2019. május 21., kedd

Merkúr az Ikrekben
Amíg a Merkúr a Bikában járt, nyugodtan és kitartóan tevékenykedve, a gyakorlati oldaláról közelítettük meg intézni való ügyeinket . Amint a Merkúr saját jegyébe, az Ikrekbe lép, hozzásegít bennünket ahhoz, hogy könnyebben boldoguljunk, akár többféle ügyes-bajos teendőnkkel is, behozzuk elmaradásainkat, félretett dolgainkat. Hajlamossá válhatunk feleleveníteni régi kapcsolatainkat, és szívesen ismerünk meg új embereket, amely lépés jó hatással lehet üzleti életünkre is.


Kommunikációnk könnyedebb és nyitottabb, kifejezésmódunk színesebb és lényegre törőbb lehet ebben az időszakban, éppen ezért kedvez a vizsgáink, interjúink, előadásaink sikeresebb lebonyolításának. Érdeklődési körünk kitágul, olyan dolgok is felkelthetik a figyelmünket, amik eddig nem voltak érdekesek a számunkra. Akárhol megfordulunk, a beilleszkedés lazábban, gátlásoktól mentesen sikerülhet, hiszen alkalmazkodási készségünk felerősödhet.Előfordulhat azonban, hogy kommunikációnk pletykálkodásba, felszínes szócséplésbe csúszik, és szívesen játszuk a közvetítő szerepét. Könnyen keveredhetünk vitába, hamarabb hajlunk az intrikára, és felületességünk és szétszórtságunk miatt, visszaélhetünk mások bizalmával. Aktív időszak ez, amikor az ismeretlen iránti megismerési vágyunk hatásának engedve szívesen utazunk, indulunk vásárló körútra, lendülünk mozgásba.


2019. május 17., péntek

Kahil Gibran: A próféta...a Gyermekekről
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.

Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy
nyilai sebesen és messzire szálljanak.
Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.2019. május 15., szerda

Vénusz a Bikában
Amíg a Vénusz a Kosban járt, felerősítette ösztönös késztetéseinket és szexuális energiáinkat, valamint fokozta türelmetlenségünket a vágyainkkal kapcsolatban. A Bikába lépve fontossá válik társas kapcsolatainkban a harmonikus együttlét, az érzéki benyomások követése, a testi örömök, egymás közelségének élvezete. Birtoklási vágyunk megnő, ezért ebben az időszakban, hajlamossá válunk kisajátítani szerelmünket, barátainkat. Értékítéletünket is a külsőségek szempontjából alakítjuk, és ez ráteheti a bélyegét kapcsolataink minőségére.Alapvető törekvésünk a biztonság és az egyetértés megteremtése életünkben. Fontossá válik, hogy gyökeret verjünk, elköteleződjünk valaki vagy valami mellett, aki ízlésünknek, igényinknek minden szempontból megfelel. Ennek megfelelően kritikusan állhatunk olyan személyekhez, helyzetekhez, dolgokhoz, melyek számunkra nem elég kifinomultak, ízlésesek, esetleg esztétikusak. Mivel esztétikai érzékünk megnő, kedvez ez az időszak külsőnk formálására, csinosítására, valamint otthonunk kényelmessé, harmonikussá tételére is.Amíg a Bikában tartózkodik a Vénusz, képesek lehetünk a maguk legföldeltebb realitásában látni a világot magunk körül. Azt vesszük alapul, ami kézzel fogható, gyakorlatiasan megvalósítható. Könnyebben rálátunk a fizikai világban rejlő megoldásokra, hogy anyagi szükségleteinket is számunkra a legmegfelelőbb módon kielégítsük. Lehetőségünk lehet terveinket alaposabban átgondolni, hogy körültekintően és biztosan haladhassunk előre. Fontos azonban figyelnünk arra, hogy körülményeinket, melyeket kitartóan megteremtünk, ha kell. képesek legyünk el is engedni.

2019. május 9., csütörtök

Elfogadás - Családállítás


„Rendben vagyok. Minden rendben van. Minden úgy tökéletes, ahogy van.”

