2019. április 19., péntek

Vénusz a Kosban
Míg a Vénusz a Halakban járt, az illúzióink, álmaink könnyebben távol tartottak bennünket a realitásoktól, jobban odafigyeltünk intuitív meglátásainkra. A Kosba érve az ösztönkésztetéseink kerülnek előtérbe. Fontossá válik vonzerőnk próbára tétele, kezdeményező energiáinkkal hódítani vágyunk. Előtérbe kerül szenvedélyes és domináns oldalunk és egonk dominanciára törekszik.


Könnyebben és gyorsabban bonyolódunk szerelmi kalandokba, ezért ebben az időszakban nehezebben köteleződünk el. Társas kapcsolatainkban a szabadságot és a függetlenséget akarjuk megélni, és hajlamosabbak vagyunk a rivalizálásra. A szokásosnál határozottabban kezeljük pénzügyeinket is, tartalékainkra és értékeinkre jobban figyelünk.


Sokkal jobban figyelembe vesszük saját igényeinket, fontossá válnak szükségleteink. Éppen ezért impulzívabban költekezhetünk, így váratlan, könnyen jött bevételeinket könnyen el is veszíthetjük. A Vénusz Kosban tartózkodása idején felerősödhetnek szexuális energiáink, és törekvéseink önzőségben és akaratosságban nyilvánulhatnak meg.

A kalmár és a papagájÉlt egyszer egy keleti kalmár, akinek volt egy papagája.
A papagáj egy napon felborított egy olajos üveget.
A kalmárt elfogta a méreg, és botjával fejbe vágta a papagájt.
A madár attól kezdve nem beszélt többé, pedig azelőtt igen értelmesnek mutatkozott.
Fejéről hullani kezdett a toll, és nemsokára megkopaszodott.
Egy napon, gazdája boltjában ült a polcon, mikor egy kopasz vevő lépett az üzletbe.
Látványától a papagáj egyszerre lázba jött.
Szárnyával verdesett, ide-oda szökdécselt, csicsergett, míg végül mindenki ámulatára megeredt a nyelve:
„Te is leverted talán az olajos üveget, téged is megbúboltak, és azért nincs a hajad a fejed tetején?”
                                                                             Mauláná nyomán

2019. április 17., szerda

Merkúr a Kosban
A Merkúr Halakban való áthaladásával nem segítette a döntéseink meghozatalát, kissé gátolva ügymeneteink gyakorlati megragadását. A Kosba érve azonban újra mozgásba lendülnek a dolgaink és nekiláthatunk terveink megvalósításának. Fontossá válhat, hogy önkifejezésünkön keresztül elképzeléseinknek teret adjunk, ezért gondolatmenetünket impulzív és azonnali tettek követhetik. Szívesebben kezdünk új, még ismeretlen területek tanulmányozásába, nyitottságunk mindenre kiterjed, amit a saját módszereinkkel sajátíthatunk el.

Impulzivitásunk azonban hatással lehet környezetünkre, hiszen szenvedélyes kommunikációnkkal rámenősnek, akaratosnak tűnhetünk. Gyors és elhamarkodott gondolkodásunk téves döntéseket szülhet, s ebből eredően, alapok nélkül, hirtelenjében elkezdett dolgaink később kártyavárként omolhatnak össze. Figyelmetlenségünk és meggondolatlanságunk miatt, a közlekedés során, az utakon is fájó tapasztalatokat szerezhetünk.


Nem áll távol tőlünk ebben az időszakban a mértéktelenség sem és rendkívül türelmetlenné válhatunk. Beszédünk felgyorsulhat, akadozottá válhat, sebesen pergő gondolataink megelőzhetik kifejezési képességünket. Megnőtt mozgásigényünk kapkodásban, elhamarkodott mozdulatokban nyilvánulhat meg, ami sérülésekhez, balesetekhez vezethet. Vitatkozó kedvünk miatt, hamar konfliktusokba keveredünk, ami támadásra késztethet bennünket és óvatlanul és hangosan mondhatjuk ki egyoldalú véleményünket, megbántva ezzel másokat.

2019. április 13., szombat

Kahil Gibran: A próféta …a szeretetről
„Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És amikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának,
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat,
miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesíti,
azonképpen fog keresztre feszíteni is.
Amiként növekedéseteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és
megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is,
és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyújt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek;
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek
Isten szent lakomáján.

Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.
Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek,
Akkor jobb, ha elföditek mezítelenségeteket, és elmentek a szeretet szérűjéről
Az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből, és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el.

A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet.

Amikor szerettek, ne mondjátok: „Isten a szívemben lakik”; mondjátok azt: „Isten szívében lakom”.
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti útjaitokat.

A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vágyaitok: Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját.
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok;
És hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, és hálát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad;
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek;
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza;
S ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, akit szerettek; dalotok őt dicsérje.”2019. április 3., szerda

Charlie Chaplin
"Amikor elkezdtem szeretni magam, beláttam,
hogy a fájdalom és a szenvedés óvtak meg attól,
hogy a saját igazságom ellenében éljek.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Hitelességnek.

Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem,
milyen megalázó volt annak, akire ráerőszakoltam a vágyaimat,
pedig tudtam, hogy sem az idő, sem az illető nem érett meg rá -
még akkor sem, ha ez az illető én voltam.
Ma már tudom, hogy nevezik ezt:
Öntiszteletnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem vágyakoztam
többé egy másik élet után, és láttam, hogy körülöttem
minden kihívást és fejlődési lehetőséget jelent.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Érettségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem,
hogy mindig és minden alkalommal
a megfelelő időben és a megfelelő helyen vagyok,
és hogy mindaz, ami történik, helyes.
Ekkor megnyugodtam.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Öntiszteletnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem raboltam
el többé magamtól a szabadidőt, és felhagytam azzal,
hogy nagyszabású terveket szövögessek a jövőre nézve.
Ma már csak azt teszem, ami örömöt okoz,
amit szeretek, és ami megnevetteti a szívemet,
és mindezt a saját tempómban és stílusomban.
Ma már tudom, hogyan nevezik ezt:
Őszinteségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam, mindentől
megszabadultam, ami nem tett jót az egészségemnek.
Ételektől, emberektől, tárgyaktól, helyzetektől és mindattól,
ami csak lehúzott és eltávolított magamtól.
Kezdetben ezt "egészséges egoizmusnak" neveztem.
Ma már tudom, hogy ez az
Önszeretet.
Amikor elkezdtem szeretni magam, nem akartam többé,
hogy mindenben igazam legyen. Így ritkábban tévedtem.
Ma már azt is tudom, hogy nevezik ezt:
Egyszerűségnek.
Amikor elkezdtem szeretni magam,
felhagytam azzal, hogy a múltban éljek,
és a jövőmért aggódjak.
Most már csak ebben a pillanatban élem az életem,
ahol minden történik. Minden napot megélek. Ez a
Tökéletesség.
Amikor elkezdtem szeretni magam, felismertem,
hogy a gondolkodásom nyomorulttá és beteggé tehet.
Amikor felfedeztem a szívemben rejlő erőt,
értelmem is fontos társra lelt.
Ezt a szövetséget ma már így nevezem:
A szív bölcsessége.
Nem kell félnünk az önmagunkkal vagy másokkal
folytatott vitáktól, konfliktusoktól és problémáktól.
Néha a csillagok is összeütköznek,
és utánuk új világok születnek.
Ma már tudom, hogy
Ez az Élet!"


2019. március 31., vasárnap

Mars az Ikrekben
Amíg a Mars a Bikán haladt át, az anyagi biztonságunk, és javainkhoz való ragaszkodásunk foglalta le cselekvő energiáinkat. Az Ikrekbe lépve intellektusunk kerül előtérbe, csavaros észjárásunk sarkall aktív megmozdulásokra. Kommunikációnkat a dinamizmus, és a könnyed kifejezésmód hatja át, akaratunk inkább a taktikus és ravasz megoldásokban nyilvánul meg. Könnyen „keverjük a kártyát”, magabiztosan érvelünk, határozottan vállaljuk pillanatnyi véleményünket.Inkább értelmünkre hallgatva mondjuk ki, amit gondolunk, bátran vállaljuk elgondolásainkat, mintsem akarattal feszüljünk a helyzeteknek. Nem erővel, mint inkább ésszel, logikusan közelítjük meg a dolgokat. Könnyedén, jó stratégiai érzékkel nézünk szembe a feladatainkkal, kellő rugalmassággal tudunk alkalmazkodni a pillanatnyi eseményekhez. Kapcsolatainkat magabiztosan kezeljük, lazábban barátkozunk, ismerkedünk. Kedvez az időszak üzleti utak, kereskedelmi tervek megvalósításának.

