2017. december 8., péntek

NatáliaA Natália nevű emberek szorgalmasak, megbízhatók és becsületesek. Karrierjüket tervszerű, kitartó munkával építik fel, keményen dolgoznak céljaikért. Csak túlzott óvatosságuk akadályozhatja meg őket abban, hogy megragadják a lehetőséget az áttörésre. Fontosak számukra a határozott tervek, célkitűzések, hogy lelkesedésüket fenntarthassák. Erős akaratúak és ambíciózusok, kitűnő vezetői képességekkel rendelkeznek. Kommunikatívak, barátságosak és energikusak, természetesnek tekintik az anyagi kényelmet és a kellemes életet. Szeretik a változatosságot, az újszerűséget és a haladást, ha tehetik, sokat utaznak. Komoly hiányosságaik vannak az alkalmazkodás területén, hajlamosak az önelégültségre, mert sokszor figyelmen kívül hagyják mások véleményét. Úgy érzik, hogy mindig nekik van igazuk. Az érzelmeiket nemcsak a külvilág, de saját maguk elől is eltitkolják, mert félnek a visszautasítástól és hogy nevetségessé válnak. Ezért előfordulhat, hogy ridegnek és érzéketlennek tartják őket. A pénzzel kapcsolatosan egyensúlyt kell teremteniük, meg kell tanulniuk megbecsülni a pénz értékét. El kell sajátítaniuk a felelősségvállalás képességét a konfliktusaikat illetően és eleget kell tenniük a kihívásaiknak.

2017. december 6., szerda

A szeretet hatalmaVajon Önt szeretik? Érzi-e maga körül a mindent átölelő szeretetet? Szereti-e a párja, a gyermekei, a szülei, a barátai, az emberek, akik körülveszik? Vannak egyáltalán emberek, akik elfoglalják helyüket az Ön életében, vagy magányosan tölti napjait? És Ön ad-e elég szeretetet azoknak, akikkel kapcsolatban áll? El tudja-e fogadni a szeretetet, ami Ön felé áramlik? Szereti-e azt a valakit, aki Önhöz a legközelebb áll - Önmagát?

A szeretet a legmélyebb és legbensőbb érzés, amely mindenen áthatol. Mindent megold, elsimít, elviselhetővé, örömtelivé varázsol. Sajnos elfelejtjük, nem vesszük észre, hogy a legnagyobb kincs az életünkben.  Gyakran azért szeretünk, mert muszáj, mert érdekünk fűződik hozzá, csupán önzésből.  Azt gondoljuk, hogy tárgyakkal, anyagi dolgokkal kompenzálhatunk, nincs időnk, nincs energiánk szeretni. Rohanunk, és nem tudatosul bennünk, hogy a legnemesebb értékünket felejtjük el szétszórni magunk körül, az emberi természet alapvető szükségletét, ami az emberi létünk legnagyobb csodája.


Szeretet nélkül nem létezhetünk, a szeretet a lélek ereje.  Képes minden negatív érzést magába szívni és átalakítani. Az adás és elfogadás minőségében nyilvánul meg, életre hívja a hála érzését. A szeretet ráébreszt arra, hogy élünk és hogy életünknek csodás értékei vannak. Képessé válunk általa meglátni a szépet, felfedezni az örömöt és a bennünk szunnyadó legnemesebb érzéseket.

Ne felejtsük el ezeket. A kedves szavak, a gondoskodás, egy mosoly, egy érintés, egy ölelés, de csak egy perc a drága időnkből, a legdrágább ajándéknál is többet ér.

2017. december 5., kedd

MiklósA Miklós nevű emberek szeretnek a vallás és a filozófia kérdéseivel foglalkozni, az élet nagy rejtélyeire keresik a választ. Alapvetően zárkózottak, visszafogottak és távolságtartók, nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Minden cselekedetükben céltudatosság látszik, mindig vannak határozott terveik, célkitűzéseik. Erős akaratúak és ambícióval teltek, természetesnek tartják, hogy sikert érjenek el mindenben. Képességeikkel sokra vihetik az életben, kérdés, hogy az elért eredményekkel, megfelelően tudnak- e gazdálkodni. Fontos feladataik közé tartozik a jótékonykodás, mások támogatása, amihez nemcsak a pénz a megfelelő eszköz. Mindent el kell követniük, hogy rugalmassá és nyíltszívűvé váljanak. Kevés képzelőerejük lévén, törekedniük kell a találékonyságra, meg kell tanulniuk hinni a változásokban, a fejlődésben és az új tapasztalatok szerepében. Nem kell félniük az élet teljes megélésétől, megismerésétől és megtapasztalásától. Több megértést, türelmet és érdeklődést kell tanúsítaniuk embertársaik iránt. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni, hajlamosak az önelégültségre és a figyelmetlenségre. Rá kell ébredniük, hogy nem lehet mindig igazuk. Közeledniük kell a természethez, mert ott felfedezhetik a harmónia, a béke és a kiegyensúlyozottság gyökereit.