Vajon hányan érzik valóban így, s hányan használják üres frázisokként, hazudva a külvilágnak, s önmaguknak egyaránt?
Milyen érzés lehet mindenben megtalálni a harmóniát, önfeláldozás érzése nélkül mások szolgálatára lenni, ráébredve az önbecsülés felemelő érzésére?Életünkben bármikor, bármit is tettünk, azért tettük, mert az adott pillanatban azt gondoltuk helyesnek. Az elfogadás állapotában lehetségessé válik, hogy saját múltunkat – úgy, mint másokét is – megbocsássuk és hagyjuk begyógyulni a régi sérelmeket. 
A múlt súlya lekerülhet a vállunkról, derűlátóan tekinthetünk a mára, és hálásak lehetünk az életünkért. Világossá válik, hogy a tegnap már elmúlt, a holnap még nem jött el, így csakis a mai nap létezik. 
Elfogadással megérkezünk a jelenbe, és mert elfogadjuk saját természetünket, nem bánkódunk többé a múlt miatt, s a múlt sebeinek begyógyulásával, a jövőtől való félelem sem létezik többé.Az elfogadás állapotában az az érzésünk, hogy semmit sem kell megváltoztatnunk. Minden úgy tökéletes és úgy szép, ahogy van. A világ és benne a létünk azért van, hogy élvezzük. Belső biztonságunk és bőségérzetünk segítségével önzetlenül és könnyű szívvel adunk, nem várva ellenszolgáltatást. Megértjük, valójában mi az igaz szeretet, hiszen elengedve, a múltunkkal kapcsolatos belső gátjainkat, szeretetünk, saját természetünkből fakadóan, mindenhová elér.


A lényeg számunkra az, amivé válunk, s nem az, amink van és amit teszünk. Úgy érezzük, nagyon is rendben van, ha egyszerűen csak önmagunk vagyunk. Éppen olyanok, amilyen belső lényünkből fakadóan lennünk kell.


„A tapasztalat akkor válik a hasznunkra, ha magunk mögött hagyjuk.”

                                                                         Bert Hellinger

2019. április 26., péntek

Kahil Gibran: A Próféta…a házasságról
Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék:
Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet.

Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek.
Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek egymás szívét.
Mert szíveteket csak az Élet keze fogadhatja be.
És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontúl közel:
Mert a templom oszlopai távol állanak egymástól,
És a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik.

2019. április 19., péntek

Vénusz a Kosban
Míg a Vénusz a Halakban járt, az illúzióink, álmaink könnyebben távol tartottak bennünket a realitásoktól, jobban odafigyeltünk intuitív meglátásainkra. A Kosba érve az ösztönkésztetéseink kerülnek előtérbe. Fontossá válik vonzerőnk próbára tétele, kezdeményező energiáinkkal hódítani vágyunk. Előtérbe kerül szenvedélyes és domináns oldalunk és egonk dominanciára törekszik.


Könnyebben és gyorsabban bonyolódunk szerelmi kalandokba, ezért ebben az időszakban nehezebben köteleződünk el. Társas kapcsolatainkban a szabadságot és a függetlenséget akarjuk megélni, és hajlamosabbak vagyunk a rivalizálásra. A szokásosnál határozottabban kezeljük pénzügyeinket is, tartalékainkra és értékeinkre jobban figyelünk.


Sokkal jobban figyelembe vesszük saját igényeinket, fontossá válnak szükségleteink. Éppen ezért impulzívabban költekezhetünk, így váratlan, könnyen jött bevételeinket könnyen el is veszíthetjük. A Vénusz Kosban tartózkodása idején felerősödhetnek szexuális energiáink, és törekvéseink önzőségben és akaratosságban nyilvánulhatnak meg.

