, könnyen megbántanak másokat, ugyanakkor ők rendkívül nehezen bocsátják meg a rajtuk esett sérelmeket. Csak nehezen képesek alkalmazkodni és olykor önelégültté válhatnak. Problémát okoz számukra a közlékenység, a nyugodtság és a melegszívűség kimutatása. Harmóniára és kiegyensúlyozottságra kell törekedniük. Félnek a visszautasításoktól, ezért jó mélyre rejtik érzelmeiket, ami könnyen kirekesztettséghez vezethet. Feladatuk lehet még a pénzzel való kibillentség megszüntetése és a hitükben való egyensúly megtalálása.

2018. január 22., hétfő

Az igazi segítség - Családállítás



A modern tudat problémái által a lélek szenved, és nagy szüksége van a segítségre. Az általános és háziorvosok arról panaszkodnak, hogy rengeteg beteggel tulajdonképpen, csak beszélgetniük kellene, mert panaszuk lelki eredetű. Felírják hát a nyugtatókat, antidepresszánsokat, amik nem segítenek és ráadásul súlyos mellékhatásokkal is járnak, mert valójában többre nincs idejük. Ezekben az esetekben az igazi segítséget a lélekgyógyászok jelentik.

A segítséget keresők legnagyobb része azonban nem klasszikus lelki betegségben szenved. Egyszerűen csak nem igazodnak el egyedül a saját életükben. Nyomást és túlterhelést éreznek. Nem boldogulnak a kapcsolataikkal, a munkájukkal, már nem látják az életük értelmét, anyaként túlhajszoltnak érzik magukat, esetleg fizikai betegséget hoz számukra az élet. Pedig csak az iránymutatás hiányzik, amelyhez az életüket igazíthatnák.





A modern világ a lélek számára meglehetősen üres és halott. Mindazok, akik ezt felismerik és segítséget keresnek, olyan irányba indulhatnak, amely számukra belső nyugalmat és iránymutatást adhat. Ez az út a valóságra való rálátás útja. A családállítás a családi és kapcsolati rendszereink felállítása által világít rá a megoldásokra életünkben. Ez az út mutatja meg, mi vezérli belülről a lelkünket és mire van szükségünk ahhoz, hogy a világgal és önmagunkkal összhangba kerüljünk.



„ A betegség az a hely, ahol tanul az ember.”                 B.Pascal

Vince


A Vince nevű emberek intelligensek és kíváncsiak. Minden érdekli őket, ami újszerű és szokatlan. Alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Szeretnek utazni, tapasztalatokat gyűjteni. Rendkívül sokoldalúak, kommunikatívak és rendkívül tehetségesek, de hogy megfelelően kibontakozhassanak, fejleszteniük kell az elszántságukat, önbizalmukat és optimizmusukat. Képességeikkel sokra vihetik az életben. Bár mindenért keményen meg kell küzdeniük, megtartani a megszerzett javaikat, csak akkor képesek, ha megfelelően gazdálkodnak és segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Az akaraterejükre feltétlenül szükségük van, az útjukba kerülő akadályok leküzdéséhez. 

Türelmetlenségük által hajlamosak felületessé válni, elkerülni a részleteket. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni és figyelembe venni, tiszteletben tartani mások véleményét, meglátásait. Nem könnyű velük élni a nyugodtság, harmónia, kiegyensúlyozottság és melegszívűség hiánya miatt. Nehezen viselik a felelősség terheit és érzelmeiket mélyen elrejtik a külvilág és saját maguk elől is, mert félnek a visszautasításoktól. 

2018. január 21., vasárnap

Ágnes



Az Ágnes nevű emberek munkabírása felülmúlhatatlan, rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi őket. Határaik kijelölése és tisztázása biztonságot jelent számukra. Bár becsvágyóak, óvakodnak egyedül vállalni a felelősséget. Az élet nagy rejtélyeire keresve a választ, vonzódnak a titokzatos témákhoz, a lélektanhoz. Alapvetően visszafogottak és zárkózottak, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Individualisták, a függetlenségre és a szabadságra törekednek. Energiáik hirtelen felismerésekhez és spontán megoldásokhoz vezetik őket. Intuíciójuk által képesek a dolgokat különleges szemszögből szemlélni. Fontos, hogy energiáikat hasznos, kreatív módon vezessék le, olyan tevékenységgel, ami számukra örömöt jelent. Így képesek feszültségeiket levezetni. Hajlamosak az önelégültségre, mert sokszor figyelmen kívül hagyják mások véleményét, meglátásait. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Nem könnyű velük élni, mert a közlékenység, a nyugodtság és a melegszívűség nehezükre esik. Hadilábon állnak a pénzzel kapcsolatban, meg kell tanulniuk megbecsülni, és nem túlbecsülni a pénz értékét. A küzdeni tudással és a konfliktusaik felvállalásával is feladataik lehetnek.