Dolgainkat azonban hajlamosak lehetünk felszínesen kezelni és hamarabb feladjuk terveinket, mint egyébként. Érdeklődési körünk szélesedésével szétszórttá, kapkodóvá válhatunk, energiánk a mindenhova futkosásban forgácsolódhatnak szét. Mozgás igényünket sportokkal, nagy túrákkal és utazásokkal elégíthetjük ki leginkább. Felszínességünk miatt kevésbé lehetünk megbízhatók, könnyen belekeverhetjük magunkat felesleges vitákba. Sőt, a kicsinyes és gúnyolódó pletykálkodás sem áll távol tőlünk, amíg a Mars az Ikrekben jár.
2019. március 29., péntek

Kiút a betegségből
A betegség olyan fogalom, mely az ember állapotára vonatkozik. Az emberi testben a tudat információt közöl, ami láthatóvá válik.

Az, hogy a szív bizonyos ritmust követ, a test hőmérséklete állandó, vagy a test ellenanyagokat termel, nem magyarázható csupán az anyagból. Testünk működése azoktól az információktól függ, amelyek az emberi tudatunkban összpontosulnak.


Ha a testműködésünk harmonikus, létrejöhet az a minta, amit egészségnek nevezünk. Ha bármelyik testfunkciónk letér a pályáról, testünk harmóniája veszélybe kerül, és megbetegedünk.


A betegségünk tehát azt üzeni, hogy letértünk a harmonikus pályáról, és az egyensúlyt helyre kell állítanunk. A betegség ennek az egyensúlynak a helyreállítása.


A harmónia zavara a tudatban, az információk szintjén áll fenn, a testben csak megmutatkozik. Ha tudati világunk kizökken az egyensúlyából, testünk tüneteiben válik láthatóvá.  A tünet magára irányítja a figyelmünket, amit zavarként érzékelünk, s ezzel kezdetét veszi a tünet elleni küzdelem.

De vajon valóban harcolnunk kell a tünet ellen, vagy inkább meg kellene értenünk, mire akar figyelmeztetni bennünket. Mert a tünet közölni akar velünk valamit. Ez a valami pedig éppen az, ami hiányzik, amire szükségünk van.

2019. március 14., csütörtök

József Attila: NAPHIMNUSZ

Szeress úgy, mint a Nap !
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
de nem kér érte árat.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress áldást teremtve!2019. március 1., péntek

Vénusz a Vízöntőben
Míg a Vénusz a Bak jegyében időzött, érezhetően ráültek párkapcsolatainkra a zavarodottság energiái. A terhektől és a felelősségtől, nem igazán tudtuk megítélni, mi az, ami jó nekünk. A Vízöntő jegyébe lépve azonban, elkezdünk tisztábban látni, érezni, és belevágni valami újba, ami hatással lehet többek között, kapcsolataink egyensúlyára és harmóniájára is.


Amíg a Vénusz a Vízöntőn halad át, végre fellélegezve, vágyaink és igényeink előtérbe kerülhetnek. Szabadoknak, függetleneknek érezhetjük magunkat, kevésbé kötődünk érzelmileg. Nyitottak lehetünk a változásokra, háttérbe kerül az egyensúly mindennapjainkban. Több igényünk van a társasági összejövetelekre, szívesebben bulizunk, kedvezünk az élvezeteknek.

Kissé nyughatatlanná, akár lázadóvá válhatunk, hamarabb beleugrunk olyan szerelmi kapcsolatokba, amiket különlegesnek találunk. Egyébként is eredetinek és rendkívülinek találjuk magunkat, szeretünk kitűnni, feltűnni, így vonzóvá válnak a hozzánk hasonló emberek. Nehezebben megy ebben az időszakban az alkalmazkodás is, minden szimpatikus, ami nem megszokott.