A kalmár és a papagájÉlt egyszer egy keleti kalmár, akinek volt egy papagája.
A papagáj egy napon felborított egy olajos üveget.
A kalmárt elfogta a méreg, és botjával fejbe vágta a papagájt.
A madár attól kezdve nem beszélt többé, pedig azelőtt igen értelmesnek mutatkozott.
Fejéről hullani kezdett a toll, és nemsokára megkopaszodott.
Egy napon, gazdája boltjában ült a polcon, mikor egy kopasz vevő lépett az üzletbe.
Látványától a papagáj egyszerre lázba jött.
Szárnyával verdesett, ide-oda szökdécselt, csicsergett, míg végül mindenki ámulatára megeredt a nyelve:
„Te is leverted talán az olajos üveget, téged is megbúboltak, és azért nincs a hajad a fejed tetején?”
                                                                             Mauláná nyomán

2019. április 17., szerda

Merkúr a Kosban
A Merkúr Halakban való áthaladásával nem segítette a döntéseink meghozatalát, kissé gátolva ügymeneteink gyakorlati megragadását. A Kosba érve azonban újra mozgásba lendülnek a dolgaink és nekiláthatunk terveink megvalósításának. Fontossá válhat, hogy önkifejezésünkön keresztül elképzeléseinknek teret adjunk, ezért gondolatmenetünket impulzív és azonnali tettek követhetik. Szívesebben kezdünk új, még ismeretlen területek tanulmányozásába, nyitottságunk mindenre kiterjed, amit a saját módszereinkkel sajátíthatunk el.

Impulzivitásunk azonban hatással lehet környezetünkre, hiszen szenvedélyes kommunikációnkkal rámenősnek, akaratosnak tűnhetünk. Gyors és elhamarkodott gondolkodásunk téves döntéseket szülhet, s ebből eredően, alapok nélkül, hirtelenjében elkezdett dolgaink később kártyavárként omolhatnak össze. Figyelmetlenségünk és meggondolatlanságunk miatt, a közlekedés során, az utakon is fájó tapasztalatokat szerezhetünk.


Nem áll távol tőlünk ebben az időszakban a mértéktelenség sem és rendkívül türelmetlenné válhatunk. Beszédünk felgyorsulhat, akadozottá válhat, sebesen pergő gondolataink megelőzhetik kifejezési képességünket. Megnőtt mozgásigényünk kapkodásban, elhamarkodott mozdulatokban nyilvánulhat meg, ami sérülésekhez, balesetekhez vezethet. Vitatkozó kedvünk miatt, hamar konfliktusokba keveredünk, ami támadásra késztethet bennünket és óvatlanul és hangosan mondhatjuk ki egyoldalú véleményünket, megbántva ezzel másokat.

2019. április 13., szombat

Kahil Gibran: A próféta …a szeretetről
„Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És amikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának,
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat,
miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesíti,
azonképpen fog keresztre feszíteni is.
Amiként növekedéseteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és
megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is,
és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyújt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek;
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek
Isten szent lakomáján.

Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.
Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek,
Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségeteket, és elmentek a szeretet szérűjéről
Az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből, és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el.

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.

Amikor szerettek, ne mondjátok: „Isten a szívemben lakik”; mondjátok azt: „Isten szívében lakom”.
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat.

A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok: Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját.
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok;
És hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad;
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek;
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza;
S ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek; dalotok őt dicsérje.”2019. április 3., szerda

Charlie Chaplin
"Amikor elkezdtem szeretni magam, beláttam,
hogy a fájdalom és a szenvedés óvtak meg attól,
hogy a saját igazságom ellenében éljek.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Hitelességnek.

Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem,
milyen megalázó volt annak, akire ráerőszakoltam a vágyaimat,
pedig tudtam, hogy sem az idő, sem az illető nem érett meg rá -
még akkor sem, ha ez az illető én voltam.
Ma már tudom, hogy nevezik ezt:
Öntiszteletnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem vágyakoztam
többé egy másik élet után, és láttam, hogy körülöttem
minden kihívást és fejlődési lehetőséget jelent.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Érettségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem,
hogy mindig és minden alkalommal
a megfelelő időben és a megfelelő helyen vagyok,
és hogy mindaz, ami történik, helyes.
Ekkor megnyugodtam.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Öntiszteletnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem raboltam
el többé magamtól a szabadidőt, és felhagytam azzal,
hogy nagyszabású terveket szövögessek a jövőre nézve.
Ma már csak azt teszem, ami örömöt okoz,
amit szeretek, és ami megnevetteti a szívemet,
és mindezt a saját tempómban és stílusomban.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Őszinteségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, mindentől
megszabadultam, ami nem tett jót az egészségemnek.
Ételektől, emberektől, tárgyaktól, helyzetektől és mindattól,
ami csak lehúzott és eltávolított magamtól.
Kezdetben ezt "egészséges egoizmusnak" neveztem.
Ma már tudom, hogy ez az
Önszeretet.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem akartam többé,
hogy mindenben igazam legyen. Így ritkábban tévedtem.
Ma már azt is tudom, hogy nevezik ezt:
Egyszerűségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam,
felhagytam azzal, hogy a múltban éljek,
és a jövőmért aggódjak.
Most már csak ebben a pillanatban élem az életem,
ahol minden történik. Minden napot megélek. Ez a
Tökéletesség.
Amikor elkezdtem szeretni magam, felismertem,
hogy a gondolkodásom nyomorulttá és beteggé tehet.
Amikor felfedeztem a szívemben rejlő erőt,
értelmem is fontos társra lelt.
Ezt a szövetséget ma már így nevezem:
A szív bölcsessége.
Nem kell félnünk az önmagunkkal vagy másokkal
folytatott vitáktól, konfliktusoktól és problémáktól.
Néha a csillagok is összeütköznek,
és utánuk új világok születnek.
Ma már tudom, hogy
Ez az Élet!"


2019. március 31., vasárnap

Mars az Ikrekben
Amíg a Mars a Bikán haladt át, az anyagi biztonságunk, és javainkhoz való ragaszkodásunk foglalta le cselekvő energiáinkat. Az Ikrekbe lépve intellektusunk kerül előtérbe, csavaros észjárásunk sarkall aktív megmozdulásokra. Kommunikációnkat a dinamizmus, és a könnyed kifejezésmód hatja át, akaratunk inkább a taktikus és ravasz megoldásokban nyilvánul meg. Könnyen „keverjük a kártyát”, magabiztosan érvelünk, határozottan vállaljuk pillanatnyi véleményünket.Inkább értelmünkre hallgatva mondjuk ki, amit gondolunk, bátran vállaljuk elgondolásainkat, mintsem akarattal feszüljünk a helyzeteknek. Nem erővel, mint inkább ésszel, logikusan közelítjük meg a dolgokat. Könnyedén, jó stratégiai érzékkel nézünk szembe a feladatainkkal, kellő rugalmassággal tudunk alkalmazkodni a pillanatnyi eseményekhez. Kapcsolatainkat magabiztosan kezeljük, lazábban barátkozunk, ismerkedünk. Kedvez az időszak üzleti utak, kereskedelmi tervek megvalósításának.

Dolgainkat azonban hajlamosak lehetünk felszínesen kezelni és hamarabb feladjuk terveinket, mint egyébként. Érdeklődési körünk szélesedésével szétszórttá, kapkodóvá válhatunk, energiánk a mindenhova futkosásban forgácsolódhatnak szét. Mozgás igényünket sportokkal, nagy túrákkal és utazásokkal elégíthetjük ki leginkább. Felszínességünk miatt kevésbé lehetünk megbízhatók, könnyen belekeverhetjük magunkat felesleges vitákba. Sőt, a kicsinyes és gúnyolódó pletykálkodás sem áll távol tőlünk, amíg a Mars az Ikrekben jár.
2019. március 29., péntek

Kiút a betegségből
A betegség olyan fogalom, mely az ember állapotára vonatkozik. Az emberi testben a tudat információt közöl, ami láthatóvá válik.

Az, hogy a szív bizonyos ritmust követ, a test hőmérséklete állandó, vagy a test ellenanyagokat termel, nem magyarázható csupán az anyagból. Testünk működése azoktól az információktól függ, amelyek az emberi tudatunkban összpontosulnak.


Ha a testműködésünk harmonikus, létrejöhet az a minta, amit egészségnek nevezünk. Ha bármelyik testfunkciónk letér a pályáról, testünk harmóniája veszélybe kerül, és megbetegedünk.


