2019. december 10., kedd

A türelmetlen fiúA kisfiúnak nagyon nehéz természete volt. Mindenkivel türelmetlenül viselkedett. Az apja adott neki egy zacskó szöget, hogy mindannyiszor, amikor elveszíti a türelmét, vagy veszekszik valakivel, üssön be egy szöget az udvar végén levő kerítésbe.

Az első napon 37 szöget ütött a fiú a kerítésbe. Az elkövetkező napok során megtanult uralkodni magán, és a kerítésbe ütött szögek száma napról-napra csökkent. Felfedezte, hogy sokkal könnyebb uralkodni magán, mint a szögeket beütni a kerítésbe.

Végül elérkezett az a nap, amikor a fiú egyetlen szöget sem ütött be a kerítés fájába. Ekkor megkereste az apját és elmondta neki, hogy ma egyetlen szöget sem kellett a kerítésbe ütnie. Az apja azt válaszolta, hogy minden nap, amikor megőrzi a nyugalmát, és nem kerül veszekedésbe senkivel sem, húzzon ki egy szöget a kerítésből...

A napok teltek, amikor a fiú közölte az apjával, hogy már egy szög sincs a kerítésben...

Az apa így szólt: Édes fiam, te igen becsületre méltóan viselkedtél, de nézd csak meg, hogy mennyi lyuk van ezen a kerítésen! Ez már sosem lesz olyan, mint azelőtt.

Amikor összeveszel valakivel, és egy gonosz dolgot mondasz neki, ugyanolyan sérüléseket hagysz benne, mint ezek itt a kerítésen. Belemárthatsz egy kést egy emberbe, majd kihúzhatod, de a seb örökre ott marad. Mindegy, hányszor is kérsz bocsánatot, a sérülés ott marad. A szavakkal okozott seb is olyan, mint egy fizikai seb. 
Az igaz barátaid nagyon ritka ékszerek, megnevettetnek és bátorítanak. Mindig készek téged meghallgatni, mindannyiszor, ahányszor neked arra szükséged van. Támogatnak, kitárják előtted a szívüket. Mutasd meg hát  mennyire szereted őket!

2019. december 2., hétfő

Jupiter a Bakban
Utoljára 2007. december 19-től, 2009. január 6-ig tartózkodott a Bak jegyében a Jupiter. 2008. februárjában csatlakozott hozzá a Plútó, hogy ketten együtt hozzák létre azt a gazdasági zavart, amely meghatározta a 2008-as évet és az azt követő évekig tartó válságos időszakot. A Jupiter Bakba lépésével, most újból felerősíti az említett jegy hatásait, így előfordulhat, hogy az egyéni sorsokban is meghatározó impulzusoknak leszünk kitéve az elkövetkező időszakban.Az öntudatot, fegyelmezettséget és megfontoltságot sugárzó Jupiter, - mint Sorsbolygó, - kitartásra, derűlátásra és céltudatosságra ösztönöz. Ám a Bak jegyébe lépve, amint a jövőképünket áthatja a múltunk, a céljainkra már kevésbé tekintünk optimistán, a gondolkodásunk pedig megtorpanhat a jelenben. A kihívásaink, a feladatainkban való helytállásunk, melyekkel példát kívánunk mutatni, egyre nyomasztóbb súllyal nehezedhetnek ránk. Hajlamossá válhatunk túlzott elvárásokat támasztani környezetünkkel szemben, és többet várhatunk el saját magunktól is, mind a felelősségvállalás, mind kötelességeink területén.

Könnyen érezhetjük úgy, hogy nem vagyunk a helyünkön, túl sok korlátozó szabály érezhetünk magunk körül, és mert jóval több erőfeszítést kívánnak tőlünk a feladataink, teljesítménykényszerünk és megfelelési vágyunk felemésztheti energiáinkat. Merevvé, feszültté válhatunk, előkerülhetnek a gátlásaink és felütheti a fejét az elégedetlenség érzetünk is. Fontos ebben az időszakban, hogy képessé váljunk felszabadulni a kötöttségek alól, az életet lazán, élvezettel élni és alázattal tekinteni környezetünkre.