2019. február 17., vasárnap

Gyurkovics Tibor: Hajnal
Lobognak a fák a szelekben,
a réteken át idejön,
két nagy szeme ég, haja lebben,
az én szeretőm, szeretőm.

A nap aranyos karikája
sugaraz rá nagy sisakot,
karját kinyújtva a tájba,
mint hajnali fáklya, lobog.

Lesem, idejössz, ideérsz-e,
a fák közt, rajz a vizen
cikázik az árnya, a lépte,
hogy sajdul és fáj a szivem!

Ne siess, ne siess, de szeretlek!
tudod-e, hova érsz, te leány?
itt zúgnak estente a vermek,
itt hullik a fűzfa reám.

A sípjaim is szomorúak,
az ünneplőm fekete,
ősszel madarak raja krúgat
és csontos a férfi keze.

Csak a fejsze villog a vállon,
a melledet hó födi el
és nappal oly nagy a magányom,
hogy estére nem birom el:

gyere már, gyere már, ideérsz-e?
sugaras kicsi énekesem,
kapaszkodj nyírfa-levélbe,
azon érsz ide szélsebesen!

Szeretlek. Gyöngyöm a gyöngyöd,
tiéd a sóm, kanalam,
mezítlen kell idejönnöd,
hogy rádadjam, ami van.

Rádadjam ruhául a tájat,
s a bíbor nagy hegyeket
el kell, hogy bírja a vállad,
mindent, amit szeretek:

örökké hordjad a házam,
csiga fel, csiga le, ez az út,
és én adok néked majd három
szivet, falevél-alakút!

Szeretlek, jobban a szélnél,
mi öleli hosszan a fát,
szeretlek, mintha te élnél
helyettem egy életen át.2019. február 4., hétfő

Vénusz a Bakban
A Vénusz Nyilasban tartózkodása idején, hajlottunk a lazább elfoglaltságokra, vágytunk a szórakozásra, szívesen bocsátkoztunk kalandokba. A Bakba lépve a Vénusz segít abban, hogy előtérbe kerüljön az önfegyelem és a gyakorlatiasság a mindennapjainkban.  Fontos szemponttá válik, hogy megbízhatóan és felelősségteljesen álljunk a dolgainkhoz és társunkhoz. Érzéseink bár mélyebbé és erősebbé válnak, felszínre engedni nehezebben tudjuk ebben az időszakban.
Embertársainkhoz való viszonyunkat a praktikumok és az elvárások jobban uralják, mint az érzelmeink. Ragaszkodóvá válhatunk, még akkor is, ha olyan kapcsolatban élünk, amely már nem szolgálja a fejlődésünket. Legyen baráti vagy párkapcsolatról szó, rávilágíthat a Bak Vénusz arra, vajon mennyire őszinte a kapcsolatunk, talán együtt, vagy külön kell folytatnunk az utunkat. 


Fontossá válnak az anyagiak, előtérbe helyeződik a biztonságunk, szeretnénk mindent megőrizni, amit megteremtettünk az életünkben. Könnyebben betartjuk a határidőket, és képessé válunk észrevenni, hogy milyen élvezeti cikkekre nincs szükségünk. Nehezebb elviselnünk a magányt, hiányérzetünk befelé fordulóvá tehet, hangulatunk komorabbá válhat. Jó időszak ez arra, hogy felfedezzük az önmagunkkal való egyedüllétben rejlő nagyszerű lehetőségeket.

2019. január 24., csütörtök

Vízöntőben a Merkúr
A Merkúr Bak jegyében töltött ideje során, kicsit megpihenhettünk, hogy a körülöttünk lévő szabályokat is figyelembe véve, koncentráltan átgondoljuk céljainkat. Továbbhaladva és a Vízöntőbe lépve, hajlamosak lehetünk eddigi megszokásainkat gyökeresen átalakítani, mozgékonyságunk megnő, ötleteinket minden szinten készen állhatunk megvalósítani. Kissé nyugtalanná és öntörvényűvé válva, alakítjuk ki saját szabályainkat, melyekhez hűek is maradunk.

