2017. augusztus 25., péntek

Lajos


A Lajos nevű emberek erős hitű, ösztönből cselekvő, természetükből adódóan a dolgok mélyére látni akaró személyiségek. Szükségük van az érzelmi biztonságra ahhoz, hogy nyitottak és közvetlenek lehessenek. Optimisták, képesek örülni az életnek, a pillanatnyi örömöket keresik, nem aggódnak a holnap miatt. Ez a mentalitás rendkívül jó hatással van a környezetükre. Kedves, megnyerő, vidám alaptermészetűek, megjelenésük és viselkedésük barátkozó, segítőkész és jóindulatú. Könnyűszerrel elűzik mások komor hangulatát, negatív gondolatait, pesszimizmusát.


Alapvetően hűvösek, szeretik tartani a távolságot, számukra kellemetlen helyzetekre visszafogottan, zárkózottan reagálnak. Nehéz közel kerülni hozzájuk, mert bizalmatlanok mindenkivel. Könnyen túlzásokba esnek, akár nagyvonalúságról, érzékiségről, vagy lelkesedésről legyen szó. Indulatai is nagyon hevesek és a függetlenségi vágyuk is erősebben érvényesül. A szavak emberei, ezért néha túl sokat beszélnek. Fontos számukra a külsőség és rendkívül csapongó természetűek. Nehézségeik akadhatnak a kitartás hiányából, és hajlamosak szétforgácsolni tehetségüket is. 

2017. augusztus 24., csütörtök

BertalanA Bertalan nevű emberek szeretnek a dolgok mélyére látni, a felszín alatt ható erők és okok tanulmányozásával foglalkozni, akár emberek viselkedéséről, akár fizikai folyamatokról legyen szó. Mély hittel, megnyerő modorral és együttműködésre kész személyiséggel rendelkeznek. Életfeladatuk, hogy mások elképzeléseit segítsenek konkrét, anyagi formában megvalósítani. Képesek tiszta szívből szeretni, becsületesek, kreatívak és előítéletektől mentesek. Nemes érzésű és gondolkodású emberek, akik sokszor nem értik, hogy miért vitázik, csatázik örökösen mindenki. 

A figyelemösszpontosítás területén adódnak gondjaik, nincsenek otthon a tervezés, szervezés területén. Rendkívül nyughatatlanok, és felületesek, nehézséget okoz számukra a komoly, céltudatos munka elvégzése. Alkalmazkodni is nehezükre esik, és inkább csak a saját meglátásaikat veszik figyelembe, nem foglalkoznak a kívülállók véleményével. Párkapcsolatukban mellőzik a közlékenység, a nyugodtság és a melegszívűség kimutatását. Kiegyensúlyozatlanok és nincs meg a megfelelő harmónia az életükben. 

Bence


A Bence nevű emberek bátrak, elszántak, erős akaratúak, mindenben az élre törnek. Kitűnő képességeikkel bárkit képesek legyőzni, rendkívül vitálisak, energikusak és lendületesek. Örülnek az életnek, túlpezsgő életerő és élni akarás van bennük. Minden cselekedetükben ott van a céltudatosság, természetesnek tartják, hogy sikerre vigyenek minden ügyet és elérjék céljaikat. Alaptermészetüknél fogva békések, szelídek és gyengédek, kifejezetten nyugtató hatással vannak környezetükre. Készek bárkit, bármikor vigasztalni, mert rendkívül empatikusak.

Olykor hajlamosak a fölényes, hatalmaskodó magatartásra, ami akadályt gördíthet fejlődésük útjába. A sikerük és az érvényesülésük azonban nem csak saját adottságaikon, de mások jóindulatán is múlik. Fontos, hogy önzetlenné váljanak és az anyagias céljaik mellett, a magasabb célok is motiválják őket. Vigyázniuk kell a békére, törekedniük kell a vitás ügyek elsimítására, különben előfordulhat, hogy önhittnek, érzéketlennek tartják őket, és magányossá, elszigeteltté válnak.2017. augusztus 22., kedd

Menyhért
A Menyhért nevű emberek javíthatatlan álmodozók, igazi álomvilágban élnek és azt szeretnék, ha a világon mindenki tökéletes és boldog lenne. Rendkívül nemes gondolkodású, minden gyakorlatiasságot nélkülöző egyéniségek. Szeretetre méltóak, idealisztikus eszmékért harcolnak, csak nehezen veszik észre, ha valaki nem méltó a bizalmukra, barátságukra. Individualisták, függetlenségre és szabadságra törekednek. Óriási energiáik spontán megoldásokhoz, eredeti ötletekhez vezetik őket. Gyakran kerül az útjukba nem hétköznapi kihívás, nagyfokú önbizalomra és hitre van szükségük ahhoz, hogy kitartsanak eredeti elgondolásaik mellett. 

