2018. december 11., kedd

Nap kvadrátban a Marssal
A Nap a szellemi erő megjelenítője. A hatalmat, a biztonságnyújtást, a határozottságot képviseli. A Tűz elemmel, a férfi princípiummal analóg, éppúgy, mint a vele feszítő fényszögbe kerülő Mars, mely az akarat és önérvényesítés bolygója.
Kvadrátjuk impulzív energiával tölt fel, melyet akár önmagunk ellen is fordíthatunk. Nehezen viseljük, ha akadályok kerülnek elénk. Ha így történik, felülemelkedhet bennünk az „azért is megcsinálom” kényszer, amely nem ritkán balesetveszélyt is okozhat. Agresszívvé, indulatossá válhatunk, melyet ha visszafojtunk, akár egy apró szikra miatt is hirtelen lángra lobbanhatunk.


Fontos, hogy gondolkodjunk, mielőtt cselekszünk, ne rohanjunk azonnal fejjel a falnak. Indulataink kontroll alatt tartása, cselekvési energiánk csillapítása, haragunk és robbanékonyságunk megfékezése, fontos ebben az időszakban. Célravezető lehet, ha meggondoltan és taktikusan, többletenergiáinkat koncentrálva cselekszünk, mértéktartóan és türelmesen kivárjuk, míg rendeződnek a dolgaink.


2018. december 10., hétfő

Családállítás - 2020. február 15. - 13.00 - 17.00 - Budapest, 13.kerület, Váci út 4.


Mi is az a családállítás?


Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.

A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké.

Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik. Generációs problémáink oldódhatnak meg.

Tegyen rendet az életében! …Ha képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait. Amikor párkapcsolata válságban van, elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen.

Forduljon hozzám, ha képtelen feldolgozni a szerette elvesztését, esetleg nem találja a helyét a hivatásában, az életében.

Itt helye, ha folyamatosan zűrzavar veszi körül, nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből. Ha már-már belebetegszik gondjaiba, úgy érzi, mindent megpróbált és semmi nem segít…

Szeretettel várom családállításra.

A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. (segítőknek is)

Cerny Ildikó 06309628269

A következő csoportos állítás:

2020. március 7.- Miskolc, Bajcsy Zs. út 52
2020. március 14. - Budapest, 13. ker. Váci út 4. 
2020. április 4. - Miskolc, Bajcsy Zs. út 52.  
2020. április 25. - Budapest, 13. ker. Váci út 4. 

2018. december 2., vasárnap

Vénusz a Skorpióban
A Mérleg jegyében a harmonikus kapcsolódások, a könnyed érzelmek, a romantika és a szépség dominált. A Skorpió jegyébe lépve mindez átalakul, és a Vénusz szelídsége és érzékisége szenvedélyessé, túlfűtötté válik. Mélyen eltemetett vágyaink felszínre törhetnek, melyek indulatokat generálva, átalakíthatják emberi és szerelmi kapcsolatainkat. Nehezebbé válnak érzelmi megnyilvánulásaink, de ha felszínre törnek, óriási energiákat gerjeszthetnek körülöttünk.

Szélsőségesen és fanatikusan élhetjük meg a szerelemet, ami birtoklásban, féltékeny megnyilvánulásokban és manipulálásban is megmutatkozhat. Félelmeink erősebbé válhatnak az elköteleződést, a függőségi viszonyokat és a kiszolgáltatottságot tekintve. Szexualitásunkban a harmónia és az érzékiség helyett az extremitást és a szélsőséges szenvedélyeket tapasztalhatjuk meg. Vonzerőnk a hatalmat, a végzetességet árasztja, rabul ejt, letaglóz, de akár önmagunk testi megvonása is lehetségessé válhat.A Skorpió jegyében lehetőségünk lehet szembesülni saját mélységeinkkel, hiányosságainkkal, megvívni harcainkat ösztönkésztetéseinkkel. Határozott fellépés és bátor kiállás jellemezheti ezt az időszakot. Amilyen nehezen engedünk közel magunkhoz, olyannyira elsöprően harcolunk kapcsolatainkért. Visszaengedünk életünkbe régebbi kapcsolatokat és eltaszítunk újakat. Szerelem nem folyamatos mámorító érzésként jelentkezik, egyszer örömként, máskor pokolként élhetjük meg.

2018. november 29., csütörtök

Családállítás - 2020. április 18.- 13.00 - 17.00 - Miskolc, Bajcsy Zs. 52.

Mi is az a családállítás?


Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.

A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké.

Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik. Generációs problémáink oldódhatnak meg.

Tegyen rendet az életében! …Ha képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait. Amikor párkapcsolata válságban van, elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen.

Forduljon hozzám, ha képtelen feldolgozni a szerette elvesztését, esetleg nem találja a helyét a hivatásában, az életében.

Itt helye, ha folyamatosan zűrzavar veszi körül, nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből. Ha már-már belebetegszik gondjaiba, úgy érzi, mindent megpróbált és semmi nem segít…

Szeretettel várom családállításra.