2017. december 4., hétfő

BorbálaA Borbála nevű embereket az igazság és jóság motiválja. Igazi álomvilágban élnek, és azt szeretnék, ha minden tökéletes és mindenki boldog lenne. Nemes gondolkodású és minden gyakorlatiasságot nélkülöző egyéniségek. Szeretik az egyedüllétet, mert természetes állapotuk a magány. Rendszeresen vissza kell vonulniuk, hogy feltöltődhessenek, megnyugodhassanak, mert ha nem teszik, fáradtakká és feszültekké válnak. A békét és a nyugalmat tartják az élet legfőbb értékeinek.  Kitartóak és általában komolyak, ami stabilitást eredményez életükben. Analitikai képességeik páratlanok, érdeklődnek a hit, az emberi lélek és az ezzel kapcsolatos tanok iránt. Képessé válhatnak életük során nemes lelkű, türelmes és megértő személyiséggé fejlődni. Ugyanis nincs türelmük a figyelemösszpontosítást igénylő dolgokhoz, nyughatatlanok és állhatatlanok, ami felületességhez vezethet. Törekedniük kell a rugalmasságra és nyitottá kell válniuk a változásokra és a tapasztalásokra. El kell sajátítaniuk a találékonyság képességét és meg kell nyitniuk a szívüket, hogy optimistán tekinthessenek a világra. Fel kell vállalniuk a konfliktusaikat és meg kell tanulniuk küzdeni, hogy a kihívásaikkal megbirkózhassanak.

Barbara


A Barbara nevű emberek nagyvonalúak, idealisták, szilárd jelleműek, kitűnő koncentrációs képességgel rendelkeznek, és bátran számolnak a realitásokkal, miközben képesek megőrizni lelki egyensúlyukat. Jó, ha mielőbb megtalálják önkifejezésük egyéni módját, hogy tehetségük, kiválóságuk megnyilvánulhasson. Ha kreatív módon kötik le energiáikat, rendkívül sok felgyülemlett feszültségtől szabadulhatnak meg. Kitartásuk stabilitást eredményez életükben, a tudománynak és a hitnek nagy jelentőséget tulajdonítanak. Analitikai képességeik páratlanok, képesek meglátni, érzékelni a mögöttes összefüggéseket. Azonban türelmetlenek, nyughatatlanok és állhatatlanok, amely tulajdonságok felületessé tehetik őket. Gyakorolniuk kell a rugalmasságot és a találékonyságot, fel kell ébreszteniük magukban a megismerési és tapasztalatszerzési vágy képességét. Komoly hiányosságaik lehetnek az alkalmazkodás területén. Hajlamosak az önelégültségre, mert sokszor figyelmen kívül hagyják embertársaik véleményét, és nem szívesen vállalják a felelősséget tetteikért. Meg kell tanulniuk küzdeni és eleget tenni kihívásaiknak.

2017. december 3., vasárnap

BorókaA Boróka nevű emberek intelligensek és érdeklődők, szeretnek távoli tájakra utazni, idegen kultúrákat megismerni. Igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság.  A munkájukat hobbinak tekintik, akaraterejük hatalmas és rendkívül kitartóak. Fontos számukra a határaik kijelölése és tiszteletben tartása, a felelősséget azonban nem szívesen vállalják. Becsületesek, kreatívak és előítéletektől mentesek. Nem vesznek részt hatalmi harcokban és távol tartják magukat az anyagi ambícióktól. A konfliktusok, a csatázás, vitázás nem az ő világuk, ha tehetik, elkerülik a zavaros helyzeteket. A feszültségeik legkedvezőbb levezetési módja, ha kreativitásukat alkalmazva olyan tevékenységet végeznek, amiben örömüket lelik. Meg kell találniuk az önkifejezésük sajátos, egyéni módját, hogy tehetségük felszínre kerülhessen. Mindent el kell sajátítaniuk, ami a pénzzel kapcsolatos. Nem ártana, ha egyensúlyba kerülne a takarékosság és az adás-kapás területe. Meg kell tanulniuk megbecsülni a pénz értékét, el kell sajátítaniuk a konfliktusaik felvállalásának és a küzdeni tudásnak a képességét is.