2017. június 10., szombat

11-én születettek


A 11-én születettek meglehetősen ellentmondásos, kiszámíthatatlan jellemmel bírnak. Vagy túl egotudatosak és férfiasak, vagy inkább nőiesek, érzékenyek, de határozottak. Igazi erősségük az individualitásuk, inspiratívak telve ötletekkel, azonban nagyszabású gondolataikat ritkán képesek véghezvinni nyugtalan és ideges természetük miatt. Folyton az újat, a változást keresik, ezáltal is inspirálva környezetüket. Intuíciójuk erősen fejlett, így úrrá tudnak lenni a legtöbb problémán. Rendkívül érzékenyek, sebezhetőek, könnyen megbántódnak, mert úgy érzik, hogy bántják őket. Nehezen adnak egyértelmű, egyenes választ, érzelmeik egyik végletből a másikba löki őket, ezáltal is jönnek ki nehezen embertársaikkal. Olykor kiszámíthatatlanok, önfejűek, nincsenek tekintettel semmire. Törekszenek a függetlenségre minden téren. Szeretik a nyugalmat, békességet és szükségük van egy szerető, megértő társra. Életük közepétől nehéz, nem mindennapi feladatok megoldása elé állítja őket az élet.


„ Soha ne mérd meg egy hegy magasságát, mielőtt elérnéd a csúcsát. Csak akkor fogod látni, milyen kicsi volt.”                                                             
                                                                                            Dag Hammarskjöld

2017. június 9., péntek

Szelídgesztenye - A megváltás virágaA kétségbe vagy esve? Az összeomlás határán állsz? Többet már képtelen vagy elviselni? Úgy érzed nincs megoldás? Nem vagy képes kijutni a jelenlegi helyzetedből? Ez a lelkiállapot, amire a szelídgesztenye megoldást kínál. Ha a teherbírásunk és a tűrőképességünk határához érkeztünk és úgy érezzük, hogy nem bírunk el több megpróbáltatást, kétségbeesünk, hitetlenség és céltalanság lesz rajtunk úrrá. Védtelennek, kiszolgáltatottnak, magányosnak, tehetetlennek érezzük magunkat. Valójában egy krízist élünk meg.

A szelídgesztenye esszenciája azoknak hozhat enyhülést, akiknél a szenvedés már-már elviselhetetlenné vált, illetve, akiknél a betegségük stressz vagy idegösszeroppanás hatására alakult ki. A gyógyír vigaszt nyújt a kétségbeesetteknek és új reményt ad. Hatására bizakodóvá válhatunk a válságos helyzetekben is, kialakulhat az önálló, erős, a kihívásoktól meg nem futamodó személyiségünk. Az élet nagy fordulópontjait, a szenvedéseket bizakodva, a sorstól kapott feladatként, hittel élhetjük át. Tudjuk, hogy mikor kell a tettek mezejére lépnünk, és mikor jobb, ha hagyjuk történni a dolgokat.

Érdekességként... a szelídgesztenyefa a leghatalmasabb és legcsodálatosabb fák közé tartozik. Egyenes törzsével és spirálisan csavarodó ágaival még télen is óriási energiát képes magából árasztani. Az Etna vulkán keleti lejtőjén magasodó „száz lovas” gesztenyefája, a világ legöregebb gesztenyefája, körülbelül 4000 éves.


9-én születettek


A 9-én születettek az emberbaráti és békeszerető emberek közé tartoznak, a leghumánusabbak és legtoleránsabbak mindaddig, amíg nem tapasztalnak igazságtalanságot és őszintétlenséget. Művészi és intellektuális hajlamúak, fantáziájuk gazdag, óriási szellemi potenciáljuk van ahhoz, hogy kreatív munkák területén minden célt elérhessenek. Gondjaik vannak a realitással, hihetetlenül idealisták, nagyvonalúak, toleránsak és túl jóhiszeműek, amivel sokan visszaélnek. Általában csendesek, szerények, megbízhatóak, felelősségteljesek és érzékenyek, főként az érzelmi problémákkal küszködő embereket vonzzák, végtelenül megértőek, együttérzőek és szeretetteljesek tudnak lenni. Gyakran előfordul, hogy olyan kapcsolatban élnek, amelyben sokkal többet adnak, mint amennyit visszakapnak, de ezt tanulási folyamatnak fogják fel. A tökéletességre törekednek, ezért sokszor csalódnak az emberekben, mert naivan hisznek az emberi jóságban, ingatagok és elcsábíthatók. Rendkívül tapintatosak, nem szeretik beleártani magukat mások ügyeibe. Már fiatalon megtanulnak alkalmazkodni a nehéz helyzetekhez, életük általában sikeres, de meg is dolgoznak érte.