Örömüket lelik született békéltetőként abban, hogy diplomatikus viselkedésükkel elsimítsák az embertársaik között feszülő ellentéteket. Hangulatingadozásaik súrolhatják a depresszió határát, túlzottan befolyásolhatók és érzékenyek. Alaptermészetükből adódóan békések, szelídek, gyengédek és túláradóan együttérzők tudnak lenni. Fölös energiáikat, szabadidejüket hasznos, kreatív módon kell lekötniük. Szinte mindegy, hogy milyen módon, lényeg, hogy jól érezzék magukat, mert ezzel tudják a feszültségeiket levezetni. Meg kell tanulniuk kifejezni önmagukat, az érzéseiket felszínre engedni, és felismerni, hogy az érzelmeiknek nemcsak racionális oldala létezik.

2017. augusztus 21., hétfő

Erőfeszítés árán


Ernő bemegy a cipőboltba, a szívélyes eladó rögtön odamegy hozzá. – Miben segíthetek, uram?
– Egy pár fekete cipőt szeretnék. 
– Lássuk csak, a maga lába úgy … negyvenkettes lehet. Igaz?
– Nem, negyveneset szeretnék.
– Bocsásson meg, uram, én húsz éve dolgozom a szakmában, a maga lába esetleg negyvenegyes.
 – Negyveneset legyen szíves!
– Bocsásson meg, megmérhetem a lábát?
– Mérjen amit akar, de én akkor is negyveneset kérek.

Az eladó megméri a lábát és elégedetten felkiált – Látja, én megmondtam, negyvenes!
– Ide hallgasson! Ki fogja kifizetni a cipőt, maga vagy én? Hozzon nekem egy negyveneset!
Az eladó kelletlenül hoz egy negyvenes cipőt. – Tessék uram, csomagoljam? –  Adna egy cipőkanalat?
– Föl akarja próbálni?
– Igen, persze.

Több sikertelen próbálkozás, mulatságos tekergőzés után Ernőnek sikerül beleerőltetnie a lábát a cipőbe. Fogát összeszorítva tesz egy pár lépést a szőnyegen, majd a kasszához megy. – Megveszem. nem kell csomagolni, a lábamon hagyom.Ernő üggyel-bajjal visszasétál a háztömbnyire levő munkahelyére, ahol pénztáros. A munkaidő leteltével, az arca eltorzult, a szeme kivörösödött és csak úgy patakzik a könny a szeméből. Társa, aki egész nap végignézte a szenvedését, aggódni kezd érte. – Rosszul érzed magad?
– Csak szorít a cipőm.
– Beázott?
– Nem, két számmal kisebb a lábamnál.
– Miért kisebb?
– Elmondom – feleli fogait összeszorítva Ernő. – Nem túl élvezetes az életem. Az utóbbi időben kevés kellemes pillanatom volt. Ezzel a cipővel gyötröm magam. Rettenetesen szenvedek, az igaz…de néhány óra múlva, ha hazaérek és leveszem, el tudod képzelni, hogy milyen élvezet lesz, barátom?


2017. augusztus 20., vasárnap

IstvánAz István nevű emberek jó kifejezőkészséggel, rendkívüli sokoldalúsággal és nagy tehetséggel rendelkeznek. Könnyed, szellemes társalgó természetüknél fogva, bárhol megfordulnak, mindenhol megkedvelik őket. Energiáik spontán megoldásokat, hirtelen ötleteket és inspirációs segítséget nyújtanak az éltük minden területén, mely személyiségük egyediségéhez vezet. Legfőképp függetlenségre és szabadságra törekednek.  Természetesnek találják az anyagi kényelmet és a kellemes életet, kedvelik a változatos és érdekes tevékenységeket. Kommunikációs képességük által képesek fellelkesíteni, bátorítani, meggyőzni az embereket.

Gyakran nyughatatlanok, mindig valami újat, a változást keresik. Előfordul, hogy kiszámíthatatlanok, szélsőségesen önfejűek, nincsenek tekintettel senkire és semmire. Nem szeretnek hétköznapi gondokkal foglakozni. Időnként eléggé felületesek lehetnek, amit sokan ki is használnak, olykor képtelenek az alapos munkára, a részletekbe menő odafigyelésre. Túlzott szenvedélyességük erőszakosságba torkollhat, alkalmanként megmutatkozhat, miként tudnak kissé kellemetlen modort felvenni, vagy hirtelen haragra gerjedni.