Találékonyságunk feltűnően kiélesedhet ebben az időszakban, könnyebben nyitunk az újdonságok felé, szabadságvágyunk óriásira nőhet. Korlátainkat nem akadályként éljük meg, eredeti gondolkodásmódunkkal képessé válunk falakat ledönteni. Világnézetünk egyedisége miatt, fontosabb számunkra az igazság felfedezése, akkor is, ha önmagunk számára az kellemetlen. Azonban jobban tudunk figyelni környezetünkre, meghallgatni mások véleményét, de ha szükséges, őszintén és határozottan megvédeni saját nézeteinket.
Nehezebb alkalmazkodnunk, amíg a Merkúr a Vízöntőben jár, kapcsolatainkhoz kevésbé, de véleményünkhöz minden áron ragaszkodunk. Befolyásolni semmiképp sem hagyjuk magunkat, nem foglalkozva azzal, hogy mások mit tartanak helyesnek. Makacsságunk könnyen vezethet kommunikációs problémákhoz. Alkalmas ez az időszak új irányzatok megismerésére, tanulmányok elkezdésére, és arra is, hogy egy kicsit, újra önfeledt gyerekek legyünk.
2019. január 20., vasárnap

Vízöntőben a Nap
Amíg a Nap a Bakban járt, létrejöhettek mindennapjainkban azok a szabályok, amelyek a környezetünkbe való beilleszkedést szolgálják. Mit hogyan kell csinálnunk, hogy megfelelhessünk az adott helyzetnek, kapcsolati rendszernek. A Vízöntő jegyébe érve teszünk egy lépést kifelé ebből a normából, és mint önálló, független ember veszünk részt a közösség életében. Fontossá válnak életünkben az új, egyedi, érdeklődést felkeltő célok és az igazságos és jobb világ megteremtésére való törekvés.
Vágyunk függetlenségünk és szabadságunk megélésére, korlátok és szabályok átlépésével adunk teret a jövőről alkotott elképzeléseinknek. Valami ellentéteset, valami eredetit akarunk tenni, ami ellentmond a fennálló logikának, még akkor is, ha az adott dolog provokatív jellegű. Természetesen mindezt a jobbítás iránti és a tömegből való kiemelkedési vágy is mozgathatja, ami azonban új, még ismeretlen utakra vezet.


Energiáink nyugtalanság érzetét keltik, ezért könnyen elveszíthetjük a lábunk alól a talajt. Ragaszkodásunk a szokatlanhoz, könnyen szélsőséges, merev viselkedéssel is társulhat, mely esetleg arroganciával és idegességgel is párosul. Sérülékenyebbé válnak alsó végtagjaink, visszereink begyulladhatnak, bokánk könnyebben megduzzadhat. Felerősödhetnek az idegrendszerünket érintő megbetegedéseink, feszültebbé válhatunk, ami bőrünk szárazságát eredményezheti.


„Az ellentmondás felélénkíti a beszélgetést, az udvarias társalgások unalmasak.”                              Henry Miller
2019. január 10., csütörtök

Merkúr együtt a Szaturnusszal
Amikor a Merkúr a Szaturnusz hatáskörébe lép, gondolkodásmódunkat a szabályok és törvények erősen befolyásolhatják. Előtérbe helyeződik hivatástudatunk és a felelősség is nagyobb teret nyer az életünkben. Jobban figyelünk arra, hogy logikusan, összeszedetten gondoljuk át dolgainkat, hogy szisztematikusan rendezzük sorainkat, részletesen és pontosan figyelembe véve életünk minden területét.


Képesek vagyunk keményen és kitartóan dolgozni, összpontosítási képességünk megnő, ezért különösen kedvez ez az időszak felvételizőknek, vizsgázóknak, és azoknak is, akik munkahely változtatáshoz interjút készülnek tenni. Számolnunk kell azonban, azzal is, hogy nem mindig könnyű elismerést kapni, és gyakran ütközünk akadályokba. Vigyáznunk kell, hogy ilyen esetekben ne váljunk túlzottan kritikussá, ne ítélkezzünk elhamarkodottan.
Fontos, hogy maradjunk nyitottak minden újra, kezeljük az adandó lehetőségeket rugalmasan, fogadjuk optimistán a változásokat. Az objektív látásmód hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy ne adjuk fel a terveinket, mert a megfelelő hozzáállással célba érhetünk. Ha nem menekülünk el a nehézségeink elől, a jutalmunk nem marad el.