„ Az életem a tanításom.”                                                                 Mahátma Gandhi

2017. június 8., csütörtök

8-án születettekA 8-án születettek kiváló vezetői-és szervezői képességekkel rendelkeznek, energiadúsak, igyekvők és kreatívak. Intelligensek, logikus gondolkodásúak, éles elméjűek, aktív vállalkozási hajlam jellemzi őket, szívesen foglalkoznak pénzügyekkel. Fontosnak tartják az anyagi javakat, az egzisztenciális sikereket, hajtja őket az érvényesülés, a karrier utáni vágy. Becsvágyóak, gyakorlatiasak, tettre készek, magas pozíciót, hatalmat érhetnek el akár már fiatalon is, de fontos felismerniük, hogy a hatalmat felelősségteljesen kell kezelniük, egyensúlyban kell tartaniuk energiájukat, erejüket és érzéseiket. Jellemzi őket a túlzásokra való hajlamosság, nem igazán ismerik az „arany középutat”, vagy nagy sikerek, vagy nagy kudarcok érik őket életükben, azonban képesek mindig újra felállni. Előfordulhat, hogy zsugoriak és szűk látókörűek, hidegek, sértődékenyek és agresszívak, de lendületesen vetik magukat az élet küzdelmeibe. Sokszor nem mutatják érzékenységüket és sérülékenységüket, mert félnek a gyengeségtől és a visszautasítástól, pedig intenzív és szenvedélyes érzelmek jellemzik őket. A szerencse fiai, azonban 30 éves koruk környékén nagy csalódást élhetnek át.


„ Jómódunk valódi mértéke az, hogy mennyit érünk a pénzünk nélkül.”                                                                                                    Ismeretlen szerző