2019. november 24., vasárnap

Ami a bizonytalanság mögött lehetEgy lélekgyógyász naplójából

Szeretem, ha bevilágítják a napsugarak a terápiás helységet. Ma azonban kissé borongós, hűvös az idő. November közepén talán ez nem ritka jelenség.
Hasonló hangulatban érkezik meg hozzám az a szokatlanul fiatal nő, aki tétován, bizonytalan mozdulatokkal lép be az ajtón. 
Kezet fogunk, szinte csak az ujjait érzem a tenyeremben bemutatkozáskor. 
Alig hallhatóan ejti ki a szavakat, vissza kell kérdeznem, hogy értsem a nevét. Mosolyomra egy halványan sejthető félmosoly a válasz. 


Megáll a számára kikészített szék előtt, szinte várja, hogy hellyel kínáljam: - Ha szeretnél leülni, nyugodtan megteheted – mutatok a székre. – Ja, köszönöm – és fél fenékkel helyet foglal. Kezei szorosan ölelik a táskáját, lábai összezárva, vállait felhúzva igyekszik védelmet biztosítani önmaga számára.

Lassan, félénken szólal meg. Nehezen jönnek a szavak. Pár mondat múlva könny csordul, majd a könnycseppekből zokogás keletkezik. 
Hagyom, hogy sírjon…alig érthető szavaiból végtelen elkeseredettség árad. 
A keserűségből lassan - lassan kibontakozik valami nagyon mélyről jövő harag. 

Végtelen harag, ami belülről, észrevétlenül emészti fel a testet. 
Ereje magával ragad, és arra késztet, hogy ellenségesen tekintsünk a világra. 
S ez a világ lehet körülöttünk, vagy akár bennünk, ugyanolyan ellenségesen fog visszatekinteni ránk. 

S meglehet, hogy csak egy hógolyónyi elégedetlenség indította el a folyamatot az elején, az idővel egyre nagyobb erővel lezúduló elkeseredettség-lavinává változik, és belül dühöngő óriássá növekedve elsodor.
Fontos hát meglátni a dolgok számunkra kellemes oldalát. 
Képessé válni, felfedezni a rosszban a jót, a csúnyában a szépet, és értékelni is azt. Hálás lenni akkor is, ha csekélyke, alig látható és érezhető az, amit abban a pillanatban nyújt az élet. 
Mert ha pozitívan tekintünk a világra, kisugárzásunk még több jót irányít felénk. 
S az érkező pozitívumok vezetnek el bennünket az elégedettség csodálatos állapotába, hogy örömmel mosolyoghassunk a világra.

2019. november 18., hétfő

Mars a SkorpióbanAmíg a Mars a Mérleg jegyében járt, a céljaink felé vezető úton egy időre megtorpantunk, döntési képességünk bizonytalanságba csapott át. 
A Skorpióba érve azonban már nem halogatjuk tovább a terveinket. 
Úgy érezhetjük, hogy képesek vagyunk beosztani az erőnket, és ésszerűen felhasználva energiáinkat, készek vagyunk megoldani a legösszetettebb feladatainkat is. 
Bár eltökéltségünk nagyon erős, mégis meggondoltan és összeszedetten cselekszünk.
Telve vagyunk energiával, tetterővel és lendülettel, és minden esélyünk megvan arra, hogy rejtett motivációink felszínre kerüljenek. 
Vágyainknak megfelelő célkitűzéseink rendkívül fontossá válnak számunkra. 
Attól sem ijedünk meg, ha régóta eltusolt konfliktusaink most kirobbannak, és feszült helyzetekbe kerülünk. 
Úgy érezhetjük, hogy képesek vagyunk a saját belső démonainkkal is megvívni a legkeményebb csatát.
Legmélyebb és legtitkosabb vágyaink kielégítésére törekszünk, s ezek álmainkban akár meg is nyilvánulhatnak. 
Érdeklődve fordulunk minden rejtett, titkos, szemmel nem látható dolog iránt, s meg is akarjuk tapasztalni azokat. 
Nem riadunk vissza mások érzelmi vagy gondolati befolyásolásától sem, annak érdekében, hogy minden saját elképzeléseink szerint alakuljon. 
Fontos azonban felismernünk, hogy csak akkor fog változni a világ körülöttünk, ha képessé válunk saját magunkat is megismerni és átalakítani. 

