2017. december 23., szombat

Viktória


A Viktória nevű emberek legdominánsabb jellemvonása az érvényesülési vágy. Átlagon felüli képességeik vannak a pénzügyek területén. Nem teszi boldogtalanná őket a magány, mert mindig el tudják hasznosan tölteni az időt. Képesek békében élni önmagukkal és gyakran eltűnődnek az élet dolgain. Fontos számukra a siker és az elismerés. Nem hajlandók azonban a kompromisszumokra, elítélik a megalkuvást és lenézik a középszerűséget. Minden amit csinálnak intenzív, dinamikus és alapos, analitikai képességei páratlanok. Személyiségük legfőbb jellemzője a komolyság, ami kitartást és stabilitást eredményez. Szabadidejüket, fölös energiáikat kreatív, számukra örömöt adó módon kell lekötniük, hogy feszültségeiket levezethessék. Tehetségüket valamilyen önkifejező módon felszínre kell bocsátaniuk. Meg kell tanulniuk rugalmassá és nyíltszívűvé válni. Igyekezzenek több türelmet és érdeklődést tanúsítani embertársaik iránt. Lehet, hogy kevés a képzelőerejük és nem hisznek a változásokban, a fejlődésben és az új tapasztalatok szerepében, pedig személyiségfejlődésük szempontjából fontosak ezek a hiányosságok. 

2017. december 22., péntek

ZénóA Zénó nevű embereket rendkívüli akaraterő, cselekvési energia és kitartás jellemzi. Fontos, hogy megtalálják a helyüket, a határaik kijelölése és tisztázása biztonságot jelent számukra. Mindennél jobban vágynak arra, hogy megtalálják a kedvükre való munkát, hogy kiélhessék praktikus érzéküket, módszerességüket, rendszeretetüket és megbízhatóságukat. Elítélik a pazarlást, a felesleges akadékoskodást és az adott szavukat szentnek tekintik. Olyan képességeket kaptak a nevükkel, melyekkel sokra vihetik az életben mind anyagilag, mind társadalmi pozíció tekintetében. Meg kell tanulniuk megfelelően gazdálkodni mindazzal, amit megteremtettek, és alkalmat kell találniuk a jótékonykodásra is. Hajlamosak a türelmetlenségre, mert gyors eredményeket akarnak. Könnyen megbántanak másokat, ők azonban rendkívül nehezen bocsátják meg a rajtuk esett vélt vagy valós sérelmeket. Szabadidejüket, fölös energiáikat hasznos, kreatív módon kell lekötniük, hogy felgyülemlett feszültségeiktől megszabadulhassanak. Figyelmet kell szentelniük környezetük ügyes-bajos dolgai iránt, be kell építeniük személyiségükbe a humanitást és az önzetlenséget.

2017. december 20., szerda

Tamás


A Tamás nevű emberek vidámak és barátságosak, de hangulatuk határozza meg őket. Értelem és érzelem között nem találják az egyensúlyt, vidámságuk inkább csak a felszínen mozog. Megfontoltak, lassú mozgásúak és nyugodt viselkedésűek. Gondolkodásuk kifinomult, tele van bölcs megértéssel. Nyugalomra, szemlélődésre, tűnődésre vágynak, rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy feltöltődjenek, megnyugodjanak. Jó vezetési képességekkel rendelkeznek, megvan a kellő bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki, s azokat meg is valósítsák. Tehetségüket akkor tudják a legmegfelelőbben kihasználni, ha hagyják egyedül dolgozni. 

Fontos elsajátítaniuk a rugalmasság és megismerési vágy képességeit és nem árt, ha optimistán tekintenek a jövőbe. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás terén, hajlamosak lehetnek az önelégültségre, mert gyakran figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, mindig nekik van igazuk. Meg kell tanulniuk küzdeni és a konfliktusaikat felvállalni, valamint egyensúlyt teremteni a pénzzel kapcsolatosan is. Be kell építeniük az életükbe az önzetlenséget és a mások iránti figyelmet, mert általában csak a saját problémáikkal vannak elfoglalva.