2017. június 7., szerda

Ernyős madártej – A vigasz virága


Életünk során sokféle megrázkódtatást élünk át,- mint a balesetek, betegségek, szeretteink elvesztése, vagy nagy konfliktusok,- de azok mindegyikét nem biztos, hogy képesek vagyunk feldolgozni. Ezek a történések láthatatlanul is befolyásolják az életünket, kibillentve az energetikai rendszerünket az egyensúlyából. Rögzülnek, mint traumatikus élmények, vagy sokkszerűen hatnak, és akár rögtön, vagy egy idő után testi tüneteket is kiválthatnak. A traumák többsége gyermekkorunkban ér bennünket, ami sokszor feledésbe is merül.
Az ernyős madártej esszenciája azokban az esetekben alkalmazható, amikor az adott testi vagy lelki probléma kialakulása egy bizonyos negatív eseményhez köthető. Legyen ez akár súlyos, nagy hatású élmény, vagy enyhébb eset is, mint például egy nagy veszekedés, egy hirtelen érkezett rossz hír, vagy egy utcán látott baleset, amely hirtelen feszültséget, sokkélményt okoz. Tartós traumatikus állapotban kialakulhat étvágytalanság, emésztési probléma. A hirtelen jövő sokkélmény egyéb tünetek mellett ájulást is okozhat.
A traumatikus helyzetek fő hátránya, hogy nem lehet őket meg nem történtté tenni, a bánat elfojtása csak bizonyos ideig lehetséges, előbb-utóbb szembe kell nézni vele. Az esszencia éppen ebben segít, könnyebbé teszi a régi élmények feldolgozását, vigaszt nyújt a nehéz időkben. Az ember képessé válik elviselni a nehéz helyzeteket, meg tudja emészteni az őt érő negatív hatásokat és fel tudja használni a lelki fejlődéséhez. Fogékonyabbá válik a benyomásokra, és megtanulja azokat alkalmazni, valamint  kifinomultabban lesz képes alkalmazkodni a nehéz élethelyzetekhez.7-én születettekA 7-én születettek rendkívül fegyelmezett és felelősségteljes emberek. Pszichikailag érzékenyek, titokzatosak, zárkózottak és intuitívak, szeretik önállóan megoldani, és a saját bőrükön megtapasztalni a dolgokat. Mindent egyedi módon csinálnak, elmélyülten, filozofikusan gondolkodnak, így munkájukban, feladataikban komoly sikereket érhetnek el, ami alaposságuknak is köszönhető. Szívesen töltik egyedül az idejüket, de szeretik a barátaikat is, és örömet okoz nekik, ha beszélhetnek a gondolataikról, elképzeléseikről, bár nem jellemző rájuk a felesleges beszéd. Ilyenkor igénylik az elismerést, mert kifelé erősnek látszanak ugyan, de szükségük van a megerősítésre. A határokat szigorúan kijelölik önmaguk számára, különösen érzelmi téren, hisz érzelmeiket nem szeretik kimutatni, félve a csalódástól. Egész életükben érzelmi megterheléseknek vannak kitéve, ennek ellenére úrrá tudnak lenni gondjaikon. Jellemző rájuk a bizalmatlanság és a távolságtartás is, gyakran kíméletlenek, elutasítók és depressziós hajlamaik vannak, emiatt nem túl népszerűek. Igazságszerető, egyenes emberek, akiknek rendkívül magas céljaik vannak, amiket képesek állhatatosságuknak köszönhetően el is érni.


„ Az, hogy mennyire vagyunk képesek együtt áradni az élettel, megmutatja, mennyire vagyunk képesek a bizalomra.”                                   ismeretlen szerző

2017. június 6., kedd

Segíteni, hogy önmagunkon segíthessünk.


A tanácsadó segítsége által megnyílik az emberek szíve önmaguk felé.Életünk során kerülhetünk olyan helyzetekbe, amikor lelkileg nehéz elviselnünk a napi gondokat, megpróbáltatásokat, akadályokba ütközünk, elkeserítő gondolataink alakulnak ki, konfliktusok sorozata keresztezi mindennapjainkat. Ezek a problémák befolyásolják kapcsolatainkat, munkánkat, teljesítményünket, az önértékelésünket. 

Folyamatosan és egyre gyorsabban változó világunk is újabb és újabb kihívások elé állít bennünket. Az információs túlterheltség, a fokozódó elvárások, gyakran túlterhelik testi, lelki és érzelmi alkalmazkodóképességünket, így szorongókká, zavarodottakká válhatunk és különböző pszichoszomatikus tünetek alakulhatnak ki bennünk.


Egy ideig úgy gondoljuk, hogy a saját problémáinkat, magunknak kell megoldanunk. Azonban elkezd fogyni az energiánk, egyre sűrűsödnek a konfliktusaink, a feszültség mind nagyobb lesz bennünk és körülöttünk és elkezdjük érezni, hogy tehetetlenek vagyunk, nem tudjuk egyedül megoldani a problémáinkat, segítségre van szükségünk.


A különböző módszereken keresztül a hozott probléma megoldására koncentrálunk, aktivizáljuk a belső erőforrásainkat, fejlesztjük az önismeretünket, megteremtjük a belső egyensúlyunkat, új szemlélet- és viselkedési módokat alakítunk ki, hogy alkalmazkodni tudjunk a kialakult körülményeinkhez.

Az alternatív gyógymódok, a különböző segítő terápiás eljárások, finoman, kíméletesen vezetnek rá bennünket a megoldásokra. Munkám során a legfontosabb számomra az ember, akinek megmutathatom, hogyan érheti el a testi, lelki egészségét.  Örömmel tölt el, ha segíthetek neki, hogy talpra álljon, mosolyogni tudjon, élvezhesse az életét és szerethesse önmagát, hogy másokat is szeretni tudjon.