A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. (segítőknek is)
Péntekenként egyéni állítást tartok.
Cerny Ildikó 063096282692018. november 22., csütörtök

Nyilasban a Nap
A Nap Skorpióban eltöltött, lelki mélységekbe merülő időszaka után, a Nyilasba lépve, a múlt ejtette feltárt sebeink begyógyítását segíti elő. Hitünk és lelkesedésünk erejével, képessé válunk felszabadítani önmagunkat nehézségeink fogságából. Új célokat tűzünk ki, ideológiák fogalmazódnak meg bennünk a további létünkről, tapasztalataink hasznosításáról. Sikereink és a pozitív dolgok megélésére vágyunk, hogy végre élvezhessük az életet.


Kedvet kapunk a tanuláshoz, utazáshoz, világképünk tágításához, a világ megismeréséhez, hogy önmagunk fejlesztésében lépéseket tehessünk. Igazságérzetünk megnő, fontossá válnak a jó cselekedetek, hogy magasabb rendű ügyek szolgálatába álljunk. Lelkesedésünkkel hatással lehetünk másokra is, lendületünk, nagyvonalúságunk magával ragadó. Képesek vagyunk hitet és reményt ébreszteni környezetünkben.

Azonban szívesebben gyártjuk elméleteinket, minthogy a tettek mezejére lépjünk, nem válik erősségünkké ebben az időszakban a gyakorlatiasság. Fontossá válik szabadságunk, nem hagyjuk magukat korlátozni, szárnyalni akarunk. Úgy érezzük, mindent jobban tudunk másoknál, tévedhetetlenek vagyunk, hajlamossá válhatunk a kioktatásra, a kissé arrogáns megnyilvánulásokra.Ebben az időszakban, hajlamosabbak vagyunk a mozgásszervi megbetegedésekre, - mint a reuma, lumbágó, isiász. Mindenre, ami a csípőt, a gerinc keresztcsonti területeit, a farok-csonti csigolyákat, ülőidegeket, beleket érinti, fokozottan figyeljünk oda. Egészségünk védelme érdekében, nagy segítségünkre lehet, ha pozitívan megnyilvánulni képes emberekkel vesszük körbe magunkat.


„Minden fűcsomónak van egy angyala, amelyik ösztönzi és azt mondja neki: Növekedj, növekedj! „                                                
                                                                       Héber közmondás


2018. november 15., csütörtök

Mars a HalakbanMíg a Mars a Vízöntő jegyében tartózkodott, terheink lepakolásában és lazább hozzáállásban volt a segítségünkre. A Halakba érve rámutat, hogy gyakorlati célkitűzéseink megvalósítása érdekében, szükségessé válhat még az intuitív átgondolás, a dolgaink mélyebb átrágása. Így bár lendületünk lanyhulhat, hevességünk csendesedhet, hirtelenségünk lassulhat, megérzéseink és mély érzéseink erősebbé válnak. Képesek lehetünk jobban alkalmazkodni és meggyőzően kifejezve önmagunkat, akár másokat is befolyásolni.
Nagyobb hitelt adhatunk belső hangunknak, odafigyelhetünk megérzéseinkre, hajlamosabbá válhatunk azonban a realitástól való elrugaszkodásra is. Előtérbe kerülnek művészi adottságaink, szívesen töltjük időnket filmezéssel, zenehallgatással, fantáziánk szülte álmodozással. Hangulatunk irányíthatja napjainkat, az igazi céljainkat, legbelsőbb vágyainkat, szívesen titkoljuk el. Könnyebben engedjük magunkat meggyőzni, nagyobb hatást gyakorolhatnak ránk mások, mint általában.


Nagy belső harcokat vívhatunk meg érzelmileg, ebben az időszakban, talán mert akadályoztatva érezzük magunkat, esetleg konfliktusaink elől menekülünk így. Cseppet sincs kedvünkre a küzdelem. Hajlamosak lehetünk az önfeláldozásra, a szerepjátszásra, de akár káros szenvedélyek, függőségek fogságába is könnyebben eshetünk, hogy nehézségeink terhétől megszabaduljunk. Szeretetünk személytelenné válhat, ami miatt kapcsolatainkat nehezen éljük meg őszintén. Az önbizalom és határozottság területén is gondjaink adódhatnak, amíg a Mars a Halakban időzik.

