2019. január 10., csütörtök

Merkúr együtt a Szaturnusszal
Amikor a Merkúr a Szaturnusz hatáskörébe lép, gondolkodásmódunkat a szabályok és törvények erősen befolyásolhatják. Előtérbe helyeződik hivatástudatunk és a felelősség is nagyobb teret nyer az életünkben. Jobban figyelünk arra, hogy logikusan, összeszedetten gondoljuk át dolgainkat, hogy szisztematikusan rendezzük sorainkat, részletesen és pontosan figyelembe véve életünk minden területét.


Képesek vagyunk keményen és kitartóan dolgozni, összpontosítási képességünk megnő, ezért különösen kedvez ez az időszak felvételizőknek, vizsgázóknak, és azoknak is, akik munkahely változtatáshoz interjút készülnek tenni. Számolnunk kell azonban, azzal is, hogy nem mindig könnyű elismerést kapni, és gyakran ütközünk akadályokba. Vigyáznunk kell, hogy ilyen esetekben ne váljunk túlzottan kritikussá, ne ítélkezzünk elhamarkodottan.
Fontos, hogy maradjunk nyitottak minden újra, kezeljük az adandó lehetőségeket rugalmasan, fogadjuk optimistán a változásokat. Az objektív látásmód hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy ne adjuk fel a terveinket, mert a megfelelő hozzáállással célba érhetünk. Ha nem menekülünk el a nehézségeink elől, a jutalmunk nem marad el.

2019. január 4., péntek

Merkúr a Bakban
A Merkúr a Nyilas jegyében hozzásegített bennünket, hogy begyűjtött tapasztalatainkat felhasználva tovább léphessünk. A Bakba érve végre kicsit megpihenhetünk, egy leheletnyit várva az újabb lépéseink előtt, hogy megfontoltsággal, érettebb áttekintéssel ötvözzük gondolatainkat. Képessé válunk figyelembe venni a bennünket körülvevő szabályokat, elmozdulásaink határait könnyebben érzékelhetjük. Mozgékonyságunk nyugodtabbá válhat, kevésbé nyilvánul meg szétszórtságunk, a továbbiakban összeszedettek, koncentráltak lehetünk.

Reálisabban ismerjük fel a helyzeteinket, taktikai képességünk újabb, kidolgozottabb stratégiai lépéseket tehet lehetővé. Környezetünkre jobban figyelünk az elkövetkező hetekben, a lelki sérelmeinken könnyebben úrrá tudunk lenni. Fontosabbá válnak a hagyományos dolgok, a tanulás is más értéket képviselhet számunkra. Céltudatosság és következetesség határozhatja meg kommunikációnkat ebben az időszakban.Kapcsolatainkban nem az érzelem dominál, inkább érdek, vagy praktikusság lehet a jellemző. Nem árt, ha minden szempontból törekszünk a takarékosságra és adósságaink rendezésére, akár lemondások árán is. Fontos szempont lehet most az önuralmunk megőrzése, legyünk képesek olykor kellő komolysággal és fegyelemmel tekinteni a világra. A beérkező információk alapos áttekintése és rendszerezése, biztosíthatja számunkra, hogy jövőképünket a derű hassa át.

2018. december 11., kedd

Nap kvadrátban a Marssal
A Nap a szellemi erő megjelenítője. A hatalmat, a biztonságnyújtást, a határozottságot képviseli. A Tűz elemmel, a férfi princípiummal analóg, éppúgy, mint a vele feszítő fényszögbe kerülő Mars, mely az akarat és önérvényesítés bolygója.
Kvadrátjuk impulzív energiával tölt fel, melyet akár önmagunk ellen is fordíthatunk. Nehezen viseljük, ha akadályok kerülnek elénk. Ha így történik, felülemelkedhet bennünk az „azért is megcsinálom” kényszer, amely nem ritkán balesetveszélyt is okozhat. Agresszívvé, indulatossá válhatunk, melyet ha visszafojtunk, akár egy apró szikra miatt is hirtelen lángra lobbanhatunk.


Fontos, hogy gondolkodjunk, mielőtt cselekszünk, ne rohanjunk azonnal fejjel a falnak. Indulataink kontroll alatt tartása, cselekvési energiánk csillapítása, haragunk és robbanékonyságunk megfékezése, fontos ebben az időszakban. Célravezető lehet, ha meggondoltan és taktikusan, többletenergiáinkat koncentrálva cselekszünk, mértéktartóan és türelmesen kivárjuk, míg rendeződnek a dolgaink.