2019. október 30., szerda

Vénusz a Nyilasban
Amíg a Vénusz Skorpió jegyében járt, szenvedélyességünk birtokló féltékenységben mutatkozott meg leginkább, amely feszültté és bizalmatlanná tett bennünket. 
A Nyilas jegyébe lépve, felgyülemlett feszültségeink, az egymás felé fordulásban és érzelmeink túláradásában oldódnak fel.  Lelkünk szabaddá válik, nyitottak leszünk a kalandokra, izgalmas, dinamikus kapcsolatokat keresünk.A hódítás és a flörtök kerülhetnek előtérbe ebben az időszakban, amikor fontossá válnak a laza időtöltések, és szívesen látogatunk meg távoli tájakat. 
Csábítóvá válnak a művészetekkel kapcsolatos programok, és optimista hozzáállásunk miatt, könnyebben veszünk részt kockázatos játékokban is.  
Lelkesen teremtünk új kapcsolatokat, és nagyvonalúan kezeljük őket, kevésbé törődve anyagi biztonságunkkal. 
Párkapcsolatunkat függetlenül és szabadon éljük meg, és szívesen vesszük át az irányítást.
Nyugtalanná és szétszórttá válhatunk. Valami másra vágyunk, s nem figyelünk arra, és nem értékeljük eléggé, amit éppen birtoklunk. 
Olyan területre tévedhetünk, ahol az őszinte szeretet ismeretlen. 
Érzelmeink megélése helyett, jobban vonzhatnak felszínes élvezetek és új kihívások. 
Talán csupán vágyak megélése ez, de a figyelmünket mindenképp eltereli a jelenről.
2019. október 20., vasárnap

Regresszió, mint terápia


Sokan úgy ismerik a regressziós technikát, mint utaztatás. Egy olyan visszavezetési folyamatról van szó, amikor életünk, - akár előző életeink,- folyamán keletkezett események, személyek, tettek következményeként kialakult blokkjainkat, gátjainkat felismerjük. Meglátunk valamit vagy valakit, akár mindkettőt, ami jelentős szerepet játszik abban a folyamatban, ami jelenlegi életünkben zavart okoz, megakadályoz bennünket abban, hogy jól érezzük magunkat.

A regressziós terápia képes oldani múltunk darabkáit, olyan időszakokat, amelyekre nem emlékszünk, vagy nem emlékezhetünk vissza, pedig erős mintákat hordozunk általuk magunkban.

Megtapasztalhatjuk a fogantatásunk utáni, édesanyánk méhében eltöltött időszakunkat, amely időszak jelentősen meghatározza az egész életünket.

És eljuthatunk előző életeinkbe, amelyek rámutatnak azokra a folyamatokra, amelyek válaszokat adnak, és ezáltal megoldást kínálnak a jelenlegi életünkben megéltekre. Legyenek azok párkapcsolatra, családra, anyagiakra, hivatásra, munkára, kapcsolatokra és betegségekre, de akár viselkedési mintákra, vagy személyiség vonásokra visszavezethető folyamatok.A regressziós terápia során olyan átalakító energiák keletkeznek, amelyek elindítják a felismeréseink sorozatát, nem ritkán „aha” és „déjá vu”élményeket eredményezve, amelyek segítenek bennünket abban, hogy önmagunk által képesek legyünk megoldani az életünkben keletkezett zavarokat.

A regressziós terápia keretén belül,
-                        előző életi utaztatásra,
-                        párkapcsolati,
-                        anyagi és pénzügyi, 
-                        szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal kapcsolatos,
-                        betegséggel kapcsolatos oldásra
kerül sor, havonta egy alkalommal.