Gandhi


2018. november 7., szerda

Jupiter a NyilasbanMíg a Skorpió jegyében a Jupiter segített meglátnunk a mélyben rejtőző nehézségeinket, itt azon feladataink, problémáink megoldásában vezet, amelyek elé az élet állít bennünket. Bizakodó és pozitív energiával lát el, segíti optimista szemléletünk és hitünk kialakulását. Magabiztossá válunk általa, ezért kevésbé okoz gondot, ha nagy horderejű problémákkal kell megküzdenünk. Előtérbe kerülnek a minőségi szempontok, a mennyiségre törekvéssel szemben.
Érdeklődők, lelkesek és kalandvágyók leszünk, szívesen utazunk, képessé válunk távlatokban gondolkodni. Ebben az időszakban bátrabban tervezhetünk, hihetünk a nagy álmaink megvalósulásában, hiszen a Jupiter a váratlan örömök és a kiérdemelt boldogság bolygója is. Bízhatunk belső látásunkban, mert megmutatkozik eredendő bölcsességünk, nem esik nehezünkre a szívünkre hallgatni, az eszünk helyett. Érzékenyebbé válunk az igazságra, meggyőződésünk szerint cselekszünk, és nem szívesen engedünk a befolyásoló energiáknak.
Humánusabbá válunk, szívesebben figyelünk szeretteinkre, könnyebben megbocsájtunk és készek vagyunk őszinte beszélgetésekkel lelki támaszt nyújtani. Szívesen hagyatkozunk szervezetünk hívójelzéseire a táplálkozásunkat illetően, az étkezést örömforrásként könyveljük el. Éppen ezért nem figyelünk étkezésünkben sem a határokra, lelkünk feloldódását könnyen, az édességekben és a mértéktelenségben találjuk meg. S bár a gyógyulási folyamataink is erősebbek, mégis naivitásunknak engedve, túlvállalhatjuk magunkat.


Gonda I.2018. november 3., szombat

ÉletfeladatainkMindannyian hozunk áldozatokat, mégis életünket legszívesebben csupa fizikai jóléttel és általunk kellemesnek ítélt helyzetek végtelen sorozatával élnénk. Létünk célját azonban nem a jelenben, hanem jóval megszületésünk előtt döntjük el.

Amely helyzeteket nehéznek és keservesnek, netán megoldhatatlannak érzünk, mi magunk tűztünk ki magunknak, fejlődésünk érdekében. Fejlődni azonban csak fájdalom árán tudunk. A fájdalomnak pedig teremtő ereje van.

Ha nem értjük, mi történik velünk, „miért érdemeltük ezt” - erőpróbáinkat büntetésnek érezhetjük. Pedig nehézségeinket, születésünk előtt, mi magunk vállaltuk fel.
S bár sokszor, mikor feladatunk kopogtat, nem akarunk tudomást venni róla, az nem tágít, s az általa létesült feszültséget problémának éljük meg. Előzőleg felvállalt és most jelentkező élethelyzeteink próbák, melyek üzenetének megértése és elfogadása által tapasztalatokhoz juthatunk.

Ha feltesszük magunknak a kérdést: „miért pont velem, miért éppen most, és miért ilyen módon történik ez a dolog” – a megoldáshoz juthatunk el, amiben benne rejlik a szemléletünk megváltoztatásához vezető út.

Tudatosságunk hozzásegít ahhoz, hogy ne büntetésként éljük meg erőpróbáinkat, hiszen „a kezdetben benne foglaltatik a kimenetel és a befejezés”.


Müller P.


2018. november 1., csütörtök

Gyertyaláng
Gyertyámat gyújtom, lobban a lángja, vörösen izzik,
szép lobogását ők fent az égben ma megérintik.

Látom, rezzen, nyugtalanul ég, majd békéjét leli,
fáj hiányuk, gondolni rájuk mégis örömteli.

Fejemben izzik volt létük lángja, sok a szép emlék,
mégis ott marad, a hiányukkal oly nagy üresség.

Sírnak a fák, tündöklő sírokra hull a levelük,
arra kérnek, hogy fájdalmunkat eléjük letegyük.

Majd elsiratják ők mihelyettünk halottjainkat,
őszi levéllel száll le a lelkük, és tovaringat,

hogy ne búsuljunk, figyelnek fent ránk, őrzik az álmunk,
sírjaik felett emlékezéssel nagy csendben állunk.

Hiszem, hogy egyszer nagy szeretetben mind együtt leszünk,
mielőtt mennénk, addig még éljünk... majd továbbmegyünk.

                                                                       (Mondok Judit)

2018. október 30., kedd

október 31Ha október 31-én születtél, kiváló üzleti érzékeddel, vezetői és szervezői képességeddel a folyamatos változásra, megújulásra törekszel. Fontosak számodra a barátok, szereted a társaságot és a nagy, mély beszélgetéseket. Szívesen segítesz, főleg ha lelki dolgokról van szó. Memóriád tökéletes, sem a sérelmeket, sem a szívességeket nem feleded. Szívesen utazgatsz, kreatív terveket kovácsolsz, rendkívül ötletes tudsz lenni. Fontos számodra a függetlenséged, hogy önállóan hozhass döntéseket, de szükséged van a biztos társra is.

Az önbizalom terén vannak hiányosságaid, mindenáron meg akarsz felelni, önmagaddal szembeni magas követelményeidnek.  Hajlamos vagy az önfejűségre, szilárd akarattal rendelkezel, és rendkívül ragaszkodsz a megszokásaidhoz és a munkádhoz. A végletek és a szélsőségesség jellemez, egyszer élvezed az életed minden pillanatát, máskor mindent megtagadsz magadtól. Ha ráébredsz, hogy az igazság mélyen benned él, képessé válsz elfogadni a valóságot, és szelíddé, tapintatossá válhatsz.