2018. december 10., hétfő

Családállítás - 2019. január 26. - 13.00 - 16.00 - Budapest, 13.kerület, Váci út 4. 4.emelet


Mi is az a családállítás?

Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.

A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké.

Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik. Generációs problémáink oldódhatnak meg.

Tegyen rendet az életében! …Ha képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait. Amikor párkapcsolata válságban van, elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen.

Forduljon hozzám, ha képtelen feldolgozni a szerette elvesztését, esetleg nem találja a helyét a hivatásában, az életében.

Itt helye, ha folyamatosan zűrzavar veszi körül, nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből. Ha már-már belebetegszik gondjaiba, úgy érzi, mindent megpróbált és semmi nem segít…

Szeretettel várom családállításra.

A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. (segítőknek is)
Péntekenként egyéni állítást tartok.
Cerny Ildikó 06309628269

A következő csoportos állítás:

2019. január 26. - Budapest, 13.ker. Váci utca 4.  4.emelet
2019. február 9. - Miskolc, Széchenyi utca 22. 1.emelet
2019. február 16. - Budapest, 13.ker. Váci utca 4.  4.emelet

2018. december 2., vasárnap

Vénusz a Skorpióban
A Mérleg jegyében a harmonikus kapcsolódások, a könnyed érzelmek, a romantika és a szépség dominált. A Skorpió jegyébe lépve mindez átalakul, és a Vénusz szelídsége és érzékisége szenvedélyessé, túlfűtötté válik. Mélyen eltemetett vágyaink felszínre törhetnek, melyek indulatokat generálva, átalakíthatják emberi és szerelmi kapcsolatainkat. Nehezebbé válnak érzelmi megnyilvánulásaink, de ha felszínre törnek, óriási energiákat gerjeszthetnek körülöttünk.

Szélsőségesen és fanatikusan élhetjük meg a szerelemet, ami birtoklásban, féltékeny megnyilvánulásokban és manipulálásban is megmutatkozhat. Félelmeink erősebbé válhatnak az elköteleződést, a függőségi viszonyokat és a kiszolgáltatottságot tekintve. Szexualitásunkban a harmónia és az érzékiség helyett az extremitást és a szélsőséges szenvedélyeket tapasztalhatjuk meg. Vonzerőnk a hatalmat, a végzetességet árasztja, rabul ejt, letaglóz, de akár önmagunk testi megvonása is lehetségessé válhat.A Skorpió jegyében lehetőségünk lehet szembesülni saját mélységeinkkel, hiányosságainkkal, megvívni harcainkat ösztönkésztetéseinkkel. Határozott fellépés és bátor kiállás jellemezheti ezt az időszakot. Amilyen nehezen engedünk közel magunkhoz, olyannyira elsöprően harcolunk kapcsolatainkért. Visszaengedünk életünkbe régebbi kapcsolatokat és eltaszítunk újakat. Szerelem nem folyamatos mámorító érzésként jelentkezik, egyszer örömként, máskor pokolként élhetjük meg.

2018. november 29., csütörtök

Családállítás - 2019. február 9. - 14.00 - 17.00 - Miskolc, Széchenyi utca 22. 1.emelet

Mi is az a családállítás?
Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.

A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké.

Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik. Generációs problémáink oldódhatnak meg.

Tegyen rendet az életében! …Ha képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait. Amikor párkapcsolata válságban van, elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen.

Forduljon hozzám, ha képtelen feldolgozni a szerette elvesztését, esetleg nem találja a helyét a hivatásában, az életében.

Itt helye, ha folyamatosan zűrzavar veszi körül, nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből. Ha már-már belebetegszik gondjaiba, úgy érzi, mindent megpróbált és semmi nem segít…

Szeretettel várom családállításra.