Az élet fájaEgy kicsi falucska kicsi terén volt egy gyönyörű fa. A falucska lakói nagyon szerették ezt a fát, mely napjaik középpontja volt. Minden reggel és munka után a falu apraja-nagyja a téren gyülekezett, hogy egy sétát tegyen fájuk körül. Fontos üzleteket kötöttek, a falura vonatkozó döntéseket hoztak, házasságot kötöttek, megemlékeztek a halottakról.
Egy napon a semmiből szinte, zöld ágacska sarjadt a fa egyik oldalgyökerén, majd pár nap múlva újabb sarj és újabb. Kis idő elteltével a fa gyökeréből sok-sok zöld ágacska bújt elő. Levelei azonban elkezdtek sárgulni és hullani. Hajdanán húsos, puha törzsén kemény, törékeny lett a kérge. 

Az emberek vitába szálltak egymással. A sarjak védelmezői örültek a sok zöld hajtásnak, a fa védelmezői a sarjak elpusztítását követelték. A vita egyre vérmesebbé vált, a két csoport egyre jobban eltávolodott egymástól. 
Létrejött az Élet védelmezői csoport, akik a fa elpusztítását követelték, és a Fa védelmezői csoport, akik a sarjak elpusztítása mellett harcoltak. A vita veszekedésbe, majd verekedésbe torkollott, mely ordítozástól, szitoktól és rugdosástól sem volt mentes. A dulakodás alatt több sarjat is letörtek, eltapostak és a fa is komoly sérüléseket szenvedett.

Aztán hirtelen a tér emelvényén, botjára támaszkodva megjelent a falu Öregje, aki száz esztendőnél is idősebb volt. Őt mindenki tisztelte, minden szavában tükröződött a bölcsesség, mely egész életét végigkísérte.
– Ostobák vagytok! – kezdte. – Védelmezők?...Ti képtelenek vagytok bármit is védelmezni! Hiszen csak az a szándék vezérel benneteket, hogy azokat bántsátok, akik másként gondolkodnak, mint ti. Ha a sarjakat elpusztítjátok, a fa sem él tovább. A fa élete mit sem ér, ha nem képes új életet létrehozni. Talán rágyújtjátok apáitokra a szülői házat, ha megöregszenek? Talán elpusztítjátok gyerekeiteket, mikor majd a helyetekbe akarnak lépni? …és ti nevezitek magatokat védelmezőknek, akik csak pusztítani akartok?
Majd lassan lelépett az emelvényről és elballagott. Néma csönd kísérte lépteit…2017. december 17., vasárnap

A szeretet és rend a családállításbanA kapcsolatokban és párkapcsolatban a boldogság és a beteljesedés alapja a szeretet. A kapcsolatokon belül azonban gyakoriak a súrlódások és a hatalmi harcok, a sérülések és a csalódások, így aztán hosszabb-rövidebb idő múlva a kapcsolat véget ér.

A szerelem önmagában nem elég. A szeretet és a rend olyan ellentétek, melyek kiegészíthetik egymást. Saját életünkben mindkét pólusnak meg kell felelnünk, és ki kell bírnunk a kettő közötti feszültséget. Míg őseinket a társadalmi rend arra kényszerítette, hogy akár egy életen át egymás mellett éljenek szerelem nélkül házastársukkal, addig a mai modern kapcsolatokban sokszínű összevisszaságot és káoszt láthatunk. 
A kapcsolatok felbomlanak, mindenki a boldogságot keresi, nincs jelentősége a gyermekek jelenlétének, szüleinket nem tiszteljük. Az elfordulás, kirekesztés határozza meg kapcsolatainkat, a stabilitás egyre ritkább, a bizonytalanság kellős közepén élünk, sérülünk, sebeket okozunk egymásnak és bátran tovább kísérletezünk.

A jó kapcsolat egyik fontos alaptétele az egymás iránti tisztelet, és hogy egyensúlyban legyen az adás és kapás, mert a kapcsolaton belüli boldogság ettől függ, így vágyaink beteljesülhetnek. Ha kicsi az elfogadás és az adás forgalma, kicsi lesz a nyereség is. A vak, tudatlan, önző szeretet nem ismeri a kapcsolatokon belüli rendet, ezért gyakran tévútra vezet bennünket.  A rend alapú tisztelő és elfogadó szeretet jótékony, gyógyító hatással van mind ránk, mind környezetünkre.


„Ami szeretetből történik és amit általa tartanak fenn, azt csak a szeretet oldhatja fel.”                                                                                                                                
                                                                                Bert Hellinger