Helyszín:
Budapest, 13.kerület Váci út 4.
Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 52.

A korlátozott férőhely és létszám miatt, csak előzetes egyeztetés után tudunk résztvevőket regisztrálni.

Jelentkezés: 06309628269 - Cerny Ildikó

Email: cernyildi@gmail.com

Honlap: www.termeszetes-gyogyereju-terapiak.blogspot.hu

Facebook: Lélek - és Energiagyógyászat - Cerny Ildikó
                    Természetes gyógyerejű terápiák


Alkalmak:

2019. december 7. -  Miskolc, Bajcsy Zs. út 52.  
2019. december 28. - Budapest, 13. ker. Váci utca 4. 
2020. január 4. - Miskolc, Bajcsy Zs. út 52.  
2020. január 25. - Budapest, 13. ker. Váci utca 4. 
2020. február 1. - Miskolc, Bajcsy Zs. út 52. 
2020. február 22. - Budapest, 13. ker. Váci utca 4. 
2020. február 29 - Miskolc, Bajcsy Zs. út 52

2019. október 16., szerda

Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában, idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!
Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!


                                                                             Antoine de Saint-Exupéry

2019. október 7., hétfő

Ha sötétbe borult az életed

Egy lélekgyógyász naplójából

Szinte nem is hallom, hogy megérkezett. Halkan és lassan nyílik az ajtó.  Kócos hajjal, kifejezéstelen arccal  lép be  hozzám, szemeiből érdektelenség tükröződik. Fiatal nő, a húszas évei közepén járhat. Látszik öltözékén, hogy nem gondolta át, mit húz magára. A gyűrött és enyhén mohotkás garbó, egyértelműen azt tükrözi, hogy első ruhadarabként került elő valamelyik sarokból.
- Kérlek, foglalj helyet - üdvözlöm kedvesen, s bár mosolygok, tekintete kifejezéstelen marad. 
Rövid bemutatkozás után róla kérdezek. Hosszú hallgatás követően, nehezen  és lassan szólal meg.  Rövid tőmondatokban válaszol. Hangja kifejezéstelen, monoton, mélyen belülről fakad. 


Vajon tudja egyáltalán, hogy itt van? Vajon érdekli, hogy mi történik vele éppen? 
Megtudom tőle, hogy nem akart eljönni. Nem az ő döntése volt. De nem is érdekli. Valójában semmi nem érdekli. Belül üresnek érzi magát. Minden kilátástalan és színtelen körülötte. Élete egyetlen mozzanatára sem akar emlékezni, mintha mindent kitöröltek volna. Talán nem is történt semmi…talán nem is él.  
Inkább figyelem őt, mint hallgatom. Földre szegezett tekintete, leejtett vállai, ölében heverő kezei, kifejezéstelen, erőtlen testtartása, segítségért kiált. S ez a hangtalan sikoly, bár kifelé irányul, mégis önmagának szól.
S amit ő szavakkal elmondani képtelen, mégis üvöltésként sejlik fel körülöttem. 

Figyeljetek rám, vegyétek végre észre, hogy vagyok...fogjátok meg a kezemet és vezessetek...vigyázzatok rám, védjetek meg...egyedül vagyok, gyenge vagyok, képtelen vagyok a létezésre...a lábaimon, kezeimen súlyok vannak, melyek lefelé húznak....és nem tudok, nem akarok ellene tenni... segítség nélkül, erőtlenül hagyom magam...hisz a könnyebbik út lefelé vezet...