A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. (segítőknek is)
Péntekenként egyéni állítást tartok.
Cerny Ildikó 06309628269

A következő csoportos állítás:

2019. január 26. - Budapest, 13.ker. Váci utca 4.  4.emelet
2019. február 9. - Miskolc, Széchenyi utca 22. 1.emelet

2018. november 22., csütörtök

Nyilasban a Nap
A Nap Skorpióban eltöltött, lelki mélységekbe merülő időszaka után, a Nyilasba lépve, a múlt ejtette feltárt sebeink begyógyítását segíti elő. Hitünk és lelkesedésünk erejével, képessé válunk felszabadítani önmagunkat nehézségeink fogságából. Új célokat tűzünk ki, ideológiák fogalmazódnak meg bennünk a további létünkről, tapasztalataink hasznosításáról. Sikereink és a pozitív dolgok megélésére vágyunk, hogy végre élvezhessük az életet.


Kedvet kapunk a tanuláshoz, utazáshoz, világképünk tágításához, a világ megismeréséhez, hogy önmagunk fejlesztésében lépéseket tehessünk. Igazságérzetünk megnő, fontossá válnak a jó cselekedetek, hogy magasabb rendű ügyek szolgálatába álljunk. Lelkesedésünkkel hatással lehetünk másokra is, lendületünk, nagyvonalúságunk magával ragadó. Képesek vagyunk hitet és reményt ébreszteni környezetünkben.

Azonban szívesebben gyártjuk elméleteinket, minthogy a tettek mezejére lépjünk, nem válik erősségünkké ebben az időszakban a gyakorlatiasság. Fontossá válik szabadságunk, nem hagyjuk magukat korlátozni, szárnyalni akarunk. Úgy érezzük, mindent jobban tudunk másoknál, tévedhetetlenek vagyunk, hajlamossá válhatunk a kioktatásra, a kissé arrogáns megnyilvánulásokra.Ebben az időszakban, hajlamosabbak vagyunk a mozgásszervi megbetegedésekre, - mint a reuma, lumbágó, isiász. Mindenre, ami a csípőt, a gerinc keresztcsonti területeit, a farok-csonti csigolyákat, ülőidegeket, beleket érinti, fokozottan figyeljünk oda. Egészségünk védelme érdekében, nagy segítségünkre lehet, ha pozitívan megnyilvánulni képes emberekkel vesszük körbe magunkat.


„Minden fűcsomónak van egy angyala, amelyik ösztönzi és azt mondja neki: Növekedj, növekedj! „                                                
                                                                       Héber közmondás


2018. november 15., csütörtök

Mars a HalakbanMíg a Mars a Vízöntő jegyében tartózkodott, terheink lepakolásában és lazább hozzáállásban volt a segítségünkre. A Halakba érve rámutat, hogy gyakorlati célkitűzéseink megvalósítása érdekében, szükségessé válhat még az intuitív átgondolás, a dolgaink mélyebb átrágása. Így bár lendületünk lanyhulhat, hevességünk csendesedhet, hirtelenségünk lassulhat, megérzéseink és mély érzéseink erősebbé válnak. Képesek lehetünk jobban alkalmazkodni és meggyőzően kifejezve önmagunkat, akár másokat is befolyásolni.
Nagyobb hitelt adhatunk belső hangunknak, odafigyelhetünk megérzéseinkre, hajlamosabbá válhatunk azonban a realitástól való elrugaszkodásra is. Előtérbe kerülnek művészi adottságaink, szívesen töltjük időnket filmezéssel, zenehallgatással, fantáziánk szülte álmodozással. Hangulatunk irányíthatja napjainkat, az igazi céljainkat, legbelsőbb vágyainkat, szívesen titkoljuk el. Könnyebben engedjük magunkat meggyőzni, nagyobb hatást gyakorolhatnak ránk mások, mint általában.


Nagy belső harcokat vívhatunk meg érzelmileg, ebben az időszakban, talán mert akadályoztatva érezzük magunkat, esetleg konfliktusaink elől menekülünk így. Cseppet sincs kedvünkre a küzdelem. Hajlamosak lehetünk az önfeláldozásra, a szerepjátszásra, de akár káros szenvedélyek, függőségek fogságába is könnyebben eshetünk, hogy nehézségeink terhétől megszabaduljunk. Szeretetünk személytelenné válhat, ami miatt kapcsolatainkat nehezen éljük meg őszintén. Az önbizalom és határozottság területén is gondjaink adódhatnak, amíg a Mars a Halakban időzik.

Gandhi


2018. november 14., szerda

Családállítás - 2018.december 2. - 13.00 - 16.00 - Budapest, Váci út 4.


Mi is az a családállítás?Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.

A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké.

Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik. Generációs problémáink oldódhatnak meg.

Tegyen rendet az életében! …Ha képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait. Amikor párkapcsolata válságban van, elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen.

Forduljon hozzám, ha képtelen feldolgozni a szerette elvesztését, esetleg nem találja a helyét a hivatásában, az életében.

Itt helye, ha folyamatosan zűrzavar veszi körül, nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből. Ha már-már belebetegszik gondjaiba, úgy érzi, mindent megpróbált és semmi nem segít…

Szeretettel várom családállításra.

A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. (segítőknek is)
Péntekenként egyéni állítást tartok.
Cerny Ildikó 06309628269

A következő csoportos állítás:

2018. december 2.      13.00 - 16.00   Budapest, Váci út 4
2018. december 16.   13.00 - 18.00   Miskolc, Széchenyi utca 222018. november 7., szerda

Jupiter a NyilasbanMíg a Skorpió jegyében a Jupiter segített meglátnunk a mélyben rejtőző nehézségeinket, itt azon feladataink, problémáink megoldásában vezet, amelyek elé az élet állít bennünket. Bizakodó és pozitív energiával lát el, segíti optimista szemléletünk és hitünk kialakulását. Magabiztossá válunk általa, ezért kevésbé okoz gondot, ha nagy horderejű problémákkal kell megküzdenünk. Előtérbe kerülnek a minőségi szempontok, a mennyiségre törekvéssel szemben.
Érdeklődők, lelkesek és kalandvágyók leszünk, szívesen utazunk, képessé válunk távlatokban gondolkodni. Ebben az időszakban bátrabban tervezhetünk, hihetünk a nagy álmaink megvalósulásában, hiszen a Jupiter a váratlan örömök és a kiérdemelt boldogság bolygója is. Bízhatunk belső látásunkban, mert megmutatkozik eredendő bölcsességünk, nem esik nehezünkre a szívünkre hallgatni, az eszünk helyett. Érzékenyebbé válunk az igazságra, meggyőződésünk szerint cselekszünk, és nem szívesen engedünk a befolyásoló energiáknak.
Humánusabbá válunk, szívesebben figyelünk szeretteinkre, könnyebben megbocsájtunk és készek vagyunk őszinte beszélgetésekkel lelki támaszt nyújtani. Szívesen hagyatkozunk szervezetünk hívójelzéseire a táplálkozásunkat illetően, az étkezést örömforrásként könyveljük el. Éppen ezért nem figyelünk étkezésünkben sem a határokra, lelkünk feloldódását könnyen, az édességekben és a mértéktelenségben találjuk meg. S bár a gyógyulási folyamataink is erősebbek, mégis naivitásunknak engedve, túlvállalhatjuk magunkat.


Gonda I.2018. november 3., szombat

ÉletfeladatainkMindannyian hozunk áldozatokat, mégis életünket legszívesebben csupa fizikai jóléttel és általunk kellemesnek ítélt helyzetek végtelen sorozatával élnénk. Létünk célját azonban nem a jelenben, hanem jóval megszületésünk előtt döntjük el.

Amely helyzeteket nehéznek és keservesnek, netán megoldhatatlannak érzünk, mi magunk tűztünk ki magunknak, fejlődésünk érdekében. Fejlődni azonban csak fájdalom árán tudunk. A fájdalomnak pedig teremtő ereje van.

Ha nem értjük, mi történik velünk, „miért érdemeltük ezt” - erőpróbáinkat büntetésnek érezhetjük. Pedig nehézségeinket, születésünk előtt, mi magunk vállaltuk fel.
S bár sokszor, mikor feladatunk kopogtat, nem akarunk tudomást venni róla, az nem tágít, s az általa létesült feszültséget problémának éljük meg. Előzőleg felvállalt és most jelentkező élethelyzeteink próbák, melyek üzenetének megértése és elfogadása által tapasztalatokhoz juthatunk.

Ha feltesszük magunknak a kérdést: „miért pont velem, miért éppen most, és miért ilyen módon történik ez a dolog” – a megoldáshoz juthatunk el, amiben benne rejlik a szemléletünk megváltoztatásához vezető út.

Tudatosságunk hozzásegít ahhoz, hogy ne büntetésként éljük meg erőpróbáinkat, hiszen „a kezdetben benne foglaltatik a kimenetel és a befejezés”.