A 2018.október 31-én született babák természetes szerénységgel és alázattal jönnek a világra. Az életből szerzett tapasztalatok által válhatnak majd nagy tanítókká.

Merkúr a Nyilasban
A Merkúr a Skorpió jegyében lehetővé tette, hogy felkutassuk a mélyben gyökerező dolgokat, elengedve mindazokat a folyamatokat, amiknek már nem volt helye az életünkben. A Nyilasba érkezve letisztulnak a tapasztalataink, átláthatóvá és nyilvánvalóvá válnak a továbbhaladáshoz szükséges lépéseink. Bár nyitottak, aktívak és lelkesek vagyunk, az elméleti megközelítés közelebb áll hozzánk, mint hogy tegyünk is a megvalósítás érdekében.

Szívesen gyártunk teóriákat, filozofálgatunk, elgondolkodunk dolgokon, érdeklődésünk, tudás iránti vágyunk megnő. Mélyen hiszünk elméleteink helyességében, nem szívesen adunk mások eltérő véleményére, kissé tudálékosak vagyunk. Felismerjük a Skorpiós elengedési folyamatok helyénvalóságát, ráébredünk arra, mért nincsen már helye sok mindennek életünkben. Kapcsolatainkban könnyedebbé válhatunk, így jó időszak ez arra, hogy számunkra hiteles személyek társaságát keressük.


Hajlamosak lehetünk elrugaszkodva a realitásoktól, légvárak építésére. Törekedjünk a véghez vihető tervek és irányok felelősségteljes átgondolására. Kedvet kaphatunk nagyobb utazásokra, szívesebben adakozunk, segítünk a rászorulókon. Fontossá válik életünkben az igazság keresése, és hangsúlyossá válik a hit kérdése. Mozgékonyságunkat kihasználva, kedvez ez a gyönyörű őszi időszak nagy túrák, kirándulások megtételére, magaslatok felkeresésére, a természettel való egység felismerésére.


október 30
Ha október 30-án születtél, kifejező készséged, kommunikációs képességed rendkívül fejlett, ami kiegyensúlyozottsághoz, magabiztossághoz segít. A teljes élet vágya hajt, mentális képességeid által elképzelsz, tervezel és cselekedsz. Intelligenciáddal és kreativitásoddal gyorsan magadhoz tudod vonzani az embereket. Nagy az életerőd, tehetséged és sokoldalúságod elbűvöli környezetedet. Jó képzelőerővel és intuitív képességekkel rendelkezel, nagyon mélyen belelátsz az emberekbe és fogékony vagy a körülötted kavargó érzelmekre.

Hajlamos vagy mindenben hibát találni, kissé erőszakosan tanácsokat osztogatni, és nagyon meg tudsz sértődni, ha nem veszik figyelembe meglátásaidat. Nem vagy bosszúálló, de a sérelmeidet szívesen dédelgeted és adandó alkalommal, meg is torlod. Olykor számító, manipulatív és zsarnokoskodó vagy, nem mindig veszed észre, hogy ezzel állítasz magad elé akadályokat. Ha képessé válsz kiegyensúlyozni energiáidat, nem mások energiáiból fogsz töltekezni.

A 2018.október 30-án született babák a művészetekben és a kreativitásban engedhetik szabadjára túláradó energiáikat. A szeretet és a segítségnyújtás képessége hatja át őket.


2018. október 29., hétfő

október 29
Ha október 29-én születtél, felfokozott érzelmi energiákkal rendelkezel, mely energiákat hajtóerőként használsz. Titokzatos vagy, szeretsz álmodozni, de saját vízióidat nehezen értelmezed. Nem riadsz meg érzelmeid szélsőséges ingadozásától, mert energiát nyersz belőlük. Békeszerető vagy, de nem nyugszol, míg el nem jutsz a téged izgató titkok feltárásáig, akár konfliktusok árán sem. Fontos számodra, hogy felkavard a langyos vizet, hogy körülötted minden intenzív és szenvedélyes legyen.

Sebezhető lelkületű vagy, olykor ingadozol az érzelmek és az értelem között. Érzékenységed miatt esetenként olyan sérelmeket is figyelembe veszel, amik mások számára említésre sem méltók. Az őszinteség nem tartozik az erényeid közé, érzelmeidet mélyen magadban őrzöd, és gyakran megmutatod felsőbbrendű énedet. Sokat vívódsz és előfordul, hogy saját magadat is nehezen viseled el. Ha megtalálod önmagadban a bizalmat, megszünteted mindazokat a hatásokat, amik szüntelenül akadályoznak életed során.

A 2018.október 29-én született babák életútját szerencse kíséri, energiáik a haladásban, a megújulásban, a tapasztalatok szerzésében, és a körülményekhez való alkalmazkodásban segítik őket.