Felsejlik előttem egy kép, egy esemény, ami kiválthatta ezt a feneketlen, sötét állapotot.Ilyenkor egyszerűen kibillen belső mérlegünk egyensúlyi állapotából. Egy kép, egy múltból fakadó esemény üzenete ragadt sűrű fátyolszerű függöny mögött. Ha a ködszerű fátylat félrehúzzuk, a probléma oka láthatóvá válik. A homály feloszlásával, a felszínre kerülő képekre ráragyogó napfény világosan megmutatja a felfelé vezető utat.
Így léphetünk rá arra az ösvényre, mely egyenesen saját énünk fénylő középpontjához vezet. Arra a helyre, ahol tisztán és érthetően mutatkoznak meg a múlt tapasztalatainak üzenetei. Az üzenetek, melyek a jelenünk pillanatain keresztül a jövőnk felé vezetnek, s feltöltenek energiával, tettekre sarkalnak, elindítanak céljaink felé.
Életünk mérlegének két serpenyője, - mely a múltunk és jövőnk kincseit tartalmazza,- így kerül egyensúlyba, s megmutatja jelenünk, énünk, létezésünk értékeit.2019. szeptember 28., szombat

Reményik Sándor - Vers a léleknekA párában a vízesés felett,
Halványan, mint egy álom,
És testetlenül, mint egy lehelet:
Az örökifjú szivárvány lebeg.


Megrokkannak a sziklák, a hegyek,
A kő mállik, az erdők sírba térnek, 
Új medret tör a patak magának,
S a régit testálja a feledésnek.
Megőszül a világ.

De a szivárvány mindig egy marad
S színei meg nem fakuló csodák.
Örök ifjan és egyformán lebeg.
Halványan, mint egy álom
És testetlenül, mint egy lehelet.
Mint a művészet az élet felett.


Minden lélekben van egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy másik lélek átmehessen rajta, -
Ennek a hídnak hídpillére nincsen,
Ezt a hidacskát csak az Isten tartja,
Az Isten, aki a szívekbe lát.2019. szeptember 18., szerda

Az élet szabályai
Örökre jegyezd meg: az igaz szerelem és a nagy megvalósítások hatalmas áldozattal járnak.
Amikor veszítesz az életben, ne veszítsd el a leckét is, amelyet az élet adni akart neked.
A teljes földi léted alatt sose feledkezz meg a következőkről: az önmagad iránti tiszteletről, mások tiszteletéről, és a felelősségteljességről, amely tetteidet kíséri.
Habár késztetést érzel arra, hogy felejts, mikor csalódott vagy, jusson mindig eszedbe: sokszor az, hogy veszítettél, a legnagyobb szerencsét jelenti számodra.
Tanuld meg jól a szabályokat, hogy tudd okosan megszegni őket.
Ne engedd, hogy egy kis vita tönkretegyen egy nagy barátságot.
Abban a pillanatban, amikor rájössz arra, hogy hibáztál, lépj közbe és igyekezz kijavítani a baklövéseidet.
Minden nap tartogass időt arra, hogy a magad társaságában lehess.
Tárd ki a karjaid a változás felé, de ne engedd, hogy az értékeid távozzanak tőled.
Ne feledd, hogy a hallgatás sokszor a legjobb válasz lehet.
Élj egy kifogástalan, becsületes életet, hogy akkor, amikor megöregszel, és visszatekintesz, még egyszer örülhess az életednek.
A meleg és szeretetteljes családi légkör az alapja az életednek.
Ha nézeteltérésed akad a szeretteiddel, csakis a jelenen vitatkozzatok. A múltat sosem jó belekeverni.
Oszd meg a tudásod, ismereteidet. Ez a legjobb módszer az öröklétre.
Légy szelíd a földdel.
Egyszer egy évben, látogass el egy olyan helyre, ahol még sosem jártál.
Emlékezz arra, hogy a legjobb és leghelyesebb kapcsolat az, amikor az egymás iránt érzett Szeretet felülmúlja az egymás iránti Szükséget.
Ítéld meg a sikereidet úgy, hogy azokhoz a dolgokhoz viszonyítod, amelyekről le kellett mondanod, hogy azt megszerezd.
                                                                                                                    
                                                                                                        Dalai Láma

2019. szeptember 12., csütörtök

A segítség, ha megbetegszünkAmikor megbetegszünk és orvoshoz fordulunk, segítségre van szükségünk, hiszen érezzük, hogy életünk a diszharmónia felé halad. Ilyen esetekben kiemelkedően fontos lenne számunkra, hogy orvosunk teljes figyelemmel felénk forduljon és komolyan vegye a problémánkat és bennünket, egész személyiségünkkel, testünkkel, lelkünkkel együtt. A szó szoros értelmében, hagyományosan praktizáló orvosra lenne szükségünk, aki nem csak a testünket látja, hanem a lelkünkkel is kapcsolatot tud létesíteni. 
Mosolyoghatunk ezen, hiszen tulajdonképpen ilyen gyógyítók ma már hivatalosan nem léteznek. 