Ha segítségre, tanácsra van szüksége, mert összekuszálódtak a dolgok Ön körül, várom szeretettel.

Tel: 0630/9628269


„A test gyógyítása – a lélek és a szellem egészsége nélkül – nem elégséges az embernek.”                                                                                                  E. Cayce

                                                                                                                                                   

2017. június 4., vasárnap

5-én születettekAz 5-én születettek óriási belső erővel és még nagyobb szabadságvággyal rendelkeznek. Energiadúsak, bátrak és kitűnő vezetői képességeik vannak. Sokoldalúak, társaságkedvelők, barátkozóak, jó az alkalmazkodó készségük és intelligensek. Szabadságra és változásra van szükségük, leküzdhetetlen vágy hajtja őket mindig tágabb horizontok felé. Nem tűrik a korlátozásokat és nem jól viselik, ha valaki megmondja nekik, hogy mit kell csinálniuk. Fontos számukra a tágasság, a tudás, de jellemzi őket a nagylelkűség, és a nyíltszívűség is, számukra minden lehetséges. A partnerkapcsolatban sem tűrik a korlátozásokat, ha úgy érzik, hogy gátolják a szabadságukat, elmenekülnek. Szeretik a dolgok szüntelen változását, az átalakulásokat, a kalandokat. Nyughatatlan energiájuk igazán a viták során mutatkozik meg. A legindulatosabb jelleműek az összes szám közül, hajlamossá válhatnak dühkitörésekre, heves érzelmi reakciókra. Szeszélyesek, olykor nyűgösek, sértődékenyek, makacsok és öntetszelgők. Fiatalkorukban bizonytalanok, problémás gyerekek lehetnek, nehezen tanulnak. Életük második felében alakul ki leginkább az életük.

„ A kaland nem odakint van; a kaland bennünk rejlik.”                                David Grayson

Egynyári szikárka – Az egyensúly virága


Azok számára, akik tudják mit akarnak, furcsán hathat a határozatlanság, de vannak olyan embertársaink, akik némán szenvednek, mert „képtelenek két dolog közül választani: először az egyik tűnik jónak számukra, aztán a másik.” Az alternatívákon való hezitálás, minden energiájukat felemészti, így a cselekvésre már nem marad erejük, csak vergődnek össze-vissza. Ez az állapot megbénítja az akaratot, mozgásképtelenné teszi az egyént, aki így egész életében nem lép a tettek mezejére. Olyan, mint az üldözött nyúl, ahogy cikázik, előbb teljes erővel fut az egyik irányba, aztán mikor már azt hinnénk, hogy eltűnik a bozótban, hirtelen meggondolja magát, irányt vált, és rohan tovább. Nem tudja eldönteni, merre szökelljen. Tehát az ember egyfelől birkózik a benne megjelenő ellentétes észérvekkel, másfelől pedig meg van győződve arról, hogy döntéseit másoktól függetlenül kell meghoznia.

Ez az állapot fizikailag olyan betegségeket produkál, amelyek tünetei az ingadozás különböző fázisaiban nyilvánulnak meg. A hangulati ingadozásoktól kezdődően, az egyensúly zavarain át, a vérnyomás-ingadozás, a hormonális zavarok, székrekedés és hasmenés váltakozása, testsúly ingadozás, hamar felszökő és gyorsan lecsillapodó láz, valamint a pajzsmirigy ingadozó működése is kialakulhat.
A szikárka a határozatlanság és a szélsőséges lelkiállapot változások ellenszere.  

Pozitívan hat döntésképtelenség esetén, segít megtalálni a belső egyensúlyt. Az esszencia segítségével a kiegyensúlyozottság mind fizikai, mind lelki szinten megjelenik: az ember minden helyzetben képessé válik megtartani belső egyensúlyát, nyugodtságot és határozottságot sugároz. Mind a pozitív, mind a negatív oldal mérlegelésével képes a megfelelő pillanatban helyes döntéseket hozni.