2018. október 28., vasárnap

október 28
Ha október 28-án születtél, kreatív vagy, széles érdeklődési körrel és jó vezetői képességgel rendelkezel. Titokzatos vagy, míg magadról keveset árulsz el, addig másokba képes vagy belelátni. Szabadság és függetlenség párti vagy, szeretsz mindent a befolyásod alatt tartani és a magad ura lenni. Nem erősséged az alkalmazkodás, de hajlandó vagy sokat áldozni azért, hogy céljaidat elérd. Szívesen fantáziálsz, elmerülsz az ábrándozásban, látszólagos nyugalmad és keménységed mögött, mély érzések húzódnak.

Korlátozhatatlanságod miatt, nem kedveled, ha előírják, hogy mit csinálj, bár gyakran saját magadat szorítod korlátok közé. Erős akaratod és kitartó, törekvő hajlamod hajt előre a hatalom felé. Érzékenységed néha magányba visz, olyankor túl tragikusan fogod fel az életet. Önfejű vagy, a végletekig ragaszkodsz a véleményedhez. Ha benned feszülő energiáidat megfelelően levezeted, agresszivitásodnak gátat szabhatsz, amely megvéd attól, hogy haragod legszélsőségesebb formái kiütközhessenek.

A 2018.október 28-án született babák óriási feszült energiákkal jöttek a világra, amelyek változásra, megújulásra, átalakulásra és terveik megvalósítására késztetik őket.


O.Schreiner


2018. október 27., szombat

október 27Ha október 27-én születtél, becsületes és felelősségteljes vagy, szenvedélyesen képviseled az életről kialakult filozófiádat. Határozott vagy, szeretsz kutatni, mélyre ásni, mély kapcsolatod van az érzelmi energiákkal. Szereted a változatosságot, gyűjtöd a tapasztalatokat, igyekszel meglátni az összefüggéseket. Tudatosan törekszel önmagad megismerésére, azért is, hogy képes légy segíteni másokon. Azokban a szituációkban, ahol más elfárad, te csordultig töltekezel energiával.

Túlérzékeny vagy, de önmagadat olykor szigorúan bünteted. A teljes élet vágya hajt, ugyanakkor túl komolyan is veszed az életet. Nem félsz a magánytól, inkább elzárkózol, mint hogy kompromisszumra kényszerülj. Előfordul, hogy a téged ért sérelmek miatt elégtételt veszel, nem félsz semmitől. Mélyen belelátsz az emberekbe, érzékeled az érzelmeiket. Ha a saját érzelmeidet is képessé válsz felismerni és elfogadni, az eléd kerülő konfliktus helyzetek kezelésében tapintatossá válhatsz.

A 2018.október 27-én született babákat energiáik optimista gondolkodáshoz, derűs alaptermészethez és sokoldalú tehetséghez segítik, miáltal vidámságot és bizakodást közvetítenek.

2018. október 26., péntek

október 26
Ha október 26-án születtél, nagyvonalúságod, önzetlenséged és segítőkészséged meghatározza jellemedet. Az életedben mindent ki akarsz próbálni, ugyanakkor céljaidhoz, elképzeléseidhez minden áron ragaszkodsz. Nagyon koncentrált, intenzív és szenvedélyes tudsz lenni, rendkívül jó ítélőképességgel rendelkezel. Fontos számodra az egyensúly megtartása, szereted, ha harmónia vesz körül, békeszerető és alkalmazkodó vagy. Vezetői – és szervezői képességednek köszönhetően akármilyen egyszerű ötletből is képes vagy pénzt csinálni.

Energiatartalékaid kimeríthetetlenek, nem vagy bosszúálló, de a sérelmeidet szívesen dédelgeted és meg is torlod, ha kell. Makacsságod és merevséged ragaszkodásban nyilvánul meg. Olykor agresszivitás jellemez, melyet nem tudsz legyőzni állandóan. Fontos számodra a hatalom, elvárod a feltétlen engedelmességed és előfordul, hogy féltékeny és gyanakvó vagy. Ha nyugalmad teljes valódra kiterjed, érzékenységed megszűnik, arroganciád helyébe átfogó empátia és megértés lép.

A 2018.október 26-án született babák erős energiáikkal a segítőkészség, az együttműködés és a tiszta érzelmek kifejezői, a béke és nyugalom megteremtői.


2018. október 25., csütörtök

október 25Ha október 25-én születtél, őszinteség jellemez, nehéz közel kerülni hozzád, de ha valakit befogad a szíved, az egy életre szól. Intuitív vagy, képes vagy belelátni az emberekbe, érzékeled a levegőben vibráló érzelmeket. Béke - és szabadságszerető vagy, újra és újra szert teszel a tapasztalásokra. Folyamatosan tanulsz a tapasztalataidból, kedveled a változatosságot, képes vagy lelkesedni. Végtelen türelem és kedvesség árad belőled, azonban szükséged van olykor az egyedüllétre. Jó megfigyelőképességedet felhasználod idealizmusod kielégítésére.