Helyükre az általános orvosok léptek, akik szakorvosokhoz küldenek bennünket, akik az emberi test valamelyik területére képezték ki magukat.  Így az ember, - mint nem csak fizikai testből álló egész, - háttérbe szorul és testrészek darabjaira szedve válik láthatóvá. Ez azonban inkább hátrányt jelent a gyógyulásunk szempontjából, mint előnyt, hiszen a szakorvosi segítség ilyen módon gyakran egyoldalú kezelést biztosít. 
Miért? - mert a  tulajdonképpeni valós problémát gyakran nem ismeri fel. 
Nem ritka például, hogy a szívünkre mennek a lelki problémáink, vagy megemészthetetlen dolgaink fájdítják a gyomrunkat. Az adott orvoshoz fordulunk, aki gyógyszereket ír fel, vagy éppen műtétre ír ki bennünket. Természetesen előfordul olyan eset is olykor, hogy gyakori krónikus fejfájásunkkal pszichoterápiára küldenek, esetleg nem szűnő hasfájásunkra diétát javasolnak, pedig sokkal súlyosabb, sejteket, szöveteket érintő elváltozások állnak a háttérben. 


Bízva az orvosunkban, beszedjük a tablettákat, alávetjük magunkat a műtéti beavatkozásnak, majd csodálkozunk, hogy a gyógyszerek nem segítenek, és a műtét után sem szűnnek meg a fájdalmaink. Idővel az is kiderülhet, hogy fejfájásunk és perforálódott beleink, megfordíthatatlan folyamatokat eredményeztek, amiknek következtében elindult életünk lavinája.


És mindez miért? - mert ahelyett, hogy az összefüggésekre figyelnénk, az emberre, mint egységes, összefüggő egészre tekintenénk, egymástól elszigetelt darabokra, részekre szedjük, és nem vesszük figyelembe, hogy a hús-vér test nem létezhet a lélek létezése nélkül. 
Pedig teljes és eredményes gyógyulás csak úgy lehetséges, ha képessé válunk észrevenni és megérteni a lelkünk üzeneteit, mely üzenetek a testünkön, a testi érzeteinken keresztül is megpróbálnak eljutni hozzánk.


2019. szeptember 5., csütörtök

Élet


Az élet olyan, mint egy kert.
A levelek elszáradnak, és a virágok elhervadnak természetes módon. Csak ha ezeket eltávolítjuk, gyönyörködhetünk ismét új virágaink és leveleink szépségében.
Ugyanígy el kell távolítanunk tudatunkból a rossz tapasztalatokat, a múlt árnyait.
Élni annyi, mint emlékezni a felejtésre.
Bocsásd meg, amit meg kell bocsátani.
Felejtsd el, amit el kell felejteni.
Öleld át az életet megújult erővel.
Az élet minden pillanatát olyan friss tekintettel kellene fogadnunk, mint egy nemrégen nyílt virág.  
                                                                                                                                   Amritánandamaji

2019. szeptember 4., szerda

Nagymama

 „Nagymama szemén át az élet merő apró csoda volt: júniusban a nyárfa alatt virágzó vad tigrisliliomok; a folyóparti szürke szikladarabról – nagymama különösen szerette ezt a víztől selymes fényűre csiszolódott követ – villámgyorsan tovatűnő gyíkocska. A levelek hűen tükrözték az évszakokat és nagymama életének szakaszait.