A betegségünk tehát azt üzeni, hogy letértünk a harmonikus pályáról, és az egyensúlyt helyre kell állítanunk. A betegség ennek az egyensúlynak a helyreállítása.


A harmónia zavara a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik. Ha tudati világunk kizökken az egyensúlyából, testünk tüneteiben válik láthatóvá.  A tünet magára irányítja a figyelmünket, amit zavarként érzékelünk, s ezzel kezdetét veszi a tünet elleni küzdelem.

De vajon valóban harcolnunk kell a tünet ellen, vagy inkább meg kellene értenünk, mire akar figyelmeztetni bennünket. Mert a tünet közölni akar velünk valamit. Ez a valami pedig éppen az, ami hiányzik, amire szükségünk van.

2019. március 14., csütörtök

József Attila: NAPHIMNUSZ

Szeress úgy, mint a Nap !
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
de nem kér érte árat.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress áldást teremtve!2019. március 1., péntek

Vénusz a Vízöntőben
Míg a Vénusz a Bak jegyében időzött, érezhetően ráültek párkapcsolatainkra a zavarodottság energiái. A terhektől és a felelősségtől, nem igazán tudtuk megítélni, mi az, ami jó nekünk. A Vízöntő jegyébe lépve azonban, elkezdünk tisztábban látni, érezni, és belevágni valami újba, ami hatással lehet többek között, kapcsolataink egyensúlyára és harmóniájára is.


Amíg a Vénusz a Vízöntőn halad át, végre fellélegezve, vágyaink és igényeink előtérbe kerülhetnek. Szabadoknak, függetleneknek érezhetjük magunkat, kevésbé kötődünk érzelmileg. Nyitottak lehetünk a változásokra, háttérbe kerül az egyensúly mindennapjainkban. Több igényünk van a társasági összejövetelekre, szívesebben bulizunk, kedvezünk az élvezeteknek.

Kissé nyughatatlanná, akár lázadóvá válhatunk, hamarabb beleugrunk olyan szerelmi kapcsolatokba, amiket különlegesnek találunk. Egyébként is eredetinek és rendkívülinek találjuk magunkat, szeretünk kitűnni, feltűnni, így vonzóvá válnak a hozzánk hasonló emberek. Nehezebben megy ebben az időszakban az alkalmazkodás is, minden szimpatikus, ami nem megszokott.


2019. február 17., vasárnap

Gyurkovics Tibor: Hajnal
Lobognak a fák a szelekben,
a réteken át idejön,
két nagy szeme ég, haja lebben,
az én szeretőm, szeretőm.

A nap aranyos karikája
sugaraz rá nagy sisakot,
karját kinyújtva a tájba,
mint hajnali fáklya, lobog.

Lesem, idejössz, ideérsz-e,
a fák közt, rajz a vizen
cikázik az árnya, a lépte,
hogy sajdul és fáj a szivem!

Ne siess, ne siess, de szeretlek!
tudod-e, hova érsz, te leány?
itt zúgnak estente a vermek,
itt hullik a fűzfa reám.

A sípjaim is szomorúak,
az ünneplőm fekete,
ősszel madarak raja krúgat
és csontos a férfi keze.

Csak a fejsze villog a vállon,
a melledet hó födi el
és nappal oly nagy a magányom,
hogy estére nem birom el:

gyere már, gyere már, ideérsz-e?
sugaras kicsi énekesem,
kapaszkodj nyírfa-levélbe,
azon érsz ide szélsebesen!

Szeretlek. Gyöngyöm a gyöngyöd,
tiéd a sóm, kanalam,
mezítlen kell idejönnöd,
hogy rádadjam, ami van.

Rádadjam ruhául a tájat,
s a bíbor nagy hegyeket
el kell, hogy bírja a vállad,
mindent, amit szeretek:

örökké hordjad a házam,
csiga fel, csiga le, ez az út,
és én adok néked majd három
szivet, falevél-alakút!

Szeretlek, jobban a szélnél,
mi öleli hosszan a fát,
szeretlek, mintha te élnél
helyettem egy életen át.