Érzékeny és sérülékeny vagy, hajlamos vagy a visszahúzódásra. Addig nem nyugszol, amíg el nem jutsz a titkok feltárásáig. Igyekszel a langyos vizet felkavarni, nem félsz semmitől, nincs veszteni valód. Hajlamos vagy az idegeskedésre, nem bírod a stresszes helyzeteket. Kifelé titokzatosság leng körül, de titkodat ki nem adod. Ha energiáid harmonikusak, nem érzed magad tehetetlennek és félrehúzódás helyett, megoldásra törekszel.

A 2018.október 25-én született babák, energiáik segítségével kiváló vezetőkké válhatnak, új utakat, módszereket és felismeréseket teremtve életükben.

2018. október 24., szerda

október 24
Ha október 24-én születtél, gondoskodó, békeszerető és barátságos vagy, jó megérzésekkel rendelkezel, környezeted legfinomabb rezgéseit is érzékeled. Filozofikus alkat vagy, határozott és a dolgok mélyét kutató szellemű. Rendkívüli aktivitásoddal, gyakorlatiasságoddal, szívesen építesz harmonikus és kiegyensúlyozott kapcsolatokat. Fontos számodra a társ, a család és az otthon, rendkívüli életerőddel a boldogságra törekszel egész életedben.

Túlságosan érzékeny vagy, de csöppet sem kíméled magad, ha érzelmekről van szó. A jó élet reményében a legvégső ösztönszintű késztetésektől sem riadsz meg. Könnyű megsérteni, érzékenységed miatt olyan sérelmek is érnek, amik másnak fel sem tűnnek. A szerelemben éppúgy, mint a féltékeny megnyilvánulásokban, a végletek jellemeznek.  Ha megtalálod saját belső erőforrásaidat, nem lesz többé szükséged, környezeted energiáira.

A 2018.október 24-én született babák, erős energiáikkal, a humanitáson keresztül, elősegítik a tapasztalatok általi siker elérését. Lehetőségük lesz arra, hogy bármit megkapjanak életük során.


2018. október 23., kedd

október 23
Ha október 23-án születtél, szívesen segítesz másokon, kreativitásod és szépérzéked, az életed minden területén kifejeződik. Kapcsolatteremtő képességed egyedülálló, örömmel barátkozol, szereted a többrétű kapcsolatokat. Ha szabadnak és függetlennek érzed magad, magabiztossá válsz, és kellő önbizalommal rendelkezel. Békepárti vagy, általában a dolgok mindkét oldalát figyelembe veszed, megértésre és empátiára törekszel. Fontos számodra, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott életet élhess.

Érzékenységed miatt, különösen szükséges számodra, hogy megértsenek és törődjenek veled. Kiegyensúlyozott lelkiállapotod akkor lehet csak, ha megkapod az elismerést másoktól, ha kellő figyelemben részesülsz, kedvedre érvényesülhetsz és érezheted, hogy nem vagy mellőzött. Nehezen viseled a korlátozást és a rutinszerű dolgokat szívesen teszed félre. Ha megtalálod az értelmed és érzelmed közötti egyensúlyt, tapintatossá és diplomatikussá válhatsz, és kellemes benyomást kelthetsz környezetedben.

A 2018. október 23-án született babák, óriási energiáikkal kitűnő szervezőkké és irányítókká válhatnak életükben, hatalomra és tekintélyre tehetnek szert.

Skorpióban a NapA Nap a Skorpió jegyébe lépve, levetkőzi harmóniára törekvő késztetéseit és a világ idealizálása helyett, a dolgok legmélyére tekintve kutatja a mögöttes tartalmakat.

Fontossá válik a tudatalattinkban tárolt félelmeink megismerése, a gondosan elrejtett titkaink feltárása, és a mélyben megbúvó ösztönkésztetéseink felszínre engedése. Ráébredünk belső erőnkre, bátorságunkra, kitartásunkra, amivel képesek lehetünk bármilyen célt elérni. Önfegyelmünk fokozódik és önmagunkkal szemben igényesebbé válunk.

Ha energiáink kevésnek bizonyulnak, hát mások energiái segítségével folytatjuk harcunkat, akár az élettel szemben is. Hatalmunk megszilárdítása érdekében a provokáció és a manipuláció fegyvereit is szívesen használjuk. Impulzívakká és szélsőségesekké válunk, fontos lesz számunkra a szexualitás. Bármit teszünk, azt intenzíven és szenvedélyesen tesszük.

Elképzeléseinket a legnagyobb nehézségeink árán is véghez akarjuk vinni. Érzékennyé válunk az élet árnyoldalára, azokra a területekre, amelyekről szívesen hallgatunk, mint az ember halandósága és bukása. Nyitottá válunk az okkult dolgokra, számunkra fontos eszmék mellett köteleződünk el, szemben a realitással.

Egészségünk vonatkozásában, ebben az időszakban, hajlamosak lehetünk a szaporító szerveink megbetegedésére, ami méh vagy prosztata problémában is megmutatkozhat. Kiválasztó szervünk és emésztő rendszerünk végső szakaszainak megbetegedése, aranyeret vagy húgyhólyag-gyulladást is okozhat.