Nyolcvan évet élt, távozása olyan volt, mint a kaktusz virágzása: ma csodálatos virága holnapra eltűnik, lehull. A levelei maradtak utána, meg a férje, akivel hatvankét évet töltöttek együtt. Howard nagyapám, a választékosan öltözködő, mindig győztes mosolyú, de mindig vesztes betyár, többször is vagyont szerezett, de sorra el is vesztette őket, végül semmije sem maradt. Elitta, elkártyázta a pénzt, úgy szórta, akárcsak nagyanyám a galamboknak a morzsát. Ő az élet nagy lehetőségeit akarta, de nem tudta megragadni, - nagyanyám az aprókat, neki sikerült is. Anyám csak így emlegette nagyapámat: A pasas.

Nagyanyám lakott a pasassal cseréptetős,előkelő, spanyol stílusú házban, lakókocsiban, hegyi kalyibában, motelben, végül egy düledező házikóban – ők ugyanazok maradtak mindenütt. – Nem értem, hogyan képes kibírni vele – dühöngött anyám nagyanyámra, egy-egy újabb csőd hallatán. Az igazság azonban az, hogy értettük mind. Nagyanyám azért bírta ki ezt az életet, mert nem kívülről nézte, hanem elmélyült benne, minden kis részletét értő szemmel figyelte.        

                                                                        
Nagyanyám elment, mielőtt megtanulhattam volna azt, amit leveleivel tudatni akart: hogy egészséges gondolkodásmóddal bármilyen élet élhető, az egészséges gondolkodáshoz pedig az kell, hogy nagyon figyeljünk mindenre. Igen, tudatták a levelei, Papa egyre csúnyábban köhög, a házból ki kellett költözni, se pénz, se munka, viszont virágoznak a tigrisliliomok, a gyíkocska sütkérezik, és bármilyen nagy is a hőség, a rózsák nem sínylik meg.    
Nagyanyám megtanulta, amire keserves élete tanította: annak, hogy sikeres-e vagy kudarcokkal teli, vajmi kevés köze van az élet valódi lényegéhez. Az, hogy milyenné válik az életünk, attól függ, mennyire vagyunk képesek a dolgoknak örülni, gyönyörködni bennük. Ehhez az kell, hogy figyelmesen nézzük a világot.„                                                           
                                                                         ( Julia Cameron: A művész útja )


2019. augusztus 28., szerda

Merkúr a Szűzben


Amíg a Merkúr az Oroszlán jegyében járt, inkább saját magunkra figyeltünk, úgy éreztük, hogy csakis a saját véleményünk lehet a helyes. A Szűz jegyébe érve már jóval kritikusabban kezeljük a meglátásainkat, éppen úgy, mint a kívülről jövő nézőpontokat. Képesekké válunk ésszerűen rendszerezni a feladatainkat, és eldönteni, hogy milyen elgondolásaink kivitelezhetőek. Rendkívül fontossá válhat számunkra a beszédünk helyessége, hogy hogyan fejezzük ki magunkat, így különös gondot fordíthatunk a kommunikációnkra.
A gondolkodásmódunkban is igyekszünk rendet tenni, rendszerezünk, aprólékosan megtervezünk mindent, a szokottnál jobban belemegyünk a részletekbe. Gyakorlati érzékünk erősebbé válik, sokkal hathatósabban tudjuk a feladatainkat megoldani. Az érzéseinkkel szemben az értelmünk kerül előtérbe, előnyben részesítjük a racionális és praktikusan megalapozott dolgokat. Könnyebben tervezünk, képessé válunk tisztábban átlátni az elénk kerüli problémákat.

Sokan érezhetjük, hogy eljött az ideje a „nagytakarításnak” kívül és belül is. Mind közvetlen és külső környezetünk tisztasága, mind a testünk alapos tisztítása fontossá válik ebben az időszakban. Jobban figyelünk az egészségünkre, teszünk gyógyulásunk, jó közérzetünk javításáért. Így alkalmas időszak ez tisztítókúrák, fegyelmezettebb étrendek betartására, és otthonunk, kertünk rendezgetésére, lomtalanítására is.