„Ami nem öl meg, az erősít.”                              
Friedrich Nietzsche

2018. október 22., hétfő

október 22Ha október 22-én születtél, állhatatos vagy, de ahhoz, hogy álmaidat valóra válthasd, szükséged van a pozitív visszajelzésekre. Rendkívül intuitív vagy, amin keresztül, mások megértése és együttérzés nyilvánul meg. Folyamatos megújulásod nem csak rólad szól, a körülményeid átalakítására is képes vagy. Kiegyensúlyozottságra, diplomáciára és a kapcsolati viszonyok harmonizálására törekszel. Kimagasló és alapos irányítói és szervezői képességeidet környezeted elismeri, ami segíti önbizalmad megteremtését.

Amit nem akarsz, azt teketória nélkül kikerülöd, irtózol mindentől, ami felkavarja amúgy is kitörni készülő energiáidat. Olykor jelentéktelen apróságok is képesek kibillenteni lelki egyensúlyodból. A kötöttségeket, az elvárt fegyelmet és a kényelmetlenséget nem bírod, az összetűzések rendkívül fel tudnak bőszíteni. Ha képessé válsz kihasználni az adott lehetőségeidet, segítséget kapsz ahhoz, hogy összpontosítsd lelki erődet és ambíciódat, és bármit végig vihess, ami céljaid eléréséhez vezet.

A 2018.október 22-én született babák, természetes szerénységgel és alázattal jönnek a világra. Az életből szerzett tapasztalatok által válhatnak majd nagy tanítókká.

2018. október 17., szerda

október 17Ha október 17-én születtél, a szépség iránti igényed a művészetekben, a kreativitásban fejeződik ki, képes vagy bárhol meglátni a szépet. Amit akarsz el is éred, felhasználva a tapasztalataidat, képes vagy magadévá tenni az értékes tanulságokat. Önbizalmad érdekében szükséged van a kapcsolatokra. Vezető képességekkel rendelkezel, jó megfigyelő vagy, kitartóan és eltökélten haladsz céljaid felé akkor is, ha számos kudarcélménnyel kell megbirkóznod.

Érzéseid mélyek, sebezhető vagy, indulataidat nehezen tudod a külvilág felé megélni, hiszen azzal megsértenéd a vágyott harmóniát, ezért igyekszel elkerülni a konfliktusokat. Hajlamos vagy eltávolodni a racionalitástól, sokszor észre sem veszed, hogy mi folyik körülötted. Igyekszel mindent későbbre halasztani. Szereted a taktikai, logikai rendszereket, bármit, amin el tudsz gondolkodni. Ha megtalálod belső egyensúlyodat, képessé válsz a gondolatokon túl, a megvalósításig is eljutni.

A 2018.október 17-én született babák erős energiáikkal a segítőkészség, az együttműködés és a tiszta érzelmek kifejezői, a béke és nyugalom megteremtői.


2018. október 16., kedd

október 16Ha október 16-án születtél, az élet minden területén a szépségre és a harmóniára törekszel. Fontos számodra a tudatos egyensúlyteremtés, a lelki mélységeid megélése. Az ellentétek kiegyenlítésén és a béke megteremtésén munkálkodsz, akkor is, ha a saját nézeteid feladásáról van szó. Érdekel a tudomány és a technika világa, szeretsz kutatni, vizsgálódni, kitűnő megfigyelőképességgel rendelkezel. Szeretsz tetszeni, vágysz az elismerésre, fontos számodra az elismerés, és hogy mit gondolnak rólad.

Befelé forduló, tartózkodó és óvatos vagy, nehezen fejezed ki gondolataidat, érzelmeidet, és a szeretetet adása és elfogadása is gondot okoz számodra. Gyakran vagy elégedetlen, és nem jó szemmel nézed az őszintétlen, ájtatoskodó, képmutató embereket. Olykor úrrá lesz rajtad a türelmetlenség, és feszültté válsz. Ilyenkor röviden, de rendkívül bántóan tudsz fellépni. Ha harmóniában vannak az érzéseid, képessé válsz elfogadni azt is, aki nem üti meg az általad felállított mércét.

A 2018.október 16-án született babák energiáik segítségével kiváló vezetőkké válhatnak, új utakat, módszereket és felismeréseket teremtve életükben.

2018. október 15., hétfő

október 15Ha október 15-én születtél, felelősségteljes, kötelességtudó, gondoskodó és lelkiismeretes vagy, ösztönből segítesz másoknak. Megértő és hűséges vagy, szereted a társaságot magad körül, szívesen barátkozol. Kreativitásod művészi hajlamokban is megnyilvánulhat, képes vagy megragadni a kedvező lehetőségeket. Szabadságszereteted nagy, rendkívül aktív vagy, szereted a kalandokat, nyitott vagy a tapasztalatok felé. Fontos számodra a család, az otthon és élvezed a nagy családi összejöveteleket.

Igyekszel mások elvárásainak megfelelni, inkább azért, hogy elkerüld a konfrontációt. Kezdeményezni sem szeretsz és a döntések meghozatalával is vannak nehézségeid. Inkább elviseled az igazságtalanságot, minthogy harcolnod kelljen. Nem bírod a kötöttséget, nehezen tűröd a fegyelmet és a kényelmetlenség is könnyen kibillent a lelki egyensúlyodból. Ha képessé válsz megtalálni a középpontodat, könnyedén megteremtheted életedben az egyensúlyt és a harmóniát.

A 2018.október 15-én született babák erős energiáikkal, a humanitáson keresztül, elősegítik a tapasztalatok általi siker elérését. Lehetőségük lesz arra, hogy bármit megkapjanak életük során.

2018. október 14., vasárnap

október 14Ha október 14-én születtél, intelligens, jó szervezőképességű és logikus gondolkodású vagy, kalandvágyad határtalan. Kiváló kapcsolatépítő tulajdonságoddal, fontosak számodra a barátok, a társaság, a jó közösség. Képes vagy alkalmazkodni, szereted megélni a szabadságodat, kapcsolataidon belül is a függetlenséged megőrzésére törekszel. Együttérzéseddel és remek intuícióddal mindent elkövetsz, hogy tökéletes harmóniát és nyugalmat teremts magad körül.

Bár cselekedeteidben az érzelmek játszanak főszerepet, mégsem hiszel vakon az érzékeidnek. Ösztönösen irtózol mindentől, ami nem fér bele etikai kódexedbe. Olykor lobbanékony természetű és szókimondó vagy, nem kedveled, ha más mondja meg, hogy mit tegyél. Tehetséged van arra, hogy kibúvót találj, ha olyasmire kérnek, amihez nincs kedved. Nem igazán szereted a döntéshelyzeteket, inkább kikerülöd, ha lehet. Ha figyelsz a belső hangodra, nincs az a konfliktus, ami olyannyira felbőszítene, hogy ne légy képes a diplomatikus véleménynyilvánításra.

A 2018.október 14-én született babák erős energiáikkal a segítőkészség és a tiszta érzelmek kifejezői, a béke és nyugalom megteremtői.

N.Giovanni


2018. október 12., péntek

október 13Ha október 13-án születtél, képes vagy mindenben meglátni a szabályszerűséget és terveidet logikusan építed fel. Objektíven méred fel a dolgokat, meglátod mindkét oldal igazságait. Sok mindenben tehetséges, nyílt és felelősségteljes vagy, rendkívül elővigyázatos, fegyelmezett és kitartó. Minden helyzetben a béke pártján állsz, nagyszerűen tudsz érvényesülni, ahol harmonikusabbá varázsolhatod környezetedet. Aktivitásod vezetői képességgel párosul, figyelsz a részletekre és az alaposságra törekszel.

Az érzelmek területén nehezen tudod magad kifejezni, pedig érzékeny és sebezhető vagy. Könnyen megbántódsz, ha félreértenek, vagy mellőzöttnek érzed magad. Olykor makacs és frusztrált vagy, gyakran hullámzik a kedélyállapotod, főleg, ha hagyod magad mások által befolyásolni. Túlzott igényességed és kritikai hajlamod állandó elégedetlenséghez vezet. Ha érzéseidre figyelsz, megláthatod saját magad által felállított korlátokat, és lebontva azokat, minden akadály elhárul az utadból.

A 2018.október 13-án született babák természetes szerénységgel és alázattal jönnek a világra. Az életből szerzett tapasztalatok által válhatnak majd nagy tanítókká.

E.Bishop


október 12
Ha október 12-én születtél, kommunikatív vagy, ezáltal nagyszerű beszélgetőpartner, kitűnő kifejező készséggel rendelkezel. Egyensúlyra törekedsz, diplomatikusan és tapintatosan nyitsz mások felé. Érdeklődő, segítőkész és barátságos vagy, természetes impulzivitással és kíváncsisággal megáldva. Fontos számodra a függetlenség, ugyanakkor szükséged van a társra is. Színes fantáziáddal időnként megszépíted a valóságot, de kitűnő elképzeléseidet nem mindig tudod megvalósítani. Békeszereteted objektivitásra késztet.

Gyakran vagy türelmetlen, mindent azonnal meg akarsz kapni. Nem szereted a döntéshelyzeteket, és olykor a teendőidet is inkább félreteszed. Ha elkedvetlenedsz, elhúzódsz az emberektől és túlzottan szókimondóvá válsz, elveszítve diplomáciai érzékedet. Nem vagy kezdeményező és kerülöd a konfliktusokat, vitákat, a semlegességet választod. Ha figyelsz jól működő intuíciódra, határozottá és tettre késszé válhatsz, és az érzéseidet is képes leszel a felszínre engedni.

A 2018.október 12-én született babák energiáik segítségével kiváló vezetőkké válhatnak, új utakat, módszereket és felismeréseket